ดีเอชแอล ร่วมปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในโครงการ ต้นกล้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday July 7, 2015 12:23
กรุงเทพฯ--7 ก.ค.--อาซิแอม เบอร์สัน-มาร์สเตลเลอร์

ดีเอชแอล ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสิ่งแวดล้อม ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำเมล็ดพันธุ์ไม้มาแจกจ่ายให้แก่พนักงานกลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยบริษัท ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ดีเอชแอล ซัพพลายเชน (ประเทศไทย) จำกัด ในวันสิ่งแวดล้อมโลกที่ผ่านมา ภายใต้โครงการปลูกป่า "ต้นกล้า"

เมล็ดพันธุ์ไม้ที่ได้รับการอนุเคราะห์จากกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาทิ มะค่าโมง กัลปพฤกษ์ คูน ขี้เหล็กบ้าน และนนทรี ได้ถูกแจกจ่ายให้พนักงานดีเอชแอลในวันสิ่งแวดล้อมโลก หลังจากพนักงานของดีเอชแอลได้นำเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปปลูกจนครบกำหนด3 เดือน ต้นกล้าจะถูกนำไปปลูกบนพื้นที่ 19 ไร่ (11,400 ตารางเมตร) ของโครงการความร่วมมือปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่ายางน้ำกลัดเหนือและป่ายางน้ำกลัดใต้จังหวัดเพชรบุรีในเดือนกันยายนนี้ นับเป็นหนึ่งกิจกรรมของวันอาสาสมัครโลกประจำปีของดีเอชแอล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานในบริษัทสร้างความผูกพันและรณรงค์ความสำคัญของต้นไม้

กลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ในประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการปลูกป่าในจังหวัดเพชรบุรี เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อส่งเสริมการพัฒนาแบบยั่งยืนเป็นเวลา 3 ปี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า "กรมป่าไม้มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับบริษัทดีเอชแอล ในกิจกรรม 'ต้นกล้า' ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกรมป่าไม้ในการลดการตัดไม้ทำลายป่า การลุกล้ำพื้นที่สาธารณะ รวมถึงการป้องกันการสร้างความเสียหายให้กับผืนป่าและปรับปรุงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยกรมป่าไม้มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยจากในปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 32 ของพื้นที่ประเทศไทย (102 ล้านไร่) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40(129 ล้านไร่) ภายในปี พศ.2568"

และกล่าวเสริมว่า "ร้อยละ 20 ของปัญหาก๊าซเรือนกระจกระดับโลกนั้น มาจากการตัดไม้ทำลายป่า นโยบายที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ได้ผล จึงต้องรวมถึงมาตรการต่อสู้กับการทำงานผืนป่าด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อสร้างคุณประโยชน์นานัปการให้กับสังคม ทั้งการฟื้นฟูความสมดุลย์ของระบบนิเวศ การขยายและชุบชีวิตทรัพยากรธรรมชาติ การบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ และการพัฒนาโอกาสทางเศรษฐกิจ เรามีความยินดีที่บริษัท ดีเอชแอล ในฐานะองค์กรด้านการขนส่งชั้นนำของโลก เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกต้นไม้ และเจตจำนงที่ช่วยส่งเสริมพนักงานทุกคนของบริษัทได้มีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศไทย"

นางชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย และภาคพื้นอินโดจีนกล่าวว่า "การประสานความร่วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความมุ่งมั่นของอาสาสมัครจากดีเอชแอลทุกคน ทำให้เราสามารถให้การสนับสนุนโครงการปลูกป่าของกรมป่าไม้ซึ่งรวมถึงแผนการที่จะบำรุงรักษาผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปด้วย โครงการ "ต้นกล้า" คือจุดเริ่มต้นของการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขึ้น ซึ่งในปีนี้ เรามุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกของความร่วมมือในการทำความดีของพนักงานดีเอชแอล และเรายังเชื่อว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับประเทศไทย ที่เกิดจากชุมชนในสังคม และการร่วมแรงร่วมใจกันอย่างยั่งยืน"

ทั้งนี้ การร่วมมือปลูกป่า เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคมของกลุ่มบริษัทในเครือของดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ที่มีสาระสำคัญ 3 ประการด้วยกันคือ การปกป้องสิ่งแวดล้อม (GoGreen) การให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย (GoHelp) และการพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและการทำงานของเยาวชน (GoTeach) ซึ่งในแต่ละปี กลุ่มบริษัทในเครือของดอยช์ โพสต์ดีเอชแอลจะระดมพนักงานที่มีอยู่ทั่วโลก ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันจิตอาสาโลก

ภายในปี 2563 กลุ่มบริษัทดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ตั้งเป้าที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการเก็บกักคาร์บอนไดออกไซด์ในเครือ รวมถึงคู่ค้าที่ทำธุรกิจกับกลุ่มบริษัท ให้ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทได้พัฒนาไปมากกว่าครึ่งทาง คือสามารถเพิ่มอัตราการเก็บกักคาร์บอนฯถึงร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับฐานข้อมูลปี 2550

เควิน เบอเรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม กล่าวเสริมว่า "การปกป้องสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนนับเป็นประเพณีที่ดีเอชแอลยึดมั่นดำเนินการมาอย่างยาวนาน และฝังอยู่ในจิตวิญญาณและแรงจูงใจของพนักงานดีเอชแอลทุกคน เรามีความยินดีที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับกรมป่าไม้ และช่วยสร้างโอกาสที่ดีให้กับพนักงานของเรา ได้เสนอโครงการใหม่ ๆ เป็นของตนเองเพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา และเชื่อมาโดยตลอดว่าการผนวกกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนสังคมและการพัฒนาแบบยั่งยืนเข้าไปในกระแสความคิดของพนักงานทุกคนของเรา จะช่วยให้เกิดแนวทางเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด เพื่อมาพัฒนาธุรกิจของเรา และช่วยเหลือสังคมในประเทศที่เราดำเนินธุรกิจอยู่ได้อย่างเต็มที่"

โทมัส ทีเบอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล โกลบอล ฟอร์วอร์ดดิ้ง ประจำภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ กล่าวว่า "การลดการใช้ก๊าซคาร์บอนฯ ได้กลายเป็นหน้าที่ประจำวันที่เราดำเนินการในทุกภาคส่วนธุรกิจของดีเอชแอล มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้ อาทิ การค้นหาเส้นทางขนส่งที่ดีที่สุด การจัดเตรียมพาหนะบรรทุกสินค้าอย่างเหมาะสม ด้วยระบบการขับขี่แบบทางเลือกใหม่ รวมถึงคลังสินค้าแบบประหยัดพลังงานนั้น ล้วนแต่จะสร้างผลกระทบทางบวกที่สำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ทั้งนี้ยังมีแนวทางอีกมากมาย ในการช่วยลดการใช้ก๊าซเรือนกระจกที่อันตราย และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ในการขนส่งและเก็บรักษาสินค้า เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนากิจกรรมอย่างยั่งยืนและพร้อมที่จะร่วมงานกับกรมป่าไม้ ในการจัดโครงการเพื่อสร้างความร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานและสร้างความเขียวชอุ่มให้กับประเทศไทย

กรม

กรมการศาสนา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมป่าไม้ กรมศุลกากร กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมโรงงานฯ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลฯ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพัฒนาชุมชน กรมทางหลวงชนบท กรมวิชาการเกษตร กรมทางหลวง กรมสรรพสามิต กรมการท่องเที่ยว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมสุขภาพจิต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมธุรกิจพลังงาน กรมชลประทาน กรมควบคุมโรค
ภาพข่าว: ไม้พะยูง

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. 2558 นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ร่วมแถลงข่าวแจงความคืบหน้าการแปรรูปไม้พะยูงของกลาง ที่อู่บกพหลโยธิน ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายนายสุพจน์

เครือเจริญโภคภัณฑ์ และทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมพิธีวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ชูนวัตกรรมแอพพลิเคชั่น We

เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเชิงอนุรักษ์ ณ บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมและป่าสียัด อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา

ภาพข่าว: โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สำเร็จลุล่วง ปตท.สผ. และ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาพข่าว: โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ สำเร็จลุล่วง ปตท.สผ. และ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. นำโดย นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ คณบดีคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

การจัดงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เวลา 09.20 น.ณ ป่าสงวนแห่งชาติป่าแควระบมสียัด 1. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558 ณ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแควระบม

ปลูกจิตสำนึก รักษ์ป่าวัยใส มุ่งฟ้าใส ใส่ใจธรรมชาติ

ต้นตอสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น สภาพป่าเสื่อมโทรม สภาวะโลกร้อน ปัญหาไฟป่าที่เกิดขึ้นทุกปี ปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้เกิดขึ้นจากคน ดังนั้นสิ่งที่ควรแก้ไขเป็นอันดับแรกคือ คน

โครงการฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรมป่าไม้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ไทยบริดจสโตนจัดกิจกรรม Green Hands Special เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่ากลางกรุง

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ร่วมกับศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ กรมป่าไม้ จัดกิจกรรม “Green Hands Special” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นำโดย

จีนทำลายงาช้างของกลาง เผยเตรียมปิดตลาดงาช้าง

เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ของจีน กล่าวระหว่างพิธีบดทำลายงาช้างของกลางผิดกฎหมายจำนวน662กิโลกรัมว่า “เจ้าหน้าที่รัฐจะคุมเข้มการแปรรูปและค้างาช้างจนกว่ากระบวนการเพื่อการพาณิชย์ การค้าขายงาช้างและสินค้างาช้างจะยุติลง” นายโหลว เจอะ ผิง (Lo Sze Ping)

กรมป่าไม้-ราชบุรีโฮลดิ้ง สร้างผู้นำป่าชุมชนกล้ายิ้ม ภาคใต้ ดึงชุมชนร่วมเครือข่ายอนุรักษ์ป่าไม้

ป่าไม้ของไทยโดยการสำรวจของกรมป่าไม้กับคณะวนศาสตร์ พบว่า ไทยมีพื้นที่ป่าลดลงจากการสำรวจเดิมเมื่อปี 2551 และยังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงปัญหาและอุปสรรคของการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ ทั้งการบุกรุกพื้นที่ป่า การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

กรมป่าไม้จับมือชาวบ้านร่วมอนุรักษ์ป่า

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในการดูแลอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้จำเป็นต้องให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในรูปแบบของอาสาสมัคร ซึ่งกรมป่าไม้ได้ส่งเสริมสนับสนุน โดยจัดตั้งเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ อาทิ

กรมป่าไม้ลุยทวงคืนผืนป่าจากสวนยาง เตรียมเดินหน้าฟื้นฟูป่าพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้าน

นับวันทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยยิ่งลดน้อยลง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกสร้างรีสอร์ท บ้านพักตากอากาศ ขยายพื้นที่ทางการเกษตร โดยเฉพาะสวนยางพาราที่บุกรุกพื้นที่ป่าเกือบ6 ล้านไร่ทั่วประเทศ ส่งผลกระทบมายังปัญหาราคายางพาราตกต่ำ กระทั่งมีมติคณะรัฐมนตรี 3

เปิดโรดแมบกรมป่าไม้ลุยตัดยางรุกป่าสงวนฯ 65 จังหวัด

เปิดโรดแมบกรมป่าไม้ลุยตัดยางรุกป่าสงวนฯ 65 จังหวัดตั้งเป้า6เดือน4แสนไร่แก้ราคายางตกต่ำเพาะกล้าไม้60ล้านต้นฟื้นฟูสภาพ นาย ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า กรมป่าไม้

ภาพข่าว: อธิบดีกรมป่าไม้ ตรวจรับไม้พะยูงของกลาง ที่คดีสิ้นสุดแล้ว

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนคณะกรรมการ บริหารจัดการ ไม้มีค่าจาก กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ กรมศุลกากร กองทัพบก และองค์การ- อุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมนำสื่อมวลชนดูการดำเนินงานการตรวจรับไม้พะยูงของกลาง ที่คดีสิ้นสุดแล้ว รวมจำนวนกว่า 1,800

กรมป่าไม้ร่วมป้องกันไฟป่า เน้นสร้างเครือข่ายช่วยดับไฟ

อธิบดีกรมป่าไม้ เร่งประสานงานช่วยเฝ้าระวังและดับไฟป่า เตือนหากมีการเผาป่าจะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ด้านผอ.ส่วนควบคุมไฟป่า ร่วมประสานงานอปท. เน้นการสร้างเครือข่ายดับไฟป่า นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า

โครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ปี 2558 ขอเชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศร่วมประกวดป่าชุมชน

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนป่าชุมชนทั่วประเทศเข้าประกวดป่าชุมชน โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน” ตามแนวทาง "ป่ายั่งยืน ชุมชนได้ประโยชน์" เพื่อ

ASEAN-WEN ผนึกกำลังร่วมยึดคืนผืนป่าจากนายทุนบุกรุก

กรุงเทพฯ--26 ก.พ.--สำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน (ASEAN-WEN LEEO)

สรุปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับอธิบดีกรมป่าไม้ เจ้าหน้าที่ศุลกากร เจ้าหน้าที่ดีเอสไอ และเจ้าหน้าที่สถานทูตลาวประจำประเทศไทย เปิดตู้คอนเทนเนอร์ 6 ตู้ จากทั้งหมด 30 ตู้ ส่งมาจากลาวผ่านประเทศไทย จะส่งต่อไปยังประเทศจีน สงสัยมีการซุกซ่อนไม้พะยูงเถื่อนของไทย

ภาพข่าว: ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมกับ กรมป่าไม้ ผนึกกำลังเดินหน้าอนุรักษ์ป่าไม้ลดโลกร้อน

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ ผนึกกำลังส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้แบบยั่งยืนและช่วยลดโลกร้อนภายใต้โครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน โดยป่าชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนในช่วงเวลา 7 ปี (2551-2557) รวม 978 แห่ง

ภาพข่าว: ราชบุรีโฮลดิ้ง ร่วมกับ กรมป่าไม้ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชน โครงการคนรักษ์ป่า

ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี (กลาง) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการ “คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2557” จัดโดย บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมป่าไม้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้แบบยั่งยืนและช่วยลดโลกร้อน โดยมี

กรมป่าไม้ ราชบุรีโฮลดิ้ง ชุมชนทั่วประเทศ ร่วมเดินหน้าอนุรักษ์ป่าไม้ลดโลกร้อน

กรมป่าไม้ ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และชุมชนทั่วประเทศ ผนึกกำลังปกป้องป่าไม้และขยายพื้นที่ป่าเพื่อลดโลกร้อน พร้อมประกาศผลประกวดป่าชุมชนตัวอย่างโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2557 ป่าชุมชนบ้านแม่กึ๊ดหลวง จังหวัดตาก

กรมป่าไม้ - บมจ. ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จัดงานแถลงข่าวหัวข้อแนวทางการอนุรักษ์ป่าไม้เพื่อลดโลกร้อน

ป่าชุมชนบ้านดงป่ายูง ตำบลนาถ่อน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับรางวัล ป่าชุมชนดีเด่น ด้าน "การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน" 12.00 น. จบงานแถลงข่าว / ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง BB 201 14.00 น. พิธีมอบรางวัลโครงการคนรักษ์ป่า

ภาพข่าว: กรมป่าไม้เปิดโครงการเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ 60 ป่าชุมชน

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ ประธานเปิดงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ ที่กรมป่าไม้ ได้ร่วมกับ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

นายสมเกียรติ บงกชพรรณราย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเชื่อมโยงเครื่องหนังไทย เปิดเผยภายหลังร่วมงานแฟนพันธุ์แท้เครื่องหนังไทยว่า เอกชนต้องการให้กรมป่าไม้ ปลดตะกวดออกจากสัตว์ป่าคุ้มครอง ประเภทสัตว์เลื้อยคลาน ตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

การพัฒนานวัตกรรมแนวคิดใหม่ของชุมชนท้องถิ่นเพื่อรับมือกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

RECOFTC – ศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพื่อคนกับป่าและกรมป่าไม้ร่วมกันจัดงานเสวนาพิเศษ ดร. สมศักดิ์ สุขวงศ์ ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ – แนวคิดใหม่จะเกิดขึ้นจริงได้อย่างไร” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ 60 ป่าชุมชน

กรมป่าไม้จัดกิจกรรมโครงการเวทีแลกเลี่ยนเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวพระราชดำริฯ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กรมป่าไม้จัดงาน 118 ปี พร้อมเดินหน้าก้าวตามนโยบาย รมว.ทส.

กรมป่าไม้จัดงานสถาปนาครบรอบ 118 ปี “มุ่งมั่นรักษาป่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย” กระตุ้นจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ พร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย รมว.ทส. ในการป้องกันการบุกรุกป่า

ASEAN-WEN LEEO เข้าร่วมประชุมหารือและเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมป่าไม้ ประเทศลาว

กรุงเทพฯ--22 ก.ย.--สำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งภูมิภาคอาเซียน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาว / คณะสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า (ASEAN-WEN LEEO) นำโดย ร.ต.อ. วัฒนรักษ์

ภาพข่าว: ASEAN-WEN LEEO เข้าร่วมประชุมหารือ และเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมป่าไม้

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชาลาว / คณะสำนักงานประสานงานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์ป่า (ASEAN-WEN LEEO) นำโดย ร.ต.อ. วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯ ได้เข้าร่วมประชุมกับ Laos WEN ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ

กรมป่าไม้แถลงผลการดำเนินงาน ขานรับนโยบายรัฐบาลพร้อมรับนโยบาย รมว.ทส.

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่องของการปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยเปิดยุทธการขอยึดคืนพื้นที่ป่า โดยกรมป่าไม้ ได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจจัดยุทธการเชิงรุก