DITP ผนึกกำลังพันธมิตร KITA และ HKTDCมุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านพาณิชย์ดิจิตอล ใช้ Thaitrade.com ช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าไทย-เกาหลีและไทย-ฮ่องกง

พุธ ๐๖ มีนาคม ๒๐๑๓ ๑๐:๔๒
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผนึกกำลังกับสององค์กรยักษ์ใหญ่ผู้นำด้านการผลักดันการค้าระหว่างไทย-เกาหลี และไทย-ฮ่องกงโดยมุ่งใช้พาณิชย์ดิจิตอล E-marketingและ Supply Chain/Sourcing Solution Onlineเจาะตลาดนักธุรกิจเกาหลีกว่า 70,000 ราย ฮ่องกงและจีนอีกกว่า 1,000,000 รายในการต่อยอดความร่วมมือเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าผ่านช่องทางออนไลน์

การลงนามผนึกกำลังร่วมเป็นพันธมิตร มีขึ้นระหว่าง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ KITA (Korea International Trade Association)ประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันจันทร์ที่ 25กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรม Lotte Hotel เกาหลีใต้ และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ HKTDC (Hong Kong Trade Development Council) ประเทศฮ่องกงเมื่อวันอังคารที่ 26กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมConrad ฮ่องกง ซึ่งจะช่วยให้ผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะSMEs ได้รับสิทธิประโยชน์ สามารถค้าขายกับนักธุรกิจเกาหลี ฮ่องกง และจีนได้มากขึ้นเป็นการขยายช่องทางให้สินค้าไทยออกสู่ตลาดโลกโดยใช้เทคโนโลยี พาณิชย์ดิจิตอล E-marketing และ Supply Chain/Sourcing Solution Onlineเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการทำการค้าระหว่างกัน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว การทำการค้ามีการแข่งขันสูง และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก็ทำให้พฤติกรรมของผู้ซื้อผู้ขายเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก การทำธุรกิจต้องมีแหล่งข้อมูลที่สมบูรณ์ ทันสมัย และเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลา และที่สำคัญคือการมีเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อถือได้ ช่วยส่งเสริมสนับสนุนการทำงาน กรมฯ จึงดำเนินกลยุทธ์สำคัญเพื่อเพิ่มช่องทางการทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ โดยใช้พาณิชย์ดิจิตอลเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มพันธกิจนี้ ซึ่งนอกจากจะใช้ในด้านการส่งเสริมการส่งออกแล้ว ยังเป็นเครื่องมือในการเสาะหาแหล่งวัตถุดิบ และปัจจัยการผลิต ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อีกด้วย”

“กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดให้บริการเว็บไซต์ตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Thaitrade.com มาตั้งแต่กรกฎาคม ปี 2554 และไม่เคยหยุดนิ่งที่จะมุ่งมั่นพัฒนาทั้งด้านระบบเทคโนโลยี การให้บริการ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการซื้อขายผ่านช่องทางนี้ ณ ปัจจุบัน Thaitrade.com ได้รับความสนใจและการตอบรับที่ดีมากจากทั้งผู้ประกอบการไทย และผู้ซื้อในต่างประเทศ ปัจจุบันมีจำนวนร้านค้าออนไลน์ที่ได้รับการคัดสรรแล้วว่ามีคุณภาพมาตรฐานการส่งออกจำนวนกว่า 7,300ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้ามากกว่า 143,000 รายการ โดยแยกเป็นหมวดหมู่ตามประเภทของสินค้ารวม 47 กลุ่มหลัก และกลุ่มย่อยอีกกว่า 1,400 กลุ่มครอบคลุมทุกประเภท สำหรับสินค้าที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากเป็นอันดับต้นๆ ได้แก่ (1) Food & Beverage (2) Gifts & Crafts (3) Apparel(4) Fashion Accessories (5) Agriculture (6) Beauty & Personal Care (7) Furniture(8) Automobiles and Motorcycle (9)Jewelry และ(10)Health & Medical มีผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ เข้ามาชมสินค้าแล้วกว่า 980,000 ราย จากกว่า 200 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุด ได้แก่ (1) จีน (2) อินเดีย (3) สหรัฐอเมริกา (4) เกาหลี (5) ไต้หวัน (6) มาเลเซีย (7) ออสเตรเลีย (8) สหราชอาณาจักร (9) ฟิลิปปินส์ (10) เวียดนาม จากผู้เข้าเยี่ยมชมเหล่านั้นได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อแล้วกว่า 28,000 ราย นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยน Inquiries ระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายจำนวนมาก”

“ในปีนี้ Thaitrade.com วางแผนบุกตลาดการค้าออนไลน์ในอาเซียน+6 และขยายกลุ่มสมาชิกให้เพิ่มขึ้น โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ส่งออกไทย โดยเฉพาะ SMEs ได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ เพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนในการทำการตลาด สามารถขยายตลาดสินค้า/บริการให้เต็มศักยภาพก่อนเข้าสู่AEC อย่างเต็มรูปแบบโดยครั้งนี้กรมฯ ได้สรรหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งด้านพาณิชย์ดิจิตอลมาช่วยส่งเสริมสนับสนุน Thaitrade.com นั่นคือ Tradekorea.com (KITA)เกาหลีใต้ และ HKTDC.com(HKTDC)ฮ่องกง เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) มุ่งผลสำเร็จเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันผ่านSupply Chain/Sourcing Solution Online”

ผลของการลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรระหว่าง Thaitrade.com (DITP) กับ Treadkorea.com (KITA) จะร่วมกันส่งเสริมประชาสัมพันธ์ ทำให้ Thaitrade.com เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นในหมู่นักธุรกิจเกาหลีกว่า 70,000 ราย ที่ต้องการ Source สินค้าดีมีคุณภาพและน่าเชื่อถือ และนักธุรกิจไทยสามารถเสาะหาคู่ค้าเกาหลีที่เป็นแหล่งปัจจัยการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคโนโลยีจาก Tradekorea.com ได้และจะทำการแลกเปลี่ยน link บนหน้าเว็บไซต์ระหว่างกัน เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมของแต่ละเว็บไซต์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสมาชิกของพันธมิตรทั้งหมดได้พร้อมกันไปด้วย นอกจากนี้ จะร่วมกันจัดกิจกรรม Business Matching ทั้ง online และ off line ทั้งที่เป็นสินค้าทั่วไป และที่เป็นเฉพาะกลุ่มสินค้าด้วย

สำหรับการเป็นพันธมิตรร่วมกับ HKTDC ทั้งสองหน่วยงานจะร่วมกันดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 200 ราย เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า/บริการ ที่ HKTDC.com ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้กำหนดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย คือ ของตกแต่งบ้าน โอท้อป ของใช้ในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องนุ่งห่ม อาหารและเครื่องดื่ม อาหารสัตว์ เครื่องสำอาง ของขวัญ ผลิตภัณฑ์สปา อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์นอกจากนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างกัน อาทิ การจัดงานแสดงสินค้า/นิทรรศการ การจัดคณะผู้แทนการค้า การจัดสัมมนา การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการจัดนัดหมายเจรจาธุรกิจเพื่อส่งเสริมให้เกิดการค้าระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

“การลงนามเป็นพันธมิตรระหว่างกรมฯ กับ 2 องค์กรพันธมิตรในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้เกิดการขยายตัวของมูลค่าการค้าของไทย-เกาหลีใต้ ไทย-ฮ่องกง รวมไปจนถึงจีนที่ใช้ฮ่องกงเป็นประตูการค้าอีกด้วย ซึ่งกรมฯ จะเร่งดำเนินการใช้ความร่วมมือให้เกิดประโยชน์อย่างเห็นผลในระยะเวลาอันใกล้ เพื่อบรรลุเป้าหมายการเป็น Gatewayto Mainland Southeast Asia” นางศรีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับผู้ส่งออกไทย ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถสมัครได้หลายช่องทาง อาทิ การสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.thaitrade.com, e-mail: [email protected] และwww.facebook.com/ThaitradeDotComหรือ สมัครด้วยตนเองที่บูธThaitrade.com ภายในงานแสดงสินค้าต่างๆ ที่กรมฯ จัดขึ้น ทั้งนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ใดๆ ทั้งสิ้น หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ DITP Call Center 1169 โทรสาร 02 547 5683-4

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง