สำนักงาน ป.ป.ช. จัดนิทรรศการรูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด: ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านท่าคอยนาง

พุธ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๑๔ ๑๕:๒๗
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดนิทรรศการวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 เรื่อง รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด : ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ในวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยในช่วงเช้าเป็นการแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง หลักธรรมาภิบาล กับการพัฒนาชุมชน โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อด้วยการสัมมนาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด : ศึกษาวิเคราะห์หมู่บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อด้วยช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอภาพยนตร์รณรงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. และการสัมมนาเรื่อง กลไกการพัฒนาหมู่บ้านช่อสะอาด 4 แนวทาง คือ กายสะอาด / พฤติกรรมสะอาด / จิตใจสะอาด / ปัญญาสะอาด โดยผู้แทน นยปส. รุ่นที่ 5 และผู้แทนจากหมู่บ้านท่าคอยนาง

การจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตร “นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง” (นยปส.) รุ่นที่ 5 ที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์ของรุ่นในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๙ มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ฝ่าทุกวิกฤต ยืนหนึ่งแบรนด์ยอดนิยมของคนไทย
๑๖:๔๖ วว. โชว์ผลงานพัฒนาตลาดไม้ดอกไม้ประดับ พืชสกุลไทร ต้อนรับ อนุกรรมการ สคร. ในโอกาสประชุมตรวจเยี่ยมรัฐวิสาหกิจ
๑๖:๐๕ 3 โรงแรมของรอยัล คลิฟ คว้ารางวัล Agoda Customer Review Award 2022 การันตีคุณภาพและการบริการที่โดดเด่น
๑๖:๔๙ ชัยวุฒิ ลุยต่อจัดระเบียบสายสื่อสาร จ.หนองคาย
๑๖:๐๔ แฮปปี้ แอดดี้ จัดโปรโมชั่น 8.8 Online Sale
๑๖:๓๒ NT ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร ดีอีเอส และ
๑๖:๑๙ ม.มหิดลภูมิใจ MUIDS บ่มเพาะเยาวชนคุณภาพ สอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้100%
๑๖:๐๖ ชัยวุฒิ ลุยต่อจัดระเบียบสายสื่อสารจ.อุดรธานี
๑๕:๒๓ The Balvenie (เดอะ บัลเวนี) เปิดตัว The Makers Project ในความร่วมมือกับ ยูน ปัณพัท เพื่อเปิดโลกแห่งคุณค่าและถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ยุคใหม่
๑๕:๑๗ สนพ.จันทบุรี ฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อแรงงานวิถีใหม่ สาขาการวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จำนวน 30