ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมเสวนา หัวข้อ SME ไทยปรับตัวอย่างไรในโลกยุค 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Wednesday July 6, 2016 17:12
กรุงเทพฯ--6 ก.ค.--ฟร้อนท์เพจ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมเสวนาหัวข้อ "SME ไทยปรับตัวอย่างไรในโลกยุค 4.0" ภายในงาน Smart SME Expo 2016 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กระทรวงพาณิชย์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารทั้งรัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยต่างๆ และภาคเอกชน จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถนนแจ้งวัฒนะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจตามแผนแม่บทของประเทศ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยผู้ประกอบการไทยในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัล มีการอบรม และเสวนาต่าง ที่จำเป็นสำหรับธุรกิจ SME ในด้านต่างๆ ทั้งการลดต้นทุน การส่งเสริมและเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในทุกๆด้าน ทั้งการทำ e-Commerce, e-Marketing การบริหารจัดการร้านค้า เช่น การใช้แอปพลิเคชันในการจัดการบัญชีสำหรับธุรกิจ SME แอปพลิเคชันสำหรับบริหารสินค้าคงคลัง แอปพลิเคชันสำหรับจัดซื้อสินค้าวัตถุดิบต่างๆ โดยกระทรวงไอซีทีจะจัดการอบรมส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับ e-Commerce ให้กับวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร SME ชุมชนต่างๆ ผ่านศูนย์ดิจิทัลชุมชน กว่า 2,000 แห่ง ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงไอซีที กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังฯ กระทรวงเกษตร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรอาหาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงวิทย์
ก.ไอซีที หนุน SME ปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับยุค 4.0

กระทรวงไอซีที แนะผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวในยุค 4.0 ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถค้าขายออนไลน์รองรับการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก เผยแผนส่งเสริมสนับสนุนตั้งเป้าภายใน 1

ก.ไอซีที เร่งสร้างความตระหนักการพัฒนาดิจิทัลฯ ให้กับบุคลากรทุกระดับ

การสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่อง "การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)" ให้กับบุคลากรทุกระดับของกระทรวงไอซีที โดยมี ดร.กษิติธร ภูภราดัย

รองปลัดกระทรวงไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร CIO ภาครัฐ รุ่นที่

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 28" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรมแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้เน้นให้ CIO

กระทรวงไอซีทีหนุน CAT เดินหน้าร่วมมือกับ China Telecom Global เสริมความแข็งแกร่งขยายโครงข่ายระหว่างป

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งได้ร่วมคณะเดินทางพร้อมกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือองค์กรภาครัฐและเอกชนของจีน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน

รัฐบาลไทย - กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทาคอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า

เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

รัฐบาลไทย - กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า

เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

ก.ไอซีที จับมือกระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงอุตฯ ขับเคลื่อนประเทศผ่านเทคโนโลยี

กระทรวงไอซีที ลงนามข้อตกลงร่วมกับกระทรวงอุตฯ และกระทรวงวิทย์ฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มุ่งเน้นอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมขั้นสูง ยกระดับ SMEs ให้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ภาพข่าว: ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วย

ก.ไอซีที แจงข้อเท็จจริงเนื้อหาร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15 และ 20

โฆษกกระทรวงไอซีที ชี้แจงกรณีมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์การเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ย้ำหลักการ "ไม่รู้ ไม่ผิด"และ "ผู้ให้บริการเป็นผู้พิสูจน์"ตามมาตรฐานสากล นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

ก.ไอซีที จับมือ สมาคมโทรคมนาคมฯ และกสทช. จัดเวทีเสวนา กฎหมายดิจิทัล ความหวัง

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "กฎหมายดิจิทัล ความหวังสู่การปฏิรูป" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงไอซีที

ก.ไอซีที ย้ำร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กลั่นกรองปกป้องคุ้มครองเป็นธรรมทุกฝ่าย

กระทรวงไอซีที ระบุ การเสนอ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ จึงได้รับความสนใจจากประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เผยปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยมากกว่า 38 ล้านคน

รมว.ไอซีที ร่วมประชุมรัฐมนตรีด้าน ICT Ministerial Forum on ICT 2016

รมว.กระทรวงไอซีที ร่วมประชุม Ministerial Forum on ICT 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์ รุกหารือความร่วมมือด้านไซเบอร์และการจัดการภัยพิบัติกับญี่ปุ่น พร้อมเซ็น MOU กับสิงคโปร์ สร้างความร่วมมือด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพร่วมMOUเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup จัดโดยกระทรวงไอซีที สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพร่วมMOUเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup จัดโดยกระทรวงไอซีที สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงไอซีที และ ซิป้า ควงพันธมิตรเปิดตัว Incubation Network ในงาน Startup Thailand

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จัดแสดงนิทรรศการ Digital

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ

ก.ไอซีที หนุนยกระดับ กทม. เป็นมหานครแห่งธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนท์แห่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที จับมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน Bangkok Entertainment Weeks 2016 ผลักดันอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงของไทย ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานครเป็น

ก.ไอซีที จัดประชุมโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน "การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ" ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ก.ไอซีที เร่งเสริมเขี้ยวเล็บบุคลากรด้าน ICT รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีทีเดินหน้าจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

เอปสันขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016

เอปสัน ร่วมขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษา จัดแสดงในงาน Education ICT Forum 2016 ที่กระทรวงไอซีที จับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้แนวคิด Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education ภายในงานพบกับ 5

รมว.ไอซีที รุกระดมสมองกำหนดรูปแบบจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ICT Start up ของไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "หลังจากได้ประชุมหารือร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีเร่งดำเนินการใน 2

รองนายกฯ ประจินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)และคณะผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

SIPA ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล CompTIA

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1.

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวง ไอซีที จัด โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนา "โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้อง

เอ็ตด้า(ETDA) เดินหน้าพัฒนากลไกการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที เดินหน้าเตรียมทดสอบให้บริการการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) พร้อมการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเครือข่ายไร้สาย (Wireless Digital Signing)

แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน กับทิศทางการพัฒนาในอนาคต

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนา"ASEAN ICT Masterplan 2020 และทิศทางของไอซีทีอาเซียน" ภายใต้โครงการศึกษาความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับแรกของอาเซียน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา "อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ" ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงไอซีที เปิดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพิ่มประสิทธิภาพ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับ