เมืองไทยประกันชีวิต ผนึก ไอแบงก์ จัด โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ IBank ชูผลิตภัณฑ์เด่นออมทรัพย์ 10 ปี จ่ายเงินสมทบตะกาฟุลแค่ 4 ปี มั่นใจตอบโจทย์พี่น้องมุสลิม ตั้งเป้า 6 เดือน กวาดยอดขายทะลุ 200 ล้านบาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday July 15, 2016 10:59
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--เมืองไทยประกันชีวิต

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ กล่าวว่า ธนาคารมีนโยบายในการเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในช่วงครึ่งปีหลัง จึงได้จัด "โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ ibank" ขึ้นระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2559 โดยได้ให้บริษัทประกันชีวิตที่เป็นพันธมิตรของธนาคาร คัดเลือกผลิตภัณฑ์ตะกาฟุล ที่แนะนำผ่านช่องทางของธนาคาร เพียง 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมเงื่อนไขและข้อเสนอที่ดีที่สุดสำหรับผู้แนะนำและธนาคาร โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ ibank เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกำหนดกติกาและเงื่อนไขสำหรับการแข่งขัน เพื่อให้การแข่งขันเป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต และยุติธรรม ซึ่งธนาคารได้พิจารณาบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกคือ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้ผลิตภัณฑ์ "ตะกาฟุลอัคย๊าร 10/4" ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือกว่าผลการแข่งขันคือความร่วมมือ ร่วมใจ และการแสดงพลังความสามัคคีร่วมกันของพนักงานสาขาทั้ง 108 สาขาทั่วประเทศและพนักงานสำนักงานใหญ่ นับเป็นปรากฎการณ์ใหม่ของธนาคารในครั้งนี้ ที่จะแสดงถึงศักยภาพร่วมกันของพนักงานในองค์กรเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายโครงการฯ ที่ตั้งไว้ 200 ล้านบาท

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBank) จัด "โครงการตะกาฟุลร่วมใจเพื่อ IBank" เพื่อนำเสนอทางเลือกการออมเงินที่คุ้มค่า และถูกต้องตามหลักศาสนาสำหรับพี่น้องชาวมุสลิม ซึ่งภายใต้โครงการนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ "ตะกาฟุลอัคย๊าร 10/4" ที่เน้นตอบโจทย์ความต้องการออมเงินระยะยาว ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจ พร้อมรับความคุ้มครองชีวิต ขณะเดียวกันยังสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามเกณฑ์ ที่กรมสรรพากรกำหนดด้วย

ประกันชีวิตแบบ "ตะกาฟุลอัคย๊าร 10/4" มีจุดเด่นที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว 10 ปี แต่ชำระเงินสมทบตะกาฟุลระยะสั้นเพียง 4 ปีเท่านั้น โดยสมาชิกตะกาฟุลจะได้รับฮิบะห์ (เงินจ่ายคืน) สูงถึงปีละ 7%* ตั้งแต่สิ้นปีสัญญาตะกาฟุลที่ 1-9 และเมื่อครบสัญญาในปีที่ 10 จะได้รับฮิบะห์อย่างน้อย 400%* รวมฮิบะห์ตลอดสัญญาสูงถึง 463%* ขณะเดียวกัน สมาชิกจะได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 400%* ในปีสัญญาตะกาฟุลที่ 4-10

ผู้ที่สนใจออมเงินผ่านผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลนี้ สามารถสมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี เงินหลักประกันตะกาฟุล ขั้นต่ำเริ่มต้นที่ 20,000 บาท สมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ และเงินสมทบตะกาฟุลเท่ากันทุกเพศ ทุกวัย อีกด้วย

"ด้วยนโยบายของเมืองไทยประกันชีวิตที่ให้ความสำคัญกับการยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างตรงใจ รวมถึงผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีคุณลักษณะและความต้องการด้านการเงินอย่างเฉพาะเจาะจง เนื่องจากมีข้อบัญญัติทางศาสนาด้วย ซึ่งเมืองไทยประกันชีวิตได้เน้นความสำคัญเรื่องนี้มาก ขณะเดียวกัน ก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากพันธมิตรทางธุรกิจอย่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยที่ช่วยนำเสนอผลิตภัณฑ์ ตะกาฟุลให้แก่พี่น้องชาวมุสลิมเช่นกัน เห็นได้จากยอดเงินสมทบผ่านธนาคารอิสลามที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในครึ่งปีแรก (มกราคม-มิถุนายน 2559) มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 340% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งมั่นใจว่าโครงการนี้ก็จะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน" นายสาระ กล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า โครงการนี้จะได้รับการตอบรับที่ดีจากพี่น้องชาวมุสลิมที่ให้ความสนใจสมัครเป็นสมาชิกตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/4 คิดเป็นจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ภายในสิ้นปีนี้

นอกจากผลิตภัณฑ์ในโครงการดังกล่าวแล้ว ปัจจุบัน เมืองไทยประกันชีวิตยังมีผลิตภัณฑ์ตะกาฟุลรูปแบบต่างๆ ที่นำเสนอผ่านธนาคารอิสลามเพื่อเป็นทางเลือกการตอบโจทย์ทางการเงินที่หลากหลาย ประกอบด้วย "ตะกาฟุลเราะห์มะฮ์ 5/5" ให้ความคุ้มครองชีวิต 5 ปี ชำระเงินสมทบตะกาฟุล 5 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมระยะสั้น หรืออาจใช้วางแผนเก็บออมเพื่อไปประกอบพิธีฮัจญ์ "ตะกาฟุลออมทรัพย์ 10/9" คุ้มครองชีวิต 10 ปี โดยชำระเงินสมทบตะกาฟุล 9 ปี ระหว่างทางได้รับฮิบะห์ ปีละ 3.8%* ทุกปี ครบสัญญารับ 150%* (หมายเหตุ - * เป็น% ของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มสัญญา)

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์การวางแผนชีวิตและออมเงินระยะยาว เช่น "ตะกาฟุลออมทรัพย์ 20/15" เน้นการออมเงินระยะยาวด้วยจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่ไม่สูงมากนัก พร้อมความคุ้มครองชีวิตถึง 20 ปี แต่ชำระเงินสมทบตะกาฟุล 15 ปี และอาจได้รับเงินปันผลพิเศษด้วย และ "ตะกาฟุลตลอดชีพ 95/20" เหมาะสำหรับวางแผนระยะยาว เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัว ด้วยการชำระเงินสมทบ ตะกาฟุล 20 ปี แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตจนครบอายุ 95 ปี

"เมืองไทยประกันชีวิตได้ร่วมมือกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์รูปแบบการออมเงินและวางแผนชีวิตระยะยาวผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบตะกาฟุลให้แก่ พี่น้องชาวมุสลิม จึงมั่นใจได้ว่าจะเป็นทั้งทางเลือกการออมเงินที่น่าสนใจและถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามอย่างแน่นอน" นายสาระ กล่าว

ธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารธนชาต ธนาคารทหารไทย ธนาคารโลก ธนาคารสินค้าเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารซีไอเอ็มบี ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารอิสลาม ธนาคารแห่งประเทศจีน ธนาคารออมสินโลก ธนาคารไทย ธนาคารaiib ธนาคารทิสโก้ ธนาคารvtb ธนาคารแห่งประเทศไทย
ไอแบงก์ ให้บริการผูกบัญชีล่วงหน้า เพื่อใช้บริการไอแบงก์พร้อมเพย์ ผ่านสาขาของธนาคาร ทั้ง 108

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากการที่ภาคการธนาคารได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริการโอนเงิน และรับโอนเงินแบบใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทย ลดการพกพาเงินสดของประชาชนนั้น

ไอแบงก์ ให้บริการผูกบัญชีล่วงหน้า เพื่อใช้บริการไอแบงก์พร้อมเพย์ ผ่านสาขาของธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พร้อมสนับสนุนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากการที่ภาคการธนาคารได้ร่วมกันพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนการบริการโอนเงิน และรับโอนเงินแบบใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนโฉมประเทศไทย ลดการพกพาเงินสดของประชาชนนั้น

ไอแบงก์ อิฟต๊อร ดินเนอร์ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม ...เพราะทุกการสื่อสารที่สื่อมีให้ ไอแบงก์

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)จัดงาน"ไอแบงก์ อิฟต๊อร ดินเนอร์ สานสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิม"เพื่อกระชับความสัมพันธ์สื่อมวลชนมุสลิมที่ให้ความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวสารธนาคารในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมการเลี้ยงรับรองการละศีลอด

ไอแบงก์ ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ และขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ห

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงละศีลอด ในงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ และขอพรถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ และขอพร (ดุอาอ์) ให้กับพระองค์ท่าน

ภาพข่าว: ไอแบงก์ เข้าเยี่ยมคารวะ ท่านจุฬาราชมนตรี

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) นำ โดยนายวิสุทธิ์ บริบูรณ์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการธนาคาร และนายมาโนช แดงโกเมน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอนอันประเสริฐ

ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบเอทีเอ็มไอแบงก์เป็นการชั่วคราว

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ขอแจ้งการปิดปรับปรุงระบบ ATM เป็นการชั่วคราว เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้ 1.ช่วงเวลาแรก วันที่ 4 มิถุนายน 2559 - ตั้งแต่เวลา 02.20 น. ถึงเวลา 07.00 น. 2.ช่วงเวลาที่สอง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เดินหน้าหาพันธมิตรต่อ พร้อมเสริมทัพมุ่งสู่พันธกิจหลัก

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ที่ Super Board ให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูให้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหาพันธมิตรร่วมทุน โดยเข้ามาเพิ่มทุนให้ธนาคารมีเงินกองทุนไม่ต่ำกว่า 8.5%

ภาพข่าว: ไอแบงก์ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการธนาคารที่สิ้นสุดวาระ จำนวน 3 ตำแหน่ง ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเลือก ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ มนต์ชัย รัตนเสถียร และปิยวรรณ

ภาพข่าว: ไอแบงก์... ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆตาดีกานูรู้ลฮูดาฯ

ประจบ ประทีบสว่างวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานธุรกิจสาขา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ให้เกียรติมอบหนังสือจากการร่วมบริจาคของคณะผู้บริหารและครอบครัวไอแบงก์ ในกิจกรรม "ไอแบงก์...ปันน้ำใจมอบหนังสือเพื่อน้องๆโรงเรียนตาดีกานูรู้ลฮูดา

ไอแบงก์ ประกาศย้ายสาขาเดอะมอลล์ โคราช

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(ไอแบงก์) ประกาศย้ายที่ทำการสาขา เดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยจะเปิดทำการตามปกติจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 (โทร.044-393-461-5 โทรสาร 044-393-465) และจะย้ายที่ทำการไปยังสาขาแห่งใหม่ สาขานครราชสีมา เลขที่ 160/2 ถ.จอมสุรางค์ยางตร์

ไอแบงก์ ร่วมงาน Money Expo Bangkok 2016 ขนโปรโมชั่นเด็ด ดับร้อนชาวกรุง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมงาน Money Expo Bangkok 2016 หรือ "งานมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ ครั้งที่ 16" ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยปีนี้ชูแนวคิด Digital Life Digital Moneyชีวิตดิจิตอล

ภาพข่าว: ไอแบงก์ สนับสนุนการจัดงาน เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน อำเภอเบตง

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมให้การสนับสนุนการจัดงาน "เมาลิดสัมพันธ์ สองแผ่นดิน เพื่อสันติสุขที่ยั่งยืน" ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1437 โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานเปิดงาน โดยมี นายดลเดช พัฒนรัตน์

ภาพข่าว: กรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือกับ ธนาคารอิสลาม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Bancassurance

คณะผู้บริหาร บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำโดย นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 5 จากซ้าย) และ นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (คนที่ 4 จากซ้าย) จับมือกับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมนต์ชัย

ไอแบงก์และกรมการปกครองลงนามข้อตกลงโครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรกรมการปกครอง

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ นายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง นายทวี เสริมภักดีกุล

ไอแบงก์ จับมือ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โครงการ Bancassurance

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) นำโดย นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ และนายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย จับมือกับบริษัท

ภาพข่าว: ไอแบงก์ และ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด(มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ นายสติ ศังขวณิช ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และนายประสิทธิ์ สุนทราภิรมย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นางสาวดรรชนี ศรีอนันต์รักษา

ภาพข่าว: ไอแบงก์ ส่งมอบเงินจากการเป็นผู้แทนจัดจำหน่าย สายรัดข้อมือ ปั่นรวมใจไทย

ชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์)ส่งมอบเงินจากการเป็นผู้แทนการจัดจำหน่ายสายรัดข้อมือ (Wristband)ตามโครงการ "ปั่นรวมใจไทย"เพื่อสมทบทุนโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ มูลนิธิพระดาบสเป็นจำนวนเงิน 859,960 บาท แก่ ภาณุ

ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐของไทย 5 แห่ง

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารรัฐ 5 แห่งได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GH BANK) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK)

ฟิลลิปประกันชีวิต ผนึกกำลังธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เพิ่มช่องทางเข้าถึงหลักประกันชีวิต

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จับมือกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนำ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ " โครงการตะกาฟุล ประกันชีวิต "

ไอแบงก์ และ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ นายรักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานธุรกิจรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และนายสุจินต์ พงษ์ศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ และนายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ กรรมการผู้จัดการ

ภาพข่าว: ไอแบงก์ ร่วมงาน Money Expo Korat 2015

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) พร้อมผู้บริหารเข้าร่วมงาน “มหกรรมการเงิน โคราช ครั้งที่ 9” (Money Expo Korat 2015) โดยได้รับเกียรติจาก สุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ

ภาพข่าว: ไอแบงก์จัดสัมมนาเชิงรุก I Bank ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน ครั้งที่

นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนา “I Bank ร่วมนำพาธุรกิจฮาลาลไทย มุ่งไกลสู่ต่างแดน” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ฮาลาล

ภาพข่าว: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (IBANK) รับมอบการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศ (ไอแบงก์) ประสบความสำเร็จรับการรับรองระบบมาตรฐานการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001 เวอร์ชั่น 2013 โดย ดร.ครรชิต สิงห์สุวรรณ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับมอบการ Certificate

ภาพข่าว: ไอแบงก์ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือกรมบังคับคดี

นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดโครงการไกล่เกลี่ยลูกหนี้ตามคำพิพากษาในชั้นบังคับคดี

ไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ในโครงการบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ รับสิทธิเข้าร่วมพิธีฮัจย์ ณ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดกิจกรรมจับสลากรางวัล ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดบัญชีเงินฝากอัล-ฮัจย์ มุ่งหวังขยายฐานลูกค้ามุสลิม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับธนาคาร นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการและรักษาการผู้จัดการ

ไอแบงก์ ร่วมงาน เฉลิมฉลอง 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล

ภาณุ อุทัยรัตน์ กรรมการธนาคาร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดงาน“เฉลิมฉลอง 75 ปี ปอเนาะบ้านตาล” พร้อมมอบเงิน สนับสนุนจำนวน 10,000 บาท แก่ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ประธานอำนวยการจัดงานฯ

ภาพข่าว: ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นพิธีเปิดงาน Thailand Halal

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Halal Assembly 2014 เพื่อสนับสนุนธุรกิจฮาลาลในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมเซนทารา แกรนด์

ไอแบงก์จับมือ ศูนย์วิทย์ฮาลาลฯ จุฬา สถาบันมาตรฐานฮาลาลฯ และ คณะกรรมการกลางอิสลามฯ เซ็น MOU

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จับมือกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MRA) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระหว่างกัน

ภาพข่าว: ไอแบงก์ลุยสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน

เมื่อบ่ายวันจันทร์ ที่ 22 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านมา ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในโครงการสินเชื่อสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในอัตรากำไรพิเศษ วงเงินสูง

ไอแบงก์ลุยสินเชื่อสวัสดิการพนักงาน จับมือการทางพิเศษแห่งประเทศไทยลงนาม

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือไอแบงก์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ออกสินเชื่อสวัสดิการแก่พนักงานและลูกจ้างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในอัตรากำไรพิเศษ วงเงินสูง ระยะเวลาผ่อนชำระนาน นายมนต์ชัย รัตนเสถียร กรรมการ