กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.จับมือบุกอีสานลุยเมืองหมอแคน จัดโรดโชว์งาน Startup Digital Thailandสู่ภูมิภาคครั้งที่ 2 ปักหมุดเริ่มต้นขยายความร่วมมือสู่สากลในกลุ่ม GMS-CLMVT

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Monday August 29, 2016 15:27
กรุงเทพฯ--29 ส.ค.--กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกมือกระทรวงไอซีที บุกอีสานลุยเมืองหมอแคน ขอนแก่น จัดงานโรดโชว์ "Startup Thailand & Digital Thailand" สู่ภูมิภาคเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้ธีม 'Mekong Connect' "ขอนแก่น...การเชื่อมโยงประเทศลุ่มแม่น้ำโขง" หลังประสบความสำเร็จจากการจัดที่กรุงเทพฯและเชียงใหม่ เป็นการปักธงจุดเริ่มต้นความร่วมมือของธุรกิจ Startup และภาคส่วนราชการที่ให้การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนามและไทย) โดย "ดร.พิเชฐ" รมว. วิทยาศาสตร์ฯ เน้นย้ำถึงความพร้อมของขอนแก่นและกลุ่มจังหวัดภาคอีสานที่จะเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อการพัฒนา Startup ในประเทศลุ่มน้ำโขง พร้อมเชิญผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา Startup ในกลุ่ม CLMVT เข้าร่วมแชร์ประสบการณ์ ด้าน "ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)" เน้นย้ำกรอบยุทธศาสตร์ 6 ด้านของกระทรวงเป็นการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาเปลี่ยนเป็นวิธีการดำเนินธุรกิจ การดำเนินชีวิตของประชาชนและการดำเนินงานของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจทั้งเพื่อพัฒนาประเทศในทุกๆภาคส่วน

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ผนึกพลังจับมือจัดงาน Startup Thailand & Digital Thailand ในระดับภูมิภาคเป็นครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม หลังจากประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นการจัดงานเป็นแห่งแรก โดยรูปแบบของงานจะเป็นการสัมมนา และ Workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Key Note Speaker จากกลุ่ม CLMV มีกิจกรรมพิเศษ และนิทรรศการให้ความรู้และนำเสนอภาพรวมของ StartUp และการพัฒนา Digital ในในประเทศไทย

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กล่าวถึงการจัดงาน "Startup Thailand & Digital Thailand" ครั้งนี้ว่า เป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จของการจัดงาน Startup Thailand 2016 และงาน Digital Thailand 2016 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และการจัดงานไปสู่ภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จและมีผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น และการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีความเกี่ยวโยงกันเป็นอย่างสูง และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "ประเทศไทย 4.0" ของรัฐบาล "งาน Startup Thailand & Digital Thailand" นี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยขยายการจัดงานบุก 3 หัวเมืองใหญ่ ทั้งเหนือ-อีสาน-ใต้ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ เพื่อสร้างฐานสู่ประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริงโดยจะจัดงานใน 3 ภูมิภาคให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งแต่ละภูมิภาคจะมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของแต่ละพื้นที่ แต่จะมีกิจกรรมหลักภายในงานที่คล้ายคลึงกัน"

ทั้งนี้ การจัดงานในส่วนของ Startup Thailand ในภูมิภาค ซึ่งเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งนี้มาจัดที่จังหวัดขอนแก่นนั้น จัดขึ้นภายใต้ "Regional Rise" เพื่อกระตุ้นการตื่นตัวของภูมิภาค เพื่อปูพรมให้เกิดการสร้าง "นักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ" ขึ้นทั่วประเทศ การจัดงาน Startup Thailand ภูมิภาค ที่จังหวัดขอนแก่นนี้ ยังเป็นก้าวสำคัญในการประกาศความพร้อมของไทยในการร่วมขับเคลื่อนกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง หรือกลุ่ม CLMVT ภายใต้ concept "Mekhong Connect" โดยให้กลุ่มผู้ประกอบการ Startup รุ่นใหม่ เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนและพลิกโฉมภูมิภาค ไปสู่ภูมิภาคที่มีความพร้อมในการรองรับการลงทุนใหม่ๆ และเป็นแหล่งสร้างสรรค์ไอเดียทางธุรกิจ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ Startup และผู้มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนระบบนิวเศน์สำหรับผู้ประกอบการ Startup จากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งลาว กัมพูชา และเวียดนาม มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และยังได้รับเกียรติจาก H.E. Dr. Chanseng Phimmavong, Vice Minister, Ministry of Science and Technology สปป.ลาว เข้าร่วมงานด้วย

สำหรับการสัมมนาและกิจกรรมในส่วน Digital Thailand จ. ขอนแก่นครั้งนี้ มีการปาฐกถาที่น่าสนใจเช่น "การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้แผนพัฒนา Digital Government" การเสวนาเรื่อง "จากขายหัวเราะสู่แซลมอนเฮ้าส์" รวมถึงการเสวนาหัวข้อ "White Internet for Good Digital Citizen" เป็นต้น โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในการเปิดงาน ในหัวข้อ "Digital Thailand กับการสร้างโอกาสในภูมิภาค" ว่าการจัดงานนี้ สะท้อนให้เห็นพลังประชารัฐที่ประชาขนทั่วประเทศในการผลักดันวาระดิจิทัลของประเทศไทยอันเป็นประเด็นการพัฒนาที่สำคัญเร่งด่วนที่สุดเรื่องหนึ่งของรัฐบาลและเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ยังย้ำอีกครั้งว่า "ถึงแม้ว่ารัฐบาล/ กระทรวงฯ จะเป็นผู้ชี้นำให้เกิดการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นระบบ ไปในทิศทางเดียวกัน แต่ยึดหลักแนวทางประชารัฐ ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาร่วมกันกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองที่ต้องมาแชร์เป้าหมาย ภารกิจ ทรัพยากร หรือแม้แต่กำลังคน หน่วยงานภาคเอกชนซึ่งต้องเป็นผู้นำในด้านเศรษฐกิจและให้รัฐเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวก หรือลงทุนในส่วนที่เอกชนไม่สามารถทำให้คุ้มทุนได้ ภาคการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในการพัฒนากำลังคนคุณภาพของประเทศ และที่สำคัญที่สุดคือภาคประชาชนทุกคนที่ต้องสามารถเข้าถึง รู้ทัน และใช้ประโยชน์ สร้างคุณค่าสูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล" ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมและความเคลื่อนไหวการจัดงาน "Startup Thailand & Digital Thailand" ได้ที่ www.thailandstartup.org facebook.com/ThailandStartup www.digitalthailand.in.th facebook.com/digitalthailandday หรือ Call Center: 1313

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงการคลัง กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงไอซีที กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการพัฒนาสังคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวิทย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตฯ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลังฯ กระทรวงเกษตร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ส.ภัตตาคารไทย จับมือ มกอช. , อ.ต.ก. และ ไอซีที จัดงาน เรสเตอรองส์ โซไซตี้ - Restaurant Society 24

24 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 – 20.00 น. เดอะสตรีท รัชดาภิเษก : ส.ภัตตาคารไทย ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อตก.) และ กระทรวงไอซีที จัดงาน Restaurant Society 2016 งานเดียวครบเครื่องเรื่องอาหาร

ภาพข่าว: ซิป้าขอบคุณ กระทรวงไอซีที ช่วยยืนยันไม่ทอดทิ้งคนซิป้า พร้อมดูแลทุกฝ่ายไม่ให้ใครเสียผลประโยช

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า โดยตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ มอบกระเช้าดอกไม้แทนการขอบคุณแด่ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ยืนยันผลการทำงานที่ผ่านมาของซิป้า

วิศวลาดกระบัง สจล. โชว์นวัตกรรมในงาน DIGITAL Thailand 2016

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยรศ.คมสัน มาลีสี คณบดี และ ดร.รัชนี กุลยานนท์ ร่วมกับ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กระทรวงไอซีที) นำผลงานการวิจัยหุ่นยนต์จอมเสิร์ฟ (Grubbot) แสดงในงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016

กระทรวงวิทย์ฯ - ไอซีที.ผนึกมือบุกเชียงใหม่จัดงานอลังการ Startup Digital

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ (CMECC) จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวิทย์ฯ ผนึกกำลังกับ กระทรวงไอซีที.ลุยเชียงใหม่จัดงาน "Startup Thailand & Digital Thailand"ประเดิมเป็นที่แรก ภายใต้ธีมงาน Startup & Digital Thailand @Chiang Mai // 'The Creative

รมว.ไอซีที ร่วมพิธีเปิดงาน Startup Thailand Digital Thailand จังหวัดเชียงใหม่

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวรายงานในพิธีเปิดงาน "Startup Thailand & Digital Thailand" ภายใต้แนวคิด "เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์" โดยกระทรวงไอซีที ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานฯ

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร #การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2' โดยกระทรวงไอซีทีจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัด

ภาพข่าว: สุรางคณา-เอ็ตด้า สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559

ไพโรจน์ วายุภาพ อดีตประธานศาลฎีกา ร่วมแสดงความยินดีกับ สุรางคณา วายุภาพ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที รับรางวัล "สตรีผู้มีบุคลิกดีเด่น ปี 2559" จากสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี

กระทรวงวิทย์ - ไอซีที. ผนึกกำลังจัดงาน Startup Digital Thailand เชียงใหม่

กระทรวงวิทย์ผนึกกำลังกระทรวงไอซีที.ลุยเชียงใหม่จัดงาน "Startup Thailand & Digital Thailand"ประเดิมเป็นที่แรก ภายใต้ธีมงาน Startup & Digital Thailand @Chiang Mai 'The Creative Valley' "เชียงใหม่...เมืองสร้างสรรค์"

ภาพข่าว: ก.ไอซีที จัดอบรมหลักสูตร #การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่

นางคนึงนิจ คชศิลา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร 'การเป็นข้าราชการและพนักงานราชการที่ดี ครั้งที่ 2' โดยกระทรวงไอซีทีจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ข้าราชการ และพนักงานราชการที่บรรจุใหม่ในสังกัด

Epson โชว์สินค้าสุดล้ำ นวัตกรรมเพื่อวงการสาธารณสุขและการแพทย์ ในงาน Healthcare Technology Summit

เอปสันขนทัพเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดแสดงผลิตภัณฑ์สุดล้ำในงาน Healthcare Technology Summit 2016ที่กระทรวงไอซีทีจับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ภายใต้แนวคิด Transformation Healthcare Through ICT : Affordable Technology for Standard,

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงไอซีที เปิดงานสัมมนานานาชาติ (ISC)2 Security Congress APAC

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาประจำปีครั้งที่ 11 และปาฐกถาพิเศษในงาน "(ISC) 2 Security Congress APAC 2016" ภายใต้แนวคิด "Advancing Security Leader"

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมเสวนา หัวข้อ SME ไทยปรับตัวอย่างไรในโลกยุค

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมเสวนาหัวข้อ "SME ไทยปรับตัวอย่างไรในโลกยุค 4.0" ภายในงาน Smart SME Expo 2016 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ซึ่งกระทรวงไอซีทีได้ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม

ก.ไอซีที หนุน SME ปรับตัวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรับยุค 4.0

กระทรวงไอซีที แนะผู้ประกอบการ SMEs ปรับตัวในยุค 4.0 ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้สามารถค้าขายออนไลน์รองรับการเปลี่ยนแปลงการค้าโลก เผยแผนส่งเสริมสนับสนุนตั้งเป้าภายใน 1

ก.ไอซีที เร่งสร้างความตระหนักการพัฒนาดิจิทัลฯ ให้กับบุคลากรทุกระดับ

การสัมมนาเพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจเรื่อง "การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2559-2561)" ให้กับบุคลากรทุกระดับของกระทรวงไอซีที โดยมี ดร.กษิติธร ภูภราดัย

รองปลัดกระทรวงไอซีที มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตร CIO ภาครัฐ รุ่นที่

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (CIO) รุ่นที่ 28" เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โรมแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ สำหรับหลักสูตรดังกล่าวได้เน้นให้ CIO

กระทรวงไอซีทีหนุน CAT เดินหน้าร่วมมือกับ China Telecom Global เสริมความแข็งแกร่งขยายโครงข่ายระหว่างป

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน ที่ผ่านมา ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ซึ่งได้ร่วมคณะเดินทางพร้อมกับ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมหารือองค์กรภาครัฐและเอกชนของจีน สร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ไทย-จีน

รัฐบาลไทย - กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทาคอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า

เมื่อวันที่ 16 -17 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

รัฐบาลไทย - กระทรวงไอซีที หนุน CAT จับมือ ทาทา คอมมิวนิเคชั่นส์ ยักษ์ใหญ่สื่อสารอินเดีย เดินหน้า

เมื่อวันที่ 16 - 17 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้างความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

ก.ไอซีที จับมือกระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงอุตฯ ขับเคลื่อนประเทศผ่านเทคโนโลยี

กระทรวงไอซีที ลงนามข้อตกลงร่วมกับกระทรวงอุตฯ และกระทรวงวิทย์ฯ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ผ่านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยุค 4.0 มุ่งเน้นอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมขั้นสูง ยกระดับ SMEs ให้ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วและยั่งยืน

ภาพข่าว: ผนึกกำลังรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์ 1212 OCC แบบครบวงจร

ดร.อุตตม สาวนายน (คนที่ 4 จากซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การรับเรื่องร้องเรียนปัญหาออนไลน์อย่างครบวงจร 1212 OCC" ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) พร้อมด้วย

ก.ไอซีที แจงข้อเท็จจริงเนื้อหาร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 15 และ 20

โฆษกกระทรวงไอซีที ชี้แจงกรณีมีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์การเสนอร่างกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ย้ำหลักการ "ไม่รู้ ไม่ผิด"และ "ผู้ให้บริการเป็นผู้พิสูจน์"ตามมาตรฐานสากล นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

ก.ไอซีที จับมือ สมาคมโทรคมนาคมฯ และกสทช. จัดเวทีเสวนา กฎหมายดิจิทัล ความหวัง

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานเปิดการเสวนาเรื่อง "กฎหมายดิจิทัล ความหวังสู่การปฏิรูป" จัดโดย สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กระทรวงไอซีที

ก.ไอซีที ย้ำร่างพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ กลั่นกรองปกป้องคุ้มครองเป็นธรรมทุกฝ่าย

กระทรวงไอซีที ระบุ การเสนอ ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับกับความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ จึงได้รับความสนใจจากประชาชนและองค์กรภาคเอกชนเป็นอย่างมาก เผยปัจจุบันตัวเลขผู้ใช้อินเทอร์เน็ตของไทยมากกว่า 38 ล้านคน

รมว.ไอซีที ร่วมประชุมรัฐมนตรีด้าน ICT Ministerial Forum on ICT 2016

รมว.กระทรวงไอซีที ร่วมประชุม Ministerial Forum on ICT 2016 ที่ประเทศสิงคโปร์ รุกหารือความร่วมมือด้านไซเบอร์และการจัดการภัยพิบัติกับญี่ปุ่น พร้อมเซ็น MOU กับสิงคโปร์ สร้างความร่วมมือด้านพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพร่วมMOUเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup จัดโดยกระทรวงไอซีที สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital

ภาพข่าว: ม.กรุงเทพร่วมMOUเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup

อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมพิธีลงนาม MOU เครือข่ายศูนย์บ่มเพาะ Digital Startup จัดโดยกระทรวงไอซีที สานพลังประชารัฐ ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมมือผลักดันธุรกิจ Digital

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวง ไอซีที ประกาศความยิ่งใหญ่ จัดงาน ดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 รวมสุดยอดนวัตกรรม

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า กลไกสำคัญส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

กระทรวงไอซีที และ ซิป้า ควงพันธมิตรเปิดตัว Incubation Network ในงาน Startup Thailand

28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2559 สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ ซิป้า (SIPA) ร่วมกับหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เครือข่ายสถาบันการศึกษา และบริษัทเอกชน จัดแสดงนิทรรศการ Digital

ก.ไอซีที ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2016 ดิจิทัลเทคโนโลยี อนาคตแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่

กระทรวงไอซีทีร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) และเอกชนภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดงาน Education ICT Forum 2016 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านไอทีให้กับผู้ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดทางวิชาการ