ก.ไอซีที ชู GAC ยกระดับงานบริการภาครัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 29, 2015 12:00
กรุงเทพฯ--29 ก.ค.--กระทรวงไอซีที

กระทรวงไอซีที โดย EGA เร่งยกระดับงานบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ ชู “GAC”ศูนย์กลางแอปพลิเคชันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการผ่านสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายที่จะยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐให้เกิดการบูรณาการ การเชื่อมโยงที่สมบูรณ์ครอบคลุมการให้บริการแก่ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล

ดังนั้น กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานด้านการยกระดับการให้บริการประชาชน ผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ จึงได้จดทะเบียนชื่อและเป็นผู้ถือครองโดเมนเนม “data.go.th” และ “apps.go.th” เพื่อให้บริการเว็บไซต์ซึ่งเป็นศูนย์กลางข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data) และเป็นศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ (Government Application Center : GAC) ตามลำดับ ซึ่งขณะนี้ EGA กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ จำนวน 300 ชุดข้อมูล ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 โดยชุดข้อมูลที่นำขึ้นเว็บไซต์นั้นจะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับช่องทางการเข้าถึงบริการของรัฐในรูปแบบแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ (Mobile Application) ได้จากจุดเดียวโดยผ่านศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐ หรือ GAC ที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้นำโมบายแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นบรรจุไว้ใน GAC อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้จริงบน GAC แล้วกว่า 100 แอปพลิเคชัน โดยผู้ใช้บริการสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน iTunes, Google Play และ Window Phone Store ได้ทุกที่ทุกเวลาจากอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต โดยผ่าน https://apps.go.th/ หรือ GAC Application for iOS/Android ตอบสนองความต้องการใช้งานในชีวิตประจำวันของประชาชนได้มากขึ้น

“โครงการพัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐจะช่วยให้ประชาชนผู้รับบริการต่างๆ ของภาครัฐสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วตามหมวดหมู่บริการ เช่น หมวดสุขภาพ หมวดการเดินทาง หมวดการศึกษา โดย GAC จะเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมโมบายแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ มีข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับให้บริการประชาชน ทั้งยังช่วยในการสืบค้นข้อมูลและบริการที่เป็นประโยชน์ของภาครัฐอีกด้วย” นายพรชัยฯ กล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงการคลังกัมพูชา กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสกรณ์อบรมหลักสูตรนักบริหาร กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงอุตฯ กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรสหกรณ์
ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีเปิดตัวโครงการ eGovernment Forum 2015 เตรียมแผนสร้างตลาด ICT ในไทย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ดร.ธนชาติ นุ่นนนท์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว

เอ็ตด้า (ETDA) ร่วมกับ ICT Law Center เปิดเสวนา Localization ... How to get the next million Thai

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ สำนักโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ เปิดเวทีเสวนา "Localization ... How to get the next million Thai online users?" ร่วมพูดคุยกับ

กระทรวงไอซีที จับมือสมาคมเอซีทีไอ เปิดโครงการ eGovernment Forum 2015

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาด ICT ต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับเศรษฐกิจอาเซียน จับมือสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (เอทีซีไอ) ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดโครงการ “eGvernment Forum 2015”

ก.ไอซีทีสานฝันคนพิการสู่เส้นทางอาชีพด้าน ICT

กระทรวงไอซีที เดินหน้าสร้างอาชีพคนพิการ เปิดอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางสร้างอาชีพด้าน ICTยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ สร้างรายได้เท่าเทียมคนปกติ นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที ส่งตัวแทนร่วมโครงการ ASEAN Cyberkids Camp 2015

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) คัดเลือกผู้แทนของประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการ "ASEAN Cyberkids Camp 2015" ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunication and

รองปลัดกระทรวงไอซีที มอบวุฒิบัตร โครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมและกล่าวปิดโครงการ "ค่ายลูกเสือไซเบอร์" (Cyber Scout Camp) เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ

กระทรวงไอซีที จับมือผู้บริหาร CIO เดินหน้าภารกิจเชื่อมโยงระบบข้อมูล

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 กระทรวงไอซีทีได้จัดการประชุมผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) ครั้งที่ 3/2558

กระทรวงไอซีที หนุน สพธอ. เดินหน้าโครงการ Green e-Commerce

นางทรงพร โกมลสุรเดช รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงไอซีที เป็นประธานเปิดงานโครงการ "Green e-Commerce : โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคงปลอดภัย" ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท

ภาพข่าว: รมว. กระทรวงไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในงาน ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้ง

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน "ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปฟิซิก (APT)" (36th Anniversary of the APT) โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา

รมว. กระทรวงไอซีที ร่วมแสดงความยินดีในงาน ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้ง

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวสุนทรพจน์ในงาน "ครบรอบ 36 ปี ของการก่อตั้งองค์การโทรคมนาคมแห่งเอเชียและแปฟิซิก (APT)" (36th Anniversary of the APT) โดยมีนายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา

กระทรวงไอซีที เปิดโครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout Camp) พร้อมผนึกกำลังภาคเอกชน

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการค่ายลูกเสือไซเบอร์ (Cyber Scout Camp) ในระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล อำเภอปากเกร็ด

ก.ไอซีที เดินหน้าภารกิจบูรณาการฐานข้อมูลภาครัฐ เชื่อมโยงศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย

ก.ไอซีที เร่งตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เตรียมความพร้อมจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Economy นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

กระทรวงไอซีที รุกปรับโครงสร้างองค์กรรองรับภารกิจระดับชาติ เปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ว่า

ETDA เปิดบ้านเสวนา Fair use: on Copyright ใช้คอนเทนต์อย่างไร ไม่ละเมิด!

ยุคดิจิทัล... ยุคที่คอนเทนต์มีอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต แต่น้อยคนนักที่จะใช้งานลิขสิทธิ์ในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง!!! สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย ICT Law Center ร่วมกับ

หยุด! ร่าง หมกเม็ด พรบ.เศรษฐกิจดิจิทัล ที่ไม่ตอบคำถามสังคม

เครือข่ายผู้บริโภคเรียกร้อง กระทรวงไอซีที หยุดยึดเอา ร่าง กฎหมายดิจิทัล เป็นของตน และไม่ฟังเสียงประชาชนที่เรียกร้องให้มีการปรับปรุง แก้ไขร่างนี้ เพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริง นางสุวรรณา จิตรประภัสสร์ ที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า

ภาพข่าว: ก.ไอซีที โชว์ผลงาน 6 เดือนขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นายพรชัย รุจิประภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานแถลงผลงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ 6 เดือนของกระทรวงไอซีที โดยที่ผ่านมาได้มีการผลักดันกฎหมายดิจิทัล ปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสมกว่า 3,900 ยูอาร์แอล บูรณาการโครงข่ายสื่อสาร

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีร่วมกับสมาคมเอทีซีไอ พร้อมจับมือ สพฐ. มอบรางวัลให้เด็กไทยที่ชนะเลิศจากโครงการ

นายพรชัย รุจิประภา (ที่ 8 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล (ที่ 7 จากซ้าย) ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานในพิธีและมอบโล่รางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศ โครงการ“Thailand

ไอซีทีจับมือ EGA ผลิตผู้บริหารไอทีภาครัฐเพิ่ม หวังรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ICT เปิดเผยว่า จากนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลจำเป็นต้องมีการผลักดันให้เกิดผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง หรือ CIO ในภาครัฐให้มากขึ้น โดยในปี 2557

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีไทย โชว์ศักยภาพจัดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการ ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ “Transforming ASEAN: Moving Towards Smart Communities” ซึ่งประเทศไทย

กระทรวงไอซีที โชว์ศักยภาพประเทศไทย จัดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(The 14th ASEAN Telecommunications and Information Technology Ministers Meeting : ASEAN TELMIN 14) รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัด “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Gossip News: เซลฟี่

คุณยาคบ อิบราฮิม รัฐมนตรีกระทรวงสื่อสารและสารสนเทศ ประเทศสิงคโปร์ เซลฟี่ กับท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และเหล่ารัฐมนตรีกระทรวงไอซีทีในกลุ่มอาเซียน ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 ภายใต้หัวข้อ

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีไทย โชว์ศักยภาพจัดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการ ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ

กระทรวงไอซีที โชว์ศักยภาพ จัดงาน ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ

กระทรวงไอซีที โชว์ศักยภาพ จัดงาน ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่

รัฐบาลไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัด ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 14 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 15 ภายใต้หัวข้อ

สรุปข่าวเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์ข่าวสด

ครม.ไฟเขียวเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิตอล ผ่านร่างกฎหมาย 2 ฉบับตั้ง กก.ดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฯ มีนายกฯ เป็นประธาน ส่งกฤษฎีกาพิจารณาก่อนส่ง สนช.ต่อไป และปรับกระทรวงไอซีทีเป็น กระทรวงดิจิตอล แบ่ง 5 ส่วนราชการคลุมงานกระทรวงเชื่อมโยงงานเฉพาะด้าน คอนโดฯ

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีทีร่วมกับสมาคมเอทีซีไอ พร้อมจับมือ สพฐ. เปิดโครงการ Thailand ICT Youth

นางทรงพร โกมลสุรเดช (ที่ 2 จากขวา) รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) ร่วมกับ ดร.พิธาน พื้นทอง (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที เดินหน้าผลักดันแผนพัฒนาตลาดไอซีที ต่อเนื่อง ผนึกสมาคม ATCI เปิดโครงการ

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในงานแถลงข่าว เปิดตัวโครงการ “eGovernment Forum 2014” งานอบรมสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีเพื่อการบริหารงานภาครัฐ

กระทรวงไอซีทีร่วมกับสมาคมเอทีซีไอ พร้อมจับมือ สพฐ. ผุดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2014

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (MICT) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการศึกษา จับมือกับ สพฐ. เปิดโครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2014” เป็นเวทีการแข่งขันแนวคิด และการใช้ไอซีที ของเด็กไทย