ไอแบงก์ จัดงาน ร่วมใจไกล่เกลี่ยฯ เปิดโอกาสลูกหนี้รายย่อยมีปัญหา

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday September 17, 2014 10:16
กรุงเทพฯ--17 ก.ย.--กลุ่มสารนิเทศการคลัง กระทรวงการคลัง

เปิดโต๊ะเจรจาให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ลูกค้าไอแบงก์ โครงการสินเชื่อจุลภาคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาหนี้สิน ไม่ต้องถูกฟ้องดำเนินคดี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ร่วมกับสำนักงานระงับข้อพิพาทสำนักงานศาลยุติธรรม จัดงาน “ร่วมใจไกล่เกลี่ยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้รายย่อยจากโครงการของฝ่ายสินเชื่อจุลภาคซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งรับผิดชอบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ให้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีความตามกฎหมายโดยให้โอกาสลูกค้าในการชำระหนี้คืนธนาคารด้วยวิธีการต่างๆตามความสามารถและศักยภาพที่ยังไม่มีทางออกเรื่องปัญหาหนี้สินเข้ามาพบปะพูดคุยหรือขอคำแนะนำในการปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหน้าที่ของธนาคารฝ่ายสินเชื่อจุลภาคและฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรมยึดหลักคุณธรรม ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม โดยโครงการนี้

มีกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 -16.00 น. ดังนี้
ศาลแขวงจังหวัดสงขลา วันที่ 19-22 กันยายน 2557
อาคารศูนย์อาหารสวัสดิการ สำนักศาลยุติธรรม ถ.รัชดาภิเษก เขตจัตุจักร
กทม. วันที่ 27-28 กันยายน 2557และวันที่ 11-12 ตุลาคม 2557
ศาลจังหวัดสตูล วันที่ 2 ตุลาคม 2557
ศาลจังหวัดยะลา วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ศาลจังหวัดปัตตานี วันที่ 18 ตุลาคม 2557
ศาลจังหวัดนราธิวาส วันที่ 21-22 ตุลาคม 2557

ทั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ อีกโครงการหนึ่งที่ไอแบงก์ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับรากหญ้าในกรุงเทพมหานครปริมณฑล และ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งไอแบงก์ได้ให้ความสำคัญตลอดมาโดยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการเป็นไปตามระเบียบธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยสิทธิประโยชน์ที่ไอแบงก์ได้เสนอต่อลูกหนี้ในโครงการไกล่เกลี่ย มีดังนี้

ชำระหนี้ครั้งเดียว (ปิดบัญชี) ลดค่าปรับผิดนัดชำระให้ 100 %และลดกำไรพักแขวน 75 % โดยไม่มีส่วนสูญเสีย

กรณีลูกหนี้ทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยมีระยะเวลาในการชำระไม่เกิน 6 เดือน ลดค่าปรับผิดนัดชำระให้ 100 % และลดกำไรพักแขวน 50 %โดยไม่มีส่วนสูญเสีย ซึ่งเป็นการตั้งพักไว้นอกมูลหนี้หากลูกหนี้ไม่ปฎิบัติตามเงื่อนไข TDR เงื่อนไขจะกลับไปที่สัญญาเดิม

กรณีลูกหนี้ขอทำการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยการขอลดค่างวดผ่อนชำระ และขยายเวลาในการชำระ ลดเฉพาะค่าปรับผิดนัดชำระหนี้ 100 %เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าให้ได้รับการแก้ไขหนี้ซึ่งจะช่วยยุติปัญหาการชำระหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

ทั้งนี้ หากลูกค้า ไอแบงก์ท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1302 หรือฝ่ายสินเชื่อจุลภาค 02-739-3960 – 2 ฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ 085-484-7903

ธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารสิกรไทย ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารออมสิน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารทิสโก้ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรี ธนาคารอิสลามฯ ธนาคารอิสลาม ธนาคารกรุงเทพอัสสัมชัญพระราม2 ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารเอชเอสบีซี ธนาคารซีไอเอ็มบี
ภาพข่าว: ธนาคารอิสลามฯ ร่วมกับ ทรูมันนี่ เปิดให้บริการรับชำระบิลที่เคาน์เตอร์ธนาคาร

นายวรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ นายปุณณมาศ วิจิตรกุลวงศา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นตัวแทนจุดรับชำระทรูมันนี่ ในธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ภาพข่าว: ไอแบงก์ กับ โครงการ เรียนรู้อิสลามมิกแบงก์...สู่ชุมชนมุสลิมแข็งแรง ครั้งที่ 2 ณ

นายภาณุ อุทัยรัตน์ กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “เรียนรู้อิสลามมิคแบงก์...ชุมชนมุสลิมแข็งแรง” ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างระบบน้ำประปาบาดาลชุมชนมัสยิด บ้านเหนือ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 100,000

ธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาเปิดตัวกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน IDB Fund II มูลค่า USD 2

- จัดตั้ง เอเอสเอ็มเอ แคปิตอล พาร์ทเนอร์ส ขึ้นในบาห์เรน เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการกองทุน IDB Fund II ฯพณฯ ดร.อาหมัด โมฮาเหม็ด อาลี ประธานกลุ่มธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนา (Islamic Development Bank (IDB) Group) ประกาศเปิดตัวกองทุน Islamic Development Bank

ภาพข่าว: ไอแบงก์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ICT ร่วมมือโครงการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการดำเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ICTร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาช่องทางและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที

ไอแบงก์ร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT อำนวยความสะดวกสมาชิกสหกรณ์ใช้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ ร่วมมือกับ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ICT พัฒนาการบริการช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่อยู่ในเครือชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซีที จำกัด ผ่านเครื่อง ATM ไอแบงก์ 193

ภาพข่าว: พิธีลงนามความร่วมมือโครงการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลประกันชีวิต / ประกันภัย

นายครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และบริษัท อาคเนย์ประกันภัยจำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลประกันชีวิต

ไอแบงก์ลุยขายประกันตะกาฟุล ผ่าน 129 สาขา ตั้งเป้าสร้างกองทุนตะกาฟุลโตขึ้นกว่า 1 พันล้านบาท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จับมือ 3 บริษัทประกันชีวิตชั้นนำ ได้แก่ ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เมืองไทยประกันชีวิตจำกัด (มหาชน) และอาคเนย์ประกันภัยจำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการให้บริการผลิตภัณฑ์ประกันตะกาฟุล

เมืองไทยประกันชีวิต ลงนามความร่วมมือ กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เวลา 13.30น. วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายปราโมทย์ ศักดิ์กำจร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ลงนามความร่วมมือ “โครงการผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลประกันชีวิต/ประกันภัย” กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (Ibank)

ภาพข่าว: ไอแบงก์ สร้างชุมชนมุสลิมแห่งการเรียนรู้

ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนการปรับปรุง- ทาสีอาคารมัสยิดอัซ-ซิกรอ 2 จำนวน 100,000 บาท แก่ อิหม่ามอิบรอฮีม ม่วงปรางค์ โดยมี ฯพณฯอาศิส พิทักษ์คุมพล

ไอแบงก์เดินหน้าเปิดสาขาใหม่อีก 19 แห่ง ครอบคลุมทุกภูมิภาคในไตรมาสแรก

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินหน้าเปิดสาขาเพิ่มเติม หลังได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง เล็งให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ มุ่งเป็นแบงก์รัฐเพื่อมุสลิม-รายย่อย มอบแคมเปญระดมเงินฝาก New Branch only ฝากประจำ 12 เดือน รับผลตอบแทนถึง 3.65%

ภาพข่าว: ไอแบงก์แถลงแผนการดำเนินงานปี 2557

ดร.เปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และผู้บริหารธนาคารฯ จัดงานแถลงถึงทิศทาง เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานปี 2557 ที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานของธนาคารเกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย โดยมี ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ, ดร.ครรชิต

ภาพข่าว: ธนาคารอิสลามฯ จัดงาน iBank สานสัมพันธ์เด็กกำพร้า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี

นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ กรรมการธนาคารและประธานอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการ “iBank สานสัมพันธ์เด็กกำพร้า”เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าว ผลประกอบการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2556

ประธานกรรมการ พร้อมด้วยรักษาการผู้จัดการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “ผลประกอบการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปี 2556 และทิศทางการดำเนินงานในปี 2557” วันจันทร์ที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์

ไอแบงก์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2556 Ibank CSR Press trip

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือ ไอแบงก์ จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม ที่จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย กรรมการธนาคาร คณะผู้บริหารธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร และสื่อมวลชน

ภาพข่าว: พิธีเปิดบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในงานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่

จากซ้าย ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ดร.อดิศักดิ์ อัสมิมานะ กรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (คนที่ 3 )

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 6 แห่งในประเทศไทย

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 6 แห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH Bank) ธนาคารออมสิน (GSB) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)

ไอแบงก์ โชว์ผลการดำเนินงานดีขึ้นตามคาด ส่งผลตัวเลขอัตราผลตอบแทนเงินฝาก Ibank big 4

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) เดินหน้าตามแผน เร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ส่งผลความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น เงินฝากไหลเข้า รายได้กลับสู่ปกติ ล่าสุดผลการดำเนินงานดีขึ้นต่อเนื่อง ส่งผลให้เงินฝาก Ibank Big 4

ภาพข่าว: รองนายกฯ และ รมว.คลัง เปิดบูธ ธ.อิสลามฯ ในงาน Money Expo Chiang Mai

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดบูธธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์การเงินตามหลักชะรีอะฮ์ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (Money Expo Chiang Mai 2013)โดยมีนายรักษ์ วรกิจโภคาทร

ธนาคารอิสลามฯสานต่อพันธกิจแหล่งเงินทุนเพื่อมุสลิมปล่อยสินเชื่อ 200 ล้านบาท ดันโปรเจคเดอะ แกรนด์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับบริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ปจำกัด จัด “งานแถลงข่าวและพิธีลงนามในสัญญาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงแรมเดอะ แกรนด์ เฮอริเทจ เรสซิเด้นท์” ชูคอนเซปต์ Green &

ภาพข่าว: ธนาคารอิสลามฯ ลงนามในสัญญาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงแรม เดอะ แกรนด์ เฮอริเทจ

ร.ต.อ. ภูมินทร์ พึ่งสุจริต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจ SMEs ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแถลงข่าวลงนามลงนามในสัญญาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงแรม เดอะ แกรนด์เฮอริเทจ เรสซิเด้นท์ ร่วมกับบริษัท ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัดซึ่งเป็นโรงแรม Green

ธนาคารอิสลามฯ แถลงข่าวและลงนามในสัญญาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงแรม เดอะ แกรนด์ เฮอร์ริเทจ

รักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามฯ แถลงข่าวและลงนามในสัญญาสินเชื่อเพื่อก่อสร้างโรงแรม เดอะ แกรนด์ เฮอร์ริเทจ เรสซิเด้นท์ ระหว่างธนาคารอิสลามฯ และ บจ.ทีเอส แฟมิลี่ กรุ๊ป วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องอาหารโซเฟีย ซ.รามคำแหง

สภาพคล่องธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงปัญหาสภาพคล่องของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมงานมหกรรมการเงิน อุดรธานี ครั้งที่ 1 จัดทัพผลิตภัณฑ์ทางการเงินฮาลาล

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมและออกบูธในงานมหกรรมการเงิน อุดรธานี ครั้งที่ 1 Money Expo Udonthani 2013 โดยได้รับเกียรติจากท่านกิตติรัตน์ ณ ระนอง

ไอแบงก์ จับมือสหกรณ์อิสลามทั่วประเทศ หนุนธุรกิจชุมชน ผุด ?PROJECT iShop?

เมื่อเร็วๆนี้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับสหกรณ์อิสลามกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อร่วมเป็นพันธมิตรในการดำเนินงาน ทั้งการเป็นฐานเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ลูกค้ามุสลิม-รายย่อย และแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการเงินอิสลามร่วมกัน

ภาพข่าว: ธนาคารอิสลาม ผนึกกำลัง ศูนย์การค้าอินแสควร์ เอาใจผู้ประกอบการร้านค้า

ธนาคารอิสลาม ผนึกกำลัง ศูนย์การค้าอินแสควร์ เอาใจผู้ประกอบการร้านค้าจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง?โครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการ In Square 20 ปี? นายธงรบ ด่านอำไพ

ภาพข่าว: ไอแบงก์ปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยแก่ผู้ประกอบการในโครงการอินสแควร์จตุจักร

นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย นายรักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจรายย่อยร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยแก่ผู้ประกอบการในโครงการอินสแควร์ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ บริษัท

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย มีความประสงค์ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อยสาหรับผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการ In Square" ระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เจ.เจ.เซ็นเตอร์ จากัด ณ

ภาพข่าว: เปิดธนาคารอิสลามฯ สาขาสกลนคร

นายธงรบ ด่านอำไพ กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนายบุญส่ง เตชะมณีสภิต ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ฮัจยี ดารี กิจบัญชาอิหม่ามประจำมัสยิด นูรุล อิสลามสกลนคร ดร.เสนีย์ อยู่เป็นสุขที่ปรึกษาธนาคารฯด้านศาสนา ดร.ปรีดา

ครบรอบ 10 ปี "ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" จัดเต็มทุกโปรโมชั่น

หลากหลายบริการครบทุกความต้องการ และของที่ระลึกสุดพิเศษในงาน มหกรรมการเงินโคราชครั้งที่ 7Money Expo Korat 2013 ระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2556ณ ห้อง MCC HALL เดอะมอลล์ นครราชสีมา ในโอกาสที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ฉลองครบรอบ 10 ปี ขนโปรโมชั่นจัดเต็ม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "ทิศทางการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย"

ประธานกรรมการ พร้อมด้วย กรรมการและรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย แถลงข่าว "ทิศทางการดำเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย" วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 23 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่