พม. จัดโครงการ พส. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย ครบรอบปีที่ ๑๒ วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Tuesday September 2, 2014 14:50
กรุงเทพฯ--2 ก.ย.--กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “พส. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย” วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ครบรอบปีที่ ๑๒ เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สร้างการยอมรับในศักยภาพในการพัฒนาคนและสังคมต่อสาธารณชน และเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก สร้างความปรองดองเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขึ้นทุกวันที่ ๑ กันยายน โดยในปีนี้เป็นปีที่ ๑๒ ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ อาทิ การมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ๑.สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ ๒.สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด(บ้านนนทภูมิ) และ ๓.บ้านมิตรไมตรีจังหวัดพิษณุโลก การมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙ ราย การมอบทุนการศึกษามูลนิธิลูกประชานุเคราะห์ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๙๘ ทุน การมอบรางวัล พส. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย ผ่านการเล่าเรื่องด้วยภาพ การปาฐกถา หัวข้อ “คนไทยมีน้ำใจ” เพื่อร่วมสร้าง Active Heart… Active Mind… Active Citizen และการกล่าวสุนทรพจน์ จากเด็กและเยาวชนคนเก่ง โครงการ “วาทศิลป์ สร้างสุข” เป็นต้น

นายวิเชียร กล่าวต่อไปว่า สำหรับปีนี้ จะมีพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการ “ณ วังสะพานขาว” ซึ่งจะเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจ ในวาระครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และเพื่อเป็นการรำลึกถึง พลเรือเอก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ผู้ประทานวังสะพานขาวแห่งนี้ให้เป็นที่ตั้งกรมประชาสงเคราะห์ในอดีต จนกลายเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ณ ปัจจุบัน นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการมีชีวิต สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เช่น การแสดงนวัตกรรมด้านอาชีพคนพิการ ในเรื่องการทอเสื่อซาโอริ เย็บเสื่อเป็นกระเป๋า การแสดงนวัตกรรมโมเดลบ้านจำเพาะ ในการสร้างอาชีพคนเรร่อน สาธิตการหล่อหินทรายเทียม สาธิตการทอผ้าพื้นเมือง(กี่เอว) การประมูลทรัพย์หลุดจำนำ ช็อปปิ้งสินค้ามากมาย ร้านธงฟ้า และผลิตภัณฑ์ ดี เด่น ดัง จากทั่วประเทศ อาทิ เครื่องประดับและอัญมณี เครื่องเงิน ผ้าปาเต๊ะ ชุดพื้นเมืองสตรี ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วย ผลิตภัณฑ์จากเดคูพาจ และโรตี-ชาชัก เป็นต้น และร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต “สร้างพลังรักประเทศไทย” โดยศิลปินชื่อดัง อ๊อฟ ปองศักดิ์ พลพล พลกองเส็ง และวง Zheez

ทั้งนี้ “กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ พส. ร่วมสร้างพลังรักประเทศไทย ในครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันที่สำคัญ ที่จะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ” นายวิเชียร กล่าวตอนท้าย

กรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมบัญชีกลาง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการท่องเที่ยว กรมอนามัย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมป่าไม้ กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการปกครอง กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมหม่อนไหม กรมการพัฒนาชุมชน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพเด็กไทย มีวินัยอย่างสร้างสรรค์”หรือ “Save the teen” ปีที่ 2 เพื่อ รณรงค์ป้องกันภัย3เสพ เสพเซ็กซ์ เสพยาเสพติด เสพความรุนแรง

โฟร์ รับรางวัล แม่ลูกผูกพัน ชวนลูกกตัญญูต่อแม่

ทำเอาคู่แม่ลูก โฟร์ – ศกลรัตน์ และ คุณแม่ ผ่องศรี วรอุไร ศิลปิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) เป็นปลื้มสุดๆ เมื่อได้รับเลือกจากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับรางวัล “แม่ลูกผูกพัน” จากงานมหกรรม

พม. จัดแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมวิถีชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด

วันนี้ (๓๐ ก.ค.๕๗) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารใหม่ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว การจัดงาน “มหกรรมวิถีชาติพันธุ์

พม. เตรียมจัดงานมหกรรม ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด พระคุณแม่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ(พส.) จัดงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรม "ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจเทิดไท้ราชินี ปี ๒๕๕๗" ภายใต้แนวคิด “พระคุณแม่ พระคุณแผ่นดิน”

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ขอเชิญชวนเยาวชน เข้าร่วมประกวด การเห่กล่อมลูกภาคกลาง การเขียนเรียงความ

ขอเชิญชวนนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและ มัธยมตอนปลายทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดการเห่กล่อมลูกภาคกลาง การเขียนเรียงความและการวาดภาพระบายสี ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร ในงานมหกรรม ร้อยใจ ร้อยมาลัย ร้อยล้านดวงใจ เทิดไท้ราชินีประจำปี 2557

พม. จัดงานแถลงข่าวเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีนฯ

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีการแถลงข่าวเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิตสู่การให้เพื่อสังคม”

ภาพข่าว: โรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน ให้การต้อนรับกรมพัฒนาสังคม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

กุศล หมื่นใจ (ที่ 4 จากซ้ายแถวล่าง) ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเซ็นทราเซ็นทรัลสเตชัน กรุงเทพฯ และ จักรภัทร พิมลเกตุ (ขวาสุดแถวล่าง) ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ให้การต้อนรับนางเสาวนีย์ โขมพัตร (ที่ 3จากซ้ายแถวล่าง) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายยาซึมิทซึ

พม. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (หลังใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ สะพานขาว

รมว.พม.หารือแนวทางการช่วยเหลือให้ความเป็นธรรม คดีเด็กชายวัย ๑๓ ปี จมน้ำเสียชีวิต

วันนี้ (๒๑ เม.ย. ๕๗) เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พ.ต.อ.นพ.ภวัต ประทีปวิศรุต รองผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา

เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์

งานวันแถลงข่าวและเปิดตัวโครงการ “เสริมสร้างคุณภาพเด็กไทยมีวินัยอย่างสร้างสรรค์” ณ ศูนย์การเรียนรู้อเนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ (TK Park) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการผนึกกำลังดีเจกว่า 200 คนทั่วประเทศขับเคลื่อนโครงการ

รมว.พม. มอบรางวัลการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียนของประเทศไทยเนื่องในวันสิทธิเด็กสากล (๒๐ พฤศจิกายน

วันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯเวลา ๑๐.๓๐ น. นางปวีณา หงสกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดสื่อสิทธิเด็กอาเซียนของประเทศไทย การประชุมเด็กอาเซียน

มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๖

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี ๒๕๕๖” ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ

กรมพัฒฯ ชวนวัยใสประดิษฐ์ของเล่น สุดสนุกส่งเสริมจินตนาการอาเซียน...มีเสียง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดกิจกรรม “วัยซน..ค้นโลก” นำผู้แทนจากศูนย์ ๓ วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว พร้อมเด็กๆสถานสงเคราะห์ ร่วมเรียนรู้อัตลักษณ์อาเซียน ก่อนลงมือประดิษฐ์ของเล่นเพื่อเฟ้นหาผู้ชนะ

มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5 ชวนเด็กๆ รู้จักประเทศอาเซียน ชูคอนเซ็ปต์ เล่า อ่าน เล่น

“มหกรรมเล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูก ปี 5” ชวนเด็กๆ รู้จักประเทศอาเซียนชูคอนเซ็ปต์ “เล่า อ่าน เล่น เครื่องมือสร้างเด็กไทย สร้างเด็กอาเซียน”ชวน3 คุณแม่คนดัง เผยเทคนิคการเล่านิทานให้ลูกน้อย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: เปิดแล้วโครงการวัยซน..ค้นโลก

นางญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากซ้าย) ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในพิธีเปิด โครงการวัยซน...ค้นโลก กับการประดิษฐ์ของเล่นเพื่อส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในธีม

ภาพข่าว: เติมความรู้สู่วิทยากร

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วย นางสาวนภมณี ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดเพิ่มทักษะวิทยากรกระบวนการศูนย์ 3 วัยฯ เล่านิทาน อ่านและเล่นกับลูกปี 5

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการพัฒนาเด็กด้วยการเล่านิทาน อ่านหนังสือและเล่นกับลูกให้กับผู้จัดการศูนย์ 3 วัยฯ และวิทยากรกระบวนการกว่า 220 คน เพื่อนำไปพัฒนาเด็ก 0-12 ปี

พม. จับมือมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดพิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ

วันนี้ (๒๔ มิ.ย.๕๖) เวลา ๑๔.๓๐ น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด จัดทำ "พิธีลงนาม ข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านการพัฒนาผู้นำเยาวชน และเครือข่ายแกนนำในรูปแบบจิตอาสา" ณ

ภาพข่าว: ทูตเข้าพบ ผช.รมว.พม.

H.E.Ms.Penny Williams เอกอัครราชทูตด้านสตรีและเด็กหญิงของออสเตรเลีย และคณะ เข้าพบ ดร.อินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องรับรองรัฐมนตรี ชั้น 9 ตึกกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: ต้อนรับ

นายศุภฤกษ์ หงษ์ภักดี รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะ ต้อนรับนายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

"จัดชีวิต พิชิตฝัน" ค่ายเยาวชน เพื่อนักเรียนทุนพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ดำเนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 สำหรับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ล่าสุดจัด "ค่ายเสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่ง ปีที่ 4 ตอน จัดชีวิต พิชิตฝัน"

ภาพข่าว: เสริมพลังสานฝันเยาวชนคนเก่งปีที่ 4

นางสาว ปรารถนา หาญเมธี วิทยากรกระบวนการ ( ที่4 จากซ้ายมือ) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาเด็ก สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 3 จากขวา)

ภาพข่าว: ครบรอบ58ปี

นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานธนานุเคราะห์ ครบรอบ 58 ปี ณ บริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ภาพข่าว: ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน รับวุฒิบัตร

วิทัศน์ เตชะบุญ (นั่งกลาง) รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม “เรื่องสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556

ปฏิทินข่าว โรงแรมอินทรา รีเจนท์

สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็กกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการการ จะจัดฝึกอบรม “เรื่องสุขภาพและพัฒนาการเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 1” ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยของสถานรองรับเด็กเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2556ณ ห้องมรกต โรงแรมอินทรา

พม.จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

พม. จัดงานวัน “ปกรณ์ อังศุสิงห์” ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานวัน “ปกรณ์ อังศุสิงห์” และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักสังคมสงเคราะห์

พม.ขับเคลื่อนโครงการนำร่อง “อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.)”

วันนี้ (๑๗ ม.ค.๕๖) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว

ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำคณะทำงานประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ และตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตอาหารแช่เยือกแข็งและล้งกุ้งในพื้นที่

รัฐบาลเร่งขับเคลื่อนแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ 7 จังหวัดกลุ่มเสี่ยง เตรียมลงพื้นที่สมุทรสาครสางปัญหาการค้า

นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยภายหลังนำคณะทำงานประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รับฟังรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์