ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับรองเลขาธิการ ITU ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Thursday November 26, 2015 11:14
กรุงเทพฯ--26 พ.ย.--กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ Mr. Malcolm Johnson รองเลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ ITU โดยประเด็นสำคัญในการหารือ ได้แก่ บทบาทความสำคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และการส่งเสริมให้ SMEs ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก ITU เพื่อจะได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลผลการศึกษาวิจัยและมาตรฐานต่างๆ ด้าน ICT และโทรคมนาคม รวมทั้งการสร้างเครือข่ายระดับโลกในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนความเป็นไปได้เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกระทรวงไอซีที กับ ITU ในด้านการชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนา Smart Cities ของไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงเกษตรและสกรณ์ กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวอินโดนีเซีย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงไอซีที กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพานิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงพลังงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ภูฏาน กระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการคลังเอเปค กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ร่วมหารือความร่วมมือด้าน ICT กับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Ivo Sieber เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

ก.ไอซีที เปิดเว็บไซต์ถวายพระพรออนไลน์ ในหลวง

กระทรวงไอซีที โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านเว็บไซต์ www.ourking.org นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI และสพฐ. เดินหน้าส่งเสริมการเข้าถึง ICTของเด็กไทย เตรียมพร้อมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดึงพันธมิตรร่วมจัดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" ภายใต้แนวคิด "ICT For 21st Century

ก.ไอซีที หนุนเยาวชนไทยพัฒนาทักษะ ICT ต่อยอดการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง

กระทรวงไอซีที เปิดโครงการ "Thailand ICT Youth Challenge 2015" กระตุ้นเยาวชนไทยโชว์ไอเดียสร้างสรรค์ด้าน ICT พัฒนาทักษะการเรียนรู้พร้อมก้าวสู่โลกการศึกษาในศตวรรษที่ 21 นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับ นายฟรันเชสโก ซาเวรีโอ นีซีโอ (H.E. Mr. Francesco Saverio Nisio) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำประเทศไทย และคณะ ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี ขอเชิญชวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมงาน "Thailand Local Government Summit 2015" งานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

ก.ไอซีที โชว์โรดแมปยกระดับมาตรฐานธุรกรรมออนไลน์

กระทรวงไอซีที ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เดินหน้าจัดทำโรดแมปพัฒนามาตรฐาน (e-Standard)การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย พร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที ต้อนรับคณะผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมทั้งหารือในความร่วมมือที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของกระทรวงไอซีที

ก.ไอซีที ติวเข้มหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมSYNTHESIZER

กระทรวงไอซีที จัดอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้วิทยุคมนาคมติดต่อประสานงานได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุด นางสาวรัจนา เนตรแสงทิพย์

กระทรวงไอซีทีผนึก ATCI จัดงาน Thailand Local Government Summit 2015 สัมมนาวิชาการ ICT Solutions

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาคี เตรียมจัดสัมมนาวิชาการ ICT Solutions และแสดงเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือ "Thailand Local Government Summit 2015" ภายใต้แนวคิดหลัก :

กระทรวงไอซีที ผนึก ATCI หนุนประเทศไทยก้าวสู่ Digital Thailand

หนุนองค์กรท้องถิ่นใช้ประโยชน์จาก ICT เต็มประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Digital Thailand นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการงานสัมมนาวิชาการ ICT Solutions

ไทยเซิร์ต แนะวิธีป้องกันภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต

ThaiCERT (ไทยเซิร์ต) ภายใต้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA กระทรวงไอซีที เผยข้อแนะนำแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แก่ชาวเน็ต ไทยเซิร์ต ออกประกาศแนะนำวิธีรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ภาพข่าว: รมว. ไอซีที ให้วิสัยทัศน์ภายใต้นโยบาย Digital Economy เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศอย่างยั่

ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้วิสัยทัศน์ภายใต้นโยบาย Digital Economy เน้นพัฒนา 5 ด้านสำคัญเพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)

ก.ไอซีที ชู Village e-Commerce สร้างรายได้-องค์ความรู้สู่ชุมชน

กระทรวงไอซีที เร่งเครื่องโครงการสำคัญ (Flagship Projects) รุกปรับบทบาท-โมเดลศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชน โชว์โครงการ Village e-Commerce สร้างรายได้พร้อมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชน นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์

รมว.กระทรวงไอซีที นำเสนอผลงานด้านการปฏิรูประบบราชการ ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างทั่วถ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่าในวันนี้ (19 ต.ค. 2558) รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ได้เชิญ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในกำกับดูแล

ภาพข่าว: ก.ไอซีที ร่วมจัดนิทรรศการ Thailand Pavilion ในงาน ITU Telecom World 2015 ณ กรุงบูดาเปสต์

นายสุวินัย ต่อศิริสุข เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ไอซีที) พร้อมด้วยนางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงไอซีที เข้าร่วมในพิธีเปิดบูธแสดงนิทรรศการ "Thailand Pavilion" ภายในงาน "ITU Telecom World 2015" ณ กรุงบูดาเปสต์

ก.ไอซีที เดินหน้าบิ๊กโปรเจกต์ 6 มิติขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานที่กำกับดูแล โดยหารือรายละเอียดโครงการสำคัญ (Flagship Projects) ในระยะเร่งด่วนของกระทรวงไอซีที ครั้งที่ 2 ว่า

โซเชียล อิงค์ จับมือ เอ็ตด้า จัดงาน Zocial Insight#3 Presented by ETDA

ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งบริษัท โซเชียล อิงค์ (Zocial, inc.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที รวมถึง บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์

กระทรวงไอซีทีเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากระทรวงไอซีทีได้มีการวางรากฐานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย่างต่อเนื่อง สำหรับช่วงปลายปี 2558 นี้

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม ในโอกาสครบรอบ 13

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะองค์ท้าวมหาพรหม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงไอซีทีครบรอบ 13 ปี ณ บริเวณหน้าศาลพระพรหม ศูนย์ราชการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าปั้นแกนนำบริหารเครือข่ายลูกเสือไซเบอร์ ดูแลสังคมออนไลน์

นางสาววิไลลักษณ์ ชุลีวัฒนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานพิธีมอบตำแหน่งและติดเครื่องหมายประจำตำแหน่งผู้ช่วยผู้ตรวจการลูกเสือ สำหรับผู้ผ่านการอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับผู้นำ

ก.ไอซีที ชูเทคโนโลยี GNSS ยกระดับภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติ

กระทรวงไอซีที เดินหน้าเพิ่มขีดความสามารถของระบบสื่อสารแบบควบรวม ชูเทคโนโลยีระบุพิกัดจากดาวเทียมหลายระบบ (GNSS) ยกระดับภารกิจด้านการจัดการภัยพิบัติของชาติให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นางสาวมาลี วงศาโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เอ็ตด้า (ETDA) เปิดเวทีเสวนา 1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่ Cyber SEA

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที โดย สำนักความมั่นคงปลอดภัย และ ICT Law Center เปิดเวทีชวนผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity ล้อมวงเสวนาในหัวข้อ "1st Cyber SEA Games: Thailand CTF 2015 ก้าวแรกสู่

ETDA (เอ็ตด้า) ชวนผู้ประกอบการออนไลน์ตอบแบบสอบถามสั้น ๆ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมมูลค่ากว่า 50,000

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที ขอเชิญผู้ประกอบการออนไลน์ทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อเก็บข้อมูลการสำรวจมูลค่าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ปี 2558 ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผน

ก.ไอซีที จับมืออินเทลฯ มอบแท็บเล็ตให้ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนดีเด่น

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นผู้แทนกระทรวงไอซีที รับมอบแท็บเล็ต ASUS รุ่น Fonepad FE175CG จำนวน 90 เครื่อง จากบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 16 กันยายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที เร่งเครื่องผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัล

กระทรวงไอซีที เดินหน้าโรดแมปขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชูภูเก็ต Smart City หนุนประเทศไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที)

กระทรวงไอซีที เร่งยกระดับธุรกิจอีคอมเมิร์ซไทยสู่สังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่ากระทรวงไอซีทีได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อส่งเสริมความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Thailand Online Shopping Gateway)

ก.ไอซีที ดันไทยฮับธุรกิจดิจิทัลในอาเซียน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที ย้ำนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ชูนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างเศรษฐกิจมั่งคั่ง สังคมมั่นคง หนุนประเทศไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางธุรกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียน นายอุตตม สาวนายน

ก.ไอซีที หนุนทุกภาคส่วนยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไทยก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ

กระทรวงไอซีที จัดสัมมนาโชว์ความคืบหน้าเปลี่ยนผ่านสู่ IPv6 ยกระดับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในการเป็นประธานเปิดงานสัมมนา IPv6 ประจำปี

ภาพข่าว: รมว.ไอซีที เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานการ์ดขอบคุณจากผู้แทนพระองค์ในกิจกรรม Bike for

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานการ์ดขอบคุณจากผู้แทนพระองค์ ในกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่" เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ณ ห้องรับรอง ชั้น 9 กระทรวงไอซีที อาคารรัฐศาสนภักดี