ไปรษณีย์ไทย เปิดใจ “อานุสรา จิตต์มิตรภาพ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถึง ทิศทางการดำเนินงานในปี 2557

พุธ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๔ ๑๕:๔๑
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) รวมพลังหัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ กว่า 1,600 คน ครั้งแรก ณ อาคารไปรษณีย์กลาง บางรัก ปลุกพลังบุคลากรพร้อมสู่การเป็นเครือข่ายไปรษณีย์ไทย เครือข่ายความสุขของคนไทย เปิดใจ “อานุสรา จิตต์มิตรภาพ” กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ถึง ทิศทางการดำเนินงานในปี 2557 รวมไปถึงการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับพันธมิตรรายใหญ่

ในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ โถงไปรษณีย์นฤมิตร อาคาร ไปรษณีย์กลาง บางรัก

ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. 0-2831-3512 / ขวัญ 087-502-4383 โทรสาร 0-2831-3514

กำหนดการ

10.00 -10.30 น. สื่อมวลชนลงทะเบียน

บริการอาหารว่าง ชาและกาแฟ

10.30 น. ร่วมพบปะพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ

- ทิศทางและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในปี 2557

- ผลประกอบการของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในปี 2556

- แนวทางการดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ และการขยายเครือข่ายพันธมิตรของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

11.45 น. เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนซักถาม

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ