วธ.ร่วมเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานี-สมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวปี ๖๐ อัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระ ๒๕ องค์ในพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday February 15, 2017 11:07
กรุงเทพฯ--15 ก.พ.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

?เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒธรรม (วธ .) เดินทางร่วมอัญเชิญองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวและองค์พระ ๒๕ องค์ในพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี งานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ จ.ปัตตานี และในช่วงค่ำของวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปลัด วธ. ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน : กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ ณ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง (ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) จังหวัดปัตตานี โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และนายประยูรเดช คณานุกรักษ์ ประธานมูลนิธิเทพปูชนียสถาน นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นางศศิเพ็ญ ละม้ายพันธุ์ วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี สื่อมวลชน และประชาชนให้การต้อนรับ

ปลัด วธ. กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน"กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภช เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ประจำปี ๒๕๖๐" รู้สึกภาคภูมิใจกับพี่น้องชาวปัตตานีที่ได้อาศัยอยู่ในดินแดนแห่งความรุ่งเรืองในอดีต และเป็นศูนย์รวมของประชากรหลากหลาย เชื้อชาติ ศาสนา มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น อีกทั้งมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าศึกษามากมายตลอดจนมีวิถีชีวิตชุมชนที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร สิ่งเหล่านี้นับเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมเยือนให้หาโอกาสเดินทางมาจังหวัดปัตตานีอีกครั้ง

ปลัด วธ. กล่าวอีกว่า การนำจุดเด่นของจังหวัดปัตตานี ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเป็นอยู่ของประชาชน มาจัดเป็นมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียน:กตัญญูคู่ฟ้า มหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นเสมือนการถ่ายทอด ความภาคภูมิใจของชาวปัตตานี สู่สายตาบุคคลภายนอก ส่งผลให้นักท่องเที่ยว อยากมาสัมผัสจังหวัดปัตตานีมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดี ต่อเศรษฐกิจโดยรวม ขอชื่นชมชาวปัตตานีทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์กิจกรรม เพื่อให้การจัดงานนี้ให้มีสีสัน มีชีวิตชีวา ยิ่งใหญ่และน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสร้างบรรยากาศ การอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ เชื่อใจ และวางใจกัน เพื่อความสงบและสันติสุขของบ้านเมืองอย่างแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวง

กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงดิจิทัลฯ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงทรัพยฯ กระทรวงเกษตร กระทรวงพลังงาน กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวฯ กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงวิทย์ฯ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาฯ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทย์ กระทรวงวิทยศาสตร์ฯ
ภาพข่าว: นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "สงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า" โดยมีดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒธรรม นายปรารพ

วธ. ปรับกลยุทธ์ สวจ. เน้นทำงานตรงกลุ่มเป้าหมาย แก้ปัญหาสังคม ชู รากวัฒนธรรม

ดร.ปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ พังงา และภูเก็ตว่า บทบาทหน้าที่ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดถือเป็นผู้แทนของกระทรวงวัฒธรรมในส่วนภูมิภาค และดำเนินงานทั้งในส่วนสำนักงานปลัดกระทรวง

ภาพข่าว: นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี

นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ ปี โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง