บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai 6 ม.ค.นี้

ศุกร์ ๐๓ มกราคม ๒๐๑๔ ๑๕:๔๑
บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม เป็นบริษัทจดทะเบียนเข้าใหม่ลำดับแรกของปีนี้ เริ่มซื้อขาย 6 ม.ค. 2557 และเป็นบริษัทแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ด้วยหลักเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด โดยมี market capitalization 5,368 ล้านบาท

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บมจ. เอไอ เอนเนอร์จี (AIE) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 6 มกราคม 2557 โดย AIE เป็นบริษัทย่อยของ บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เล็งเห็นศักยภาพในการเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน จึงนำ AIE เข้าจดทะเบียน (Spin off) และ AIE ยังเป็นบริษัทแรกในตลาดหลักทรัพย์ mai ที่เข้าจดทะเบียนด้วยเกณฑ์มูลค่าหุ้นสามัญตามราคาตลาด (market capitalization) ซึ่งเป็นเกณฑ์การรับหุ้นสามัญที่เพิ่มโอกาสให้บริษัทที่มี market capitalization ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สามารถระดมทุนและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

AIE ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม และน้ำมันปาล์มโอเลอีนตรา "พาโมลา" รวมทั้งจำหน่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ได้แก่ กรดไขมันปาล์ม ไขมันปาล์มบริสุทธิ์และกลีเซอรีน

AIE มีทุนชำระแล้ว 1,130 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 960 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 170 ล้านหุ้น โดยนำหุ้นจำนวน 445 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น AI 250 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป 195 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.75 บาท โดยมีบริษัทแอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายอนุรักษ์ ธารีรัตนาวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ AIE เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทได้เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ ไปลงทุนในเครื่องจักรและปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล รวมทั้งลงทุนก่อสร้างถังเก็บวัตถุดิบเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต

AIE มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ AI ถือหุ้น 59.59% กลุ่มธารีรัตนาวิบูลย์ ถือหุ้น 12.36% นางจารุณี วรกิจจานุวัฒน์ ถือหุ้น 0.66% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้นครั้งนี้ คิดเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 31.36 เท่า โดยคำนวณจากประมาณการกำไรสุทธิปี 2556 หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.15 บาท ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556 จำนวน 137.27 ล้านบาท และมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษี และสำรองต่างๆ ตามกฎหมาย

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.aienergy.co.th และที่เว็บไซต์ www.mai.or.th

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย “สานโอกาสการลงทุน เพื่อคุณ เพื่อธุรกิจ”

สื่อมวลชนสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

กนกวรรณ เข็มมาลัย 0 2229 2048/ อารดา กุลตวนิช 0 2229 2796 /จันทรา กีรติวศิน 0 2229 2795

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ