สวนสยามภูมิใจการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สุดอลังการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Wednesday December 18, 2013 17:05
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--ซิตี้วอล์ค

คุณชลิต เขียวพุ่มพวง อดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณวิวัฒน์ ชำนาญธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนางานด้านบริการและประสานงานองค์กร สยามพาร์ซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการ “แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 56 การแสดงแต่ละประเทศสวยงามตระการตาหาชมได้ยาก โดยเฉพาะมีการนำศิลปะวัฒนธรรมมาประยุกต์ได้ลงตัว

กรม

กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กรมอนามัย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมธนารักษ์ กรมป่าไม้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมปศุสัตว์ กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค กรมพลศึกษา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมการแพทย์ กรมการท่องเที่ยว กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมสรรพสามิต กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมประมง กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการปกครอง
การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี

กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ