กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมประกวด การเห่กล่อมลูกภาคกลาง การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday July 9, 2014 17:54
กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--ไนน์ พลัส มีเดีย

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดการเห่กล่อมลูกภาคกลาง การเขียนเรียงความและการวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ในงานมหกรรม ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินีประจำปี 2557 ในวันที่ 6 -8 สิงหาคม 2557 ระหว่างเวลา 10.00-20.00 น .ณ อาคาร 9 อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดเผยว่า การจัดประกวดการเห่กล่อมลูก ภาคกลาง การเขียนเรียงความ และการวาดภาพระบายสี ในครั้งนี้ จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 และให้เด็กนักเรียน ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั่วประเทศ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในครอบครัว รวมทั้งห่างไกลจากยาเสพติด โดยแบ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทแข่งขันสดภายในงานมหกรรม “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2557 “ ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-20.00 น. น. ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี และประเภทส่งผลงานเข้าประกวด ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 มาที่ บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จำกัด และประกาศผลการตัดสิน ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลอื่นๆมากมาย

การแข่งขันการเห่กล่อมลูกภาคกลาง แข่งขันในประเภทเดี่ยว แบ่งออกเป็นระดับประถมศึกษา ปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งผู้สมัครต้องมีอาจารย์ลงนามรับรองในการแข่งขัน โดยมีหลักเกณฑ์การแข่งขัน ดังนี้ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งคลิปภาพและเสียงของการเห่กล่อมลูกภาคกลาง ความยาวไม่เกิน 2-3 นาที ให้คณะกรรมการตัดสินเพื่อพิจารณา และคัดเลือกให้เหลือ 4 คนสุดท้าย เพื่อผ่านเข้าสู่รอบตัดสินและแข่งขันสดในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากความถูกต้องของรูปแบบ ความเป็นธรรมชาติที่เหมาะสมกับการกล่อมเด็ก และ ความไพเราะ ลีลา น้ำเสียง ท่วงทำนอง เป็นต้น

การประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ พระคุณแม่ พระคุณแผ่นดิน จะแข่งขันในประเภทเดี่ยว ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 3 คนต่อระดับ และผู้แข่งขันทุกคนจะต้องมีอาจารย์ลงนามรับรอง สำหรับเกณฑ์การแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเขียนเรียงความความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษเอ4 เข้าร่วมประกวด ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาตัดสินจากคำนำ และสรุป ว่ามีความชัดเจนหรือไม่ เนื้อหาต้องสอดคล้องกับชื่อเรื่อง และการสะกดการันต์ต้องถูกต้อง

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ พระคุณแม่ พระคุณแผ่นดิน จะเป็นการแข่งขันประเภทเดี่ยว ในระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ซึ่งผู้แข่งขันจะต้องมีอาจารย์ลงนามรับรอง โดยผู้แข่งขันในแต่ระดับจะต้องวาดภาพลงบนกระดาษ 100 ปอนด์ ขนาดเอ3 ไม่จำกัดเทคนิคและวัสดุในการสร้างภาพ ซึ่งกรรมการจะตัดสินจากแนวความคิด การจัดองค์ประกอบศิลป์ เทคนิค วิธีการใช้สี

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถขอใบสมัครและส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จำกัด เลขที่ 12/1ซอยลาภทวี ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 โทร. 02-704-3944-5 แฟกซ์ 02-704-3946 Email: 9plus.media999@gmail.com ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 และประกาศผลการตัดสินวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 (วันแถลงข่าว) หรือ แข่งขันสด ในงานมหกรรม “ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 6-8 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00-20.00 น. ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จำกัด โทร.02-704-3944-5

กรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการท่องเที่ยว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมธนารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมศุลกากร กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการค้าภายใน
พม. จัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนฯ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีการแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม”

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน ให้การต้อนรับกรมพัฒนาสังคม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กุศล หมื่นใจ (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ และ จักรภัทร พิมลเกตุ (ขวาสุดแถวล่าง) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับนางเสาวนีย์ โขมพัตร (ที่ 3จากซ้ายแถวล่าง) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายยาซึมิทซึ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลังใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว

รมว.พม.หารือแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรม คดีเด็กชายวัย ๑๓ ปี จมน้ำเสียชีวิต

วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ต.อ.นพ.ภวัต ประทีปวิศรุต รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์

งานวันแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผนึกกำลังดีเจกว่า 200 คนทั่วประเทศขับเคลื่อนโครงการ

รมว.พม. มอบรางวัลการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียนของประเทศไทยเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล (๒๐ พฤศจิกายน

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯเวลา ๑๐.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียนของประเทศไทย การประชุมเด็กอาเซียน

มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๖

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๖” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

กรมพัฒฯ ชวนวัยใสประดิษฐ์ของเล่น สุดสนุกส่งเสริมจินตนาการอาเซียน...มีเสียง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดกิจกรรม “วัยซน..ค้นโลก” นำผู้แทนจากศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมเด็กๆสถานสงเคราะห์ ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์อาเซียน ก่อนลงมือประดิษฐ์ของเล่นเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ

มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5 ชวนเด็กๆ รู้จักประเทศอาเซียน ชูคอนเซ็ปต์ เล่า อ่าน เล่น

“มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5” ชวนเด็กๆ รู้จักประเทศอาเซียนชูคอนเซ็ปต์ “เล่า อ่าน เล่น เครื่องมือสร้างเด็กไทย สร้างเด็กอาเซียน”ชวน3 คุณแม่คนดัง เผยเทคนิคการเล่านิทานให้ลูกน้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: เปิดแล้วโครงการวัยซน..ค้นโลก

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีเปิด โครงการวัยซน...ค้นโลก กับการประดิษฐ์ของเล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในธีม

ภาพข่าว: เติมความรู้สู่วิทยากร

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย นางสาวนภมณี ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดเพิ่มทักษะวิทยากรกระบวนการศูนย์ 3 วัยฯ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกปี 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการพัฒนาเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือและเล่นกับลูกให้กับผู้จัดการศูนย์ 3 วัยฯ และวิทยากรกระบวนการกว่า 220 คน เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก 0-12 ปี

พม. จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดพิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดทำ "พิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชน และเครือข่ายแกนนำในรูปแบบจิตอาสา" ณ

ภาพข่าว: ทูตเข้าพบ ผช.รมว.พม.

H.E.Ms.Penny Williams เอกอัครราชทูตด้านสตรีและเด็กหญิงของออสเตรเลีย และคณะ เข้าพบ ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น 9 ตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: ต้อนรับ

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ต้อนรับนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

"จัดชีวิต พิชิตฝัน" ค่ายเยาวชน เพื่อนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ล่าสุดจัด "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 4 ตอน จัดชีวิต พิชิตฝัน"

ภาพข่าว: เสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 4

นางสาว ปรารถนา หาญเมธี วิทยากรกระบวนการ ( ที่4 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: ครบรอบ58ปี

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 58 ปี ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน รับวุฒิบัตร

วิทัศน์ เตชะบุญ (นั่งกลาง) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม “เรื่องสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556

ปฏิทินข่าว โรงแรมอินทรา รีเจนท์

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการ จะจัดฝึกอบรม “เรื่องสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา

พม.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พม. จัดงานวัน “ปกรณ์ อังศุสิงห์” ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวัน “ปกรณ์ อังศุสิงห์” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์

พม.ขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)”

วันนี้ (๑๗ ม.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะทำงานประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารแช่เยือกแข็งและล้งกุ้งในพื้นที่

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 7 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง เตรียมลงพื้นที่สมุทรสาครสางปัญหาการค้า

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะทำงานประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์

รมว.พม. ย้ายที่ทำงานใหม่ไปที่สะพานขาว รองรับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพิ่มขึ้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ย้ายที่ทำงานใหม่ จากอาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี กรุงเทพฯ ไปยังชั้น ๙ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงมหานาค

ภาพข่าว: แถลงผลงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงฯ แถลงผลงานตามนโยบายรัฐบาล ครบรอบ 1 ปี ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มหานาค

งานมหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 2555 ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน “มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก” ครั้งที่ 4 ภายใต้ “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว” กับนิทรรศการสื่อผสม กิจกรรมมหาสมุทรหนังสือ เขาวงกตของเล่น

ภาพข่าว: พิธีเปิด

นายเสรี วชิระถาวรชัย รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กลาง) เป็นประธานในพิธีเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กวัย 7-9 ปี” และ การประกวด “ของเล่นบินได้”

พม.เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย.๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ อิมแพ็ค นายเสรี วชิระถาวรชัย รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเสริมสร้างต้นทุนชีวิต (ครู ก.)