รัฐบาลไทย - กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า ASEAN Digital Hub

ข่าวประชาสัมพันธ์ไอที อินเทอร์เน็ท Thursday June 23, 2016 14:22
กรุงเทพฯ--23 มิ.ย.--studio mango

เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน พร้อมหารือการยกระดับ Connectivity ระหว่างไทย และอินเดียในภาพรวมสอดคล้องรองรับยุทธศาสตร์การยกระดับโครงข่าย ICT ของประเทศไทย ทั้งเส้นทางคมนาคม โครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีทีเพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ "ASEAN Digital Hub" โดยสนับสนุนความร่วมมือระหว่างบริษัทสื่อสารยักษ์ใหญ่ของสองประเทศ CAT และ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ในการลงนาม MOU พัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำระหว่างประเทศ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งได้ร่วมในคณะเยือนประเทศอินเดียครั้งนี้ เปิดเผยว่า "วันนี้ (17 มิ.ย.59) นายกรัฐมนตรี และคณะได้พบปะหารือกับคณะผู้บริหารระดับสูงในเครือบริษัท ทาทา กรุ๊ป นำโดย นายมาทุ คานนัน ประธานกลุ่มด้านพัฒนาธุรกิจ นายคริสโตเฟอร์ อัลเมดา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านไอซีทีเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างทั้ง 2 ประเทศ เนื่องจากประเทศอินเดียมีอุตสาหกรรมไอซีทีและดิจิทัลที่มีความก้าวหน้าสูง รวมทั้งรัฐบาลอินเดียยังมีนโยบายขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเช่นเดียวกับประเทศไทย โดยประเทศอินเดียได้มีนโยบาย Digital India จึงนับเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการร่วมมือกับนโยบาย Digital Thailand ในหลายๆ ด้าน เช่น การยกระดับการเชื่อมต่อของระบบโทรคมนาคมผ่านระบบเคเบิลใต้น้ำ การพัฒนา Smart City ที่อินเดียประกาศสร้าง 100 เมือง Smart City ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและดิจิทัล เป็นต้น

ทั้งนี้ การเจรจาความร่วมมือได้เน้นยกระดับการสร้าง Connectivity เชื่อมโยงระหว่างไทยและอินเดียในภาพรวมที่ครอบคลุมทั้งเส้นทางคมนาคม และโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที เพื่อเดินหน้าประเทศไทยสู่ "ASEAN Digital Hub" ซึ่งภาพรวมของการเชื่อมโยง Connectivity ในทุกมิติดังกล่าวจะส่งเสริมทั้งด้านการค้าการลงทุน e-Commerce การท่องเที่ยว ฯลฯ อันสอดคล้องกับแผนแม่บทยุทธศาสตร์การยกระดับโครงข่าย ICT ของประเทศไทย

ภายหลังจากการหารือ นายกรัฐมนตรี และคณะได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ บริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านการพัฒนาด้านโทรคมนาคมรายใหญ่ของอินเดีย ที่มีฐานการให้บริการอยู่ในหลายประเทศทุกภูมิภาคของโลก โดยทั้งสองบริษัทจะร่วมกันศึกษาแนวการลงทุนพัฒนาโครงข่ายเคเบิลใต้น้ำของ CAT เชื่อมต่อกับโครงข่ายของทาทาคอมฯ ซึ่งเป็นเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำขนาดใหญ่ทันสมัยระดับ Tier-1 IP Network เชื่อมต่อ 400 จุดในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับแผนการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศที่มีความสำคัญเพื่อรองรับให้การขยายตัวของเศรษฐกิจและการสื่อสารของไทย โดยจากการคาดการณ์ของ CAT ได้ประเมินการใช้งานข้อมูลของคนไทยใน 3 ปีข้างหน้าจะเพิ่มขึ้นจาก 3 เทราไบท์เป็น 15 -20 เทราไบต์ หรือเพิ่มประมาณ 6 เท่า

การยกระดับบริการโครงสร้างพื้นฐานโดยรัฐบาลส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน บริหารเครือข่าย และการใช้งานนั้น มีเป้าหมายเพื่อสามารถให้บริการกับภาคธุรกิจไทย รวมไปถึงธุรกิจของประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนที่สามารถจะเชื่อมโยงใช้บริการด้านดิจิทัลผ่านประเทศไทยได้แบบครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อให้ทันกับการแข่งขันของตลาดและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนที่เติบโตขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนรวมทั้งไทย ต่างเร่งเตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันในช่วงของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เช่นกัน

ก่อนหน้านี้รัฐบาลไทยได้ประกาศความพร้อมในการเป็น "ASEAN Digital Hub" เพื่อนำความแข็งแกร่งในทางยุทธศาสตร์ที่ตั้งและศักยภาพในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมของไทยมาเป็นปัจจัยสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สนับสนุนการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของไทยรวมไปถึงประเทศอื่นๆ ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน เพื่อส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมากขึ้น โดยการเป็นศูนย์กลางข้อมูลอาเซียน (ASEAN Digital Hub) จำเป็นต้องพัฒนาศักยภาพด้านโครงข่ายพื้นฐานระหว่างประเทศ (Hard Infrastructure) เป็นรากฐานสำคัญ ซึ่งประเทศไทยจะเพิ่มโอกาสดังกล่าวมากยิ่งขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง CAT กับทาทาคอมฯ ครั้งนี้" ดร.อุตตม กล่าวเพิ่มเติม

อนึ่ง บริษัท ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ภายใต้เครือทาทา กรุ๊ป ถือเป็นผู้นำระดับโลกในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่ มีบริการที่หลากหลายทั้งบริการด้านเครือข่ายสื่อสัญญาณ บริการอินเทอร์เน็ต บรอดแบนด์ และบริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าในประเทศอินเดียและทั่วโลก รวมทั้งยังมี Tier-1 IP Network ซึ่งเป็นเครือข่ายเคเบิลใต้น้ำขนาดใหญ่ และทันสมัยโดยเชื่อมต่อ 400 จุดในกว่า 200 ประเทศทั่วโลก สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งในอินเดียและทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงพลังงาน กระทรวงการคลังฯ กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงเกษตร กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงไอซีที กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรอาหาร กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงวิทย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตฯ กระทรวงการต่างประเทศ
ก.ไอซีที จับมือกระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงอุตฯ ขับเคลื่อนประเทศผ่านเทคโนโลยี

กระทรวงไอซีที ลงนามข้อตกลงร่วมกับกระทรวงอุตฯ และกระทรวงวิทย์ฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มุ่งเน้นอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมขั้นสูง ยกระดับ SMEs ให้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ภาพข่าว: ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วย

ก.ไอซีที แจงข้อเท็จจริงเนื้อหาร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15 และ 20

โฆษกกระทรวงไอซีที ชี้แจงกรณีมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์การเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ย้ำหลักการ "ไม่รู้ ไม่ผิด"และ "ผู้ให้บริการเป็นผู้พิสูจน์"ตามมาตรฐานสากล นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

ก.ไอซีที จับมือ สมาคมโทรคมนาคมฯ และกสทช. จัดเวทีเสวนา กฎหมายดิจิทัล ความหวัง

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "กฎหมายดิจิทัล ความหวังสู่การปฏิรูป" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงไอซีที

ก.ไอซีที ย้ำร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กลั่นกรองปกป้องคุ้มครองเป็นธรรมทุกฝ่าย

กระทรวงไอซีที ระบุ การเสนอ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ จึงได้รับความสนใจจากประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เผยปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยมากกว่า 38 ล้านคน

รมว.ไอซีที ร่วมประชุมรัฐมนตรีด้าน ICT Ministerial Forum on ICT 2016

รมว.กระทรวงไอซีที ร่วมประชุม Ministerial Forum on ICT 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์ รุกหารือความร่วมมือด้านไซเบอร์และการจัดการภัยพิบัติกับญี่ปุ่น พร้อมเซ็น MOU กับสิงคโปร์ สร้างความร่วมมือด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพร่วมMOUเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup จัดโดยกระทรวงไอซีที สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพร่วมMOUเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup จัดโดยกระทรวงไอซีที สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงไอซีที และ ซิป้า ควงพันธมิตรเปิดตัว Incubation Network ในงาน Startup Thailand

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จัดแสดงนิทรรศการ Digital

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ

ก.ไอซีที หนุนยกระดับ กทม. เป็นมหานครแห่งธุรกิจบันเทิงและดิจิทัลคอนเทนท์แห่งอาเซียน

กระทรวงไอซีที จับมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงาน Bangkok Entertainment Weeks 2016 ผลักดันอุตสาหกรรมด้านความบันเทิงของไทย ตั้งเป้าให้กรุงเทพมหานครเป็น

ก.ไอซีที จัดประชุมโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน "การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการส่งเสริมการวางแผนและบริหารกำลังคนในส่วนราชการ" ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

ก.ไอซีที เร่งเสริมเขี้ยวเล็บบุคลากรด้าน ICT รองรับเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีทีเดินหน้าจัดฝึกอบรม 6 หลักสูตร พัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า

เอปสันขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษาร่วมงาน Education ICT Forum 2016

เอปสัน ร่วมขนทัพนวัตกรรมเพื่อการศึกษา จัดแสดงในงาน Education ICT Forum 2016 ที่กระทรวงไอซีที จับมือร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้แนวคิด Digital Technology for 21st Century, The Future of Higher Education ภายในงานพบกับ 5

รมว.ไอซีที รุกระดมสมองกำหนดรูปแบบจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะ ICT Start up ของไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "หลังจากได้ประชุมหารือร่วมกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีเร่งดำเนินการใน 2

รองนายกฯ ประจินฯ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)และคณะผู้บริหารศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ให้การต้อนรับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

SIPA ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากล CompTIA

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ กระทรวงไอซีที มอบหมายให้บริษัท เออาร์ไอที จำกัด เป็นผู้บริหารโครงการ จัดการฝึกอบรมและสอบมาตรฐานสากลหลักสูตรต่างๆ ดังนี้ 1.

ส.อ.ท. จับมือ กระทรวง ไอซีที จัด โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า

สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการสัมมนา "โครงการส่งเสริมการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้า" ในวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้อง

เอ็ตด้า(ETDA) เดินหน้าพัฒนากลไกการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication)

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที เดินหน้าเตรียมทดสอบให้บริการการยืนยันตัวตนบนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication) พร้อมการลงลายมือชื่อดิจิทัลบนเครือข่ายไร้สาย (Wireless Digital Signing)

แผนแม่บทไอซีทีอาเซียน กับทิศทางการพัฒนาในอนาคต

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนา"ASEAN ICT Masterplan 2020 และทิศทางของไอซีทีอาเซียน" ภายใต้โครงการศึกษาความคืบหน้าและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับแรกของอาเซียน

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงไอซีที ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ (คนที่ 4 จากขวา) ร่วมเป็นเกียรติในงานสัมมนา "อวกาศกับโอกาสการพัฒนาประเทศ" ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA)

ภาพข่าว: รองปลัดกระทรวงไอซีที เปิดประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เพิ่มประสิทธิภาพ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธาน เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ เกี่ยวกับ

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยนวัตกรรม

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "กระทรวงไอซีทีได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือการเข้าร่วมจัดงาน Startup Thailand 2016 ซึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันพุธที่ 9

ก.ไอซีที จัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงฯเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการอุ

นางสาวมาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า "กระทรวงไอซีทีได้จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำแนวทางในการปรับปรุงกฎกระทรวงฯ

ภาพข่าว: กระทรวงไอซีที สพธอ. และอิสราเอล ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อพัฒนาไซเบอร์ไทย

มาลี วงศาโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) (คนที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วย ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที (คนที่ 4 จากขวา) และ อิทธิกร

กระทรวงไอซีที-อีจีเอ เดินหน้ารวมพลนักพัฒนาแอปพลิเคชันกว่า 240 ทีม พร้อมต่อยอดผลงานกับหน่วยงานภาครัฐ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันภาครัฐ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 (Mobile Enterprise d-Government

ก.ไอซีที จับมือกรมที่ดินและสถานีรับสัญญาณดาวเทียมจุฬาภรณ์บูรณาการข้อมูลการเตือนภัย

นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างหน่วยงานเพื่อบูรณาการข้อมูลการเตือนภัย ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กับกรมที่ดิน

คณะวิศวลาดกระบัง และกระทรวงไอซีที ซิป้า เปิดตัวโครงการสตาร์ทอัพ คลับ นักศึกษาแห่งแรกของไทย (KMITL

ขณะที่วงการสตาร์ทอัพของไทยยังมีจำนวนน้อยและมักขาดแคลนวิศวกรและนวัตกรรมเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)