สวนสยามภูมิใจการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สุดอลังการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Wednesday December 18, 2013 17:05
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--ซิตี้วอล์ค

คุณชลิต เขียวพุ่มพวง อดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณวิวัฒน์ ชำนาญธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนางานด้านบริการและประสานงานองค์กร สยามพาร์ซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการ “แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 56 การแสดงแต่ละประเทศสวยงามตระการตาหาชมได้ยาก โดยเฉพาะมีการนำศิลปะวัฒนธรรมมาประยุกต์ได้ลงตัว

กรม

กรมวิทย์ฯ กรมอนามัย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรมควบคุมโรค กรมการแพทย์ กรมการท่องเที่ยว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมธนารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี

กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ