สวนสยามภูมิใจการแสดงดนตรีนาฏศิลป์ไทยและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สุดอลังการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว กีฬา ไลฟสไตล์ Wednesday December 18, 2013 17:05
กรุงเทพฯ--18 ธ.ค.--ซิตี้วอล์ค

คุณชลิต เขียวพุ่มพวง อดีตรองอธิบดีกรมพละศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา คุณวิวัฒน์ ชำนาญธรรม ผู้อำนวยการอาวุโสพัฒนางานด้านบริการและประสานงานองค์กร สยามพาร์ซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ร่วมกันเป็นประธานเปิดการ “แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ไทยและนานาชาติ” เมื่อวันที่ 14 ธ.ค 56 การแสดงแต่ละประเทศสวยงามตระการตาหาชมได้ยาก โดยเฉพาะมีการนำศิลปะวัฒนธรรมมาประยุกต์ได้ลงตัว

กรม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมธนารักษ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมป่าไม้ กรมการท่องเที่ยว กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมการแพทย์ กรมอุทยานแห่งชาติฯ กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมศุลกากร กรมพลศึกษา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการค้าภายใน กรมการท่องเที่ยวและกีฬา
การประกวดโปงลางชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี

กรมพละศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ