โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share”ตามกรอบแนวคิด “Power+plus…อาสาพลังบวก” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๕๙

ศุกร์ ๐๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๑๒:๐๓
พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดโครงการ"พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ตามกรอบแนวคิด "Power+plus…อาสาพลังบวก" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๕๙
โครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Shareตามกรอบแนวคิด Power plusอาสาพลังบวก ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๕๙

ปี ๒๕๕๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เริ่มดำเนินการ โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) โดยน้อมนำพระดำริทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เรื่อ การปลูกสำนึก เด็กและเยาวชน ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และ การปลูกฝังให้รู้จักการเป็น "ผู้ให้" อันเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม โดยที่ผ่านมาดำเนินการไปแล้วทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย มี เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพแล้วมากกว่า ๗๔,๐๐๐ คน สำหรับ ปี ๒๕๕๙ ดำเนินการตามกรอบแนวคิด "Power+plus…อาสาพลังบวก" โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อสานต่อกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่การเป็นผู้ให้เสริมสร้างพัฒนาทักษะ ปลูกจิตสำนึกสาธารณะ จิตอาสา สร้างอาสาสมัคร ยุวอาสา เพื่อพัฒนาสังคมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นคน "เก่ง ดี มีสุข" ตระหนักรู้สถานการณ์ทางสังคม รู้จักทรัพยากร ทุนทางสังคม และวิธีแก้ปัญหาทางสังคม เป็นการเพิ่มเครือข่ายการทำงาน ซึ่งจะเป็นพลังสำคัญอีกกลุ่มหนึ่ง ในการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น เพื่อให้เกิดสังคม แห่งสันติสุข เอื้ออาทร น่าอยู่ และยั่งยืน กำหนดดำเนินการในพื้นที่ ๒๐ จังหวัด ภาคเหนือเชียงใหม่ และ เชียงราย ภาคกลาง อุทัยธานี, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, สระบุรี, นครนายก, พระนครศรีอยุธยา และ สระแก้ว ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา, อุดรธานี, ขอนแก่น, สุรินทร์, เลย, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ดภาคใต้ นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี และ สงขลา กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง ๑๐-๑๙ ปี จากโรงเรียนเพียงหลวง โรงเรียนพื้นที่นำร่อง นิคมสร้างตนเอง ศูนย์พัฒนาชาวเขา ศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง หรือพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพและมีความพร้อม คณะครู อาคารย์ผู้ปกครองเครือข่าย ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ อพม.ในพื้นที่เป้าหมาย รวมกว่า ๑๒,๐๐๐ คน ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย กิจกรรมแถลงข่าว กิจกรรมอบรมวิทยากรกระบวนการ V–Spirit Mentorเพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการอบรมเด็กและเยาวชน กิจกรรมอบรมเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นแกนนำ V–Spirit ยุวอาสา ๒๐ จังหวัด กิจกรรม Shift and Share V–Spiritอาสาทำดี กิจกรรมถอดบทเรียน กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานความสำเร็จโครงการอาสาพัฒนาสังคม ดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์-สิงหาคม ๒๕๕๙

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งการแก้ไขปัญหาสังคมที่หลากหลาย มีความสลับซับซ้อน เพื่อให้เกิดสังคมอยู่เย็นเป็นสุข ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การเสริมสร้างจิตอาสาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถือว่าเป็นการบ่มเพราะเมล็ดพันธุ์เล็กๆ ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ รวมถึงใช้พลังของเด็กและเยาวชนเข้ามาเป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนงานด้านช่วยเหลือและพัฒนาสังคม เฝ้าระวัง ร่วมกับป้องกันแก้ไขปัญหาสังคมร่วมกันอย่างยั่งยืน

โครงการ พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Shareตามกรอบแนวคิด Power plusอาสาพลังบวก ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี ๒๕๕๙

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout