การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์บันเทิง-ดารา Thursday August 13, 2015 17:19
กรุงเทพฯ--13 ส.ค.--ชมรมสื่อทองเที่ยว

กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา พร้อมทั้งเป็นการสืบสานภูมิปัญญานันทนาการพื้นบ้านไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนแสดงความสามารถทางด้านดนตรี

การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี โดยมีวงดนตรีโปงลางจากทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก และผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงเหลือพียงรุ่นละ 5 วง เท่านั้น

โดยในรอบตัดสิน ณ ลานหน้าอาคารนิมิตบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน วงโปงลางทั้งสองรุ่น 10 วง ก็มาประชันฝีไม้ลายมือกัน โดยแต่ละวงนั้นต่างงัดกลยุทธ์ โชว์ฝีไม้ลายมือในการเล่นอย่างพลิ้วไหวแพรวพราย รวมทั้งรีวิวการแสดงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแสดง ตลอดจนการแสดงวิถีชีวิตถิ่นอีสานประกอบการเล่น การฟ้อนที่สวยงามสุดยอดอลังการงานสร้าง รวมทั้งสาวสวยนางไหแต่ละนางนั้นแสดงท่าทางการใช้นิ้วดีดไห อ่อนช้อยสลับกับการดีดที่เร้าใจ จนกรรมการต้องลงความเห็นกันอยู่นาน จึงสามารถหานางไหผู้ชนะได้

เมื่อได้ผลวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางที่ชนะอย่างเป็นทางการ ก็ถึงพิธีการมอบรางวัล โดยมี ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู รองอธิบดีอธิบดีกรมพละศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพละศึกษา มาเป็นประธานในการมอบรางวัลการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558

โดยวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี วงที่สามารถคว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปครองคือ วงโปงลางพิณแคนแท่นวิทย์ จากโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับเงินรางวัล 120,000 บาท วงโปงลางโรงเรียนผดุงนารี จากจังหวัดมหาสารคามได้รางวัลรองชนะเลิศ พร้อมด้วยเงินรางวัล 100,000 บาท และรางวัลที่สามเป็นของวงโปงลางจากโรงเรียนหนองเรือวิทยา เงินรางวัล 80,000 บาท

ส่วนวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางในรุ่นอายุไม่เกิน 25 ปี วงโปงลางจากมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย จังหวัด ขอนแก่น แสดงได้ถูกใจกรรมการไม่ต่างจากผู้ชมจึงคว้าถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถไปครอง พร้อมเงินรางวัล 120000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นของวงโปงลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท วงโปงลางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ จังหวัดมหาสารคาม ได้รางวัลที่สาม และเงินรางวัล 80,000 บาท

กรม

กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมป่าไม้ กรมศุลกากร กรมประมง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการปกครอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมหม่อนไหม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมอนามัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพลศึกษา กรมประชาสัมพันธ์ กรมโรงงานฯ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมการท่องเที่ยว กรมสรรพสามิต กรมการข้าว กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมส่งเสริมการค้า กรมควบคุมโรค กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมควบคุมมลพิษ
ภาพข่าว: SPU : รองอธิบดีกรมพละศึกษา ร่วมอวยพรวันเกิด อธิการบดี ม.ศรีปทุม

ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน รองอธิบดีกรมพละศึกษาและศิษย์เก่าดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำแจกันดอกไม้เข้าร่วมอวยพร ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด 14 กันยายน 2557 ณ Exhibition Hall อาคาร 40

สวนสยามภูมิใจการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สุดอลังการ

คุณชลิต เขียวพุ่มพวง อดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณวิวัฒน์ ชำนาญธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนางานด้านบริการและประสานงานองค์กร สยามพาร์ซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการ “แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ”

การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี

กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ