กระทรวงเกษตรฯ หวั่นปัญหาหมอกควันลามช่วงแล้ง สั่งหน่วยเกี่ยวข้องแนะเกษตรกรในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคเหนือ งดเผาตอซังพืชในช่วงเตรียมดินปลูกพืชรอบใหม่ป้องระบบนิเวศน์และความสมบูรณ์ของดินถูกทำลาย

อังคาร ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๐๑๖ ๐๙:๔๑
นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและเร่งให้มีการแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากมีการตรวจพบจำนวนจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่การเกษตรเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลในปี 2558 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนของทุกปี ตรวจพบว่าเกิดการเผาในพื้นที่เกษตรใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงรายตาก ลำปาง พะเยา แพร่ เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน และจังหวัดอุตรดิตถ์ ภาคเหนือรวม 1.83 ล้านไร่ มีตำบลที่มีการเผาในระดับสูงกว่า 200 ตำบล จะมีสภาพหมอกควันปกคลุมหนาแน่นเป็นบริเวณกว้าง อันมีสาเหตุหลักเกิดจากเผาเศษวัสดุเหลือใช้ในไร่นาและการเผาป่า เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตรรอบใหม่ซึ่งผลเสียที่เกิดขึ้นจากการเผานี้จะเกิดหมอกควันไฟและฝุ่นละออง ครอบคลุมพื้นที่หลายจังหวัดส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการทำลายโครงสร้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้สูญเสียน้ำในดิน เนื้อดินจับตัวกันแน่นแข็ง สูญเสียอินทรียวัตถุ และธาตุอาหารในดิน

ดังนั้น มาตรการแก้ไขปัญหาและเป้าหมายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรในปี 2559 กระทรวงเกษตรฯ สั่งหน่วยงานเกี่ยวข้อง โดยมี 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมฝนหลวงฯ เร่งส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร และปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกร ทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย /ทำการเกษตรปลอดการเผา โดยกรมส่งเสริมการเกษตร เร่งสร้างเกษตรกรต้นแบบสร้างชุมชนเกษตรปลอดการเผาต้นแบบใน 20 จังหวัด และเป็นจุดเรียนรู้และขยายผลไปยังพื้นที่อื่นที่มีปัญหาการเผาต่อไป ในพื้นที่เป้าหมาย คือ ตำบลที่มีการเผาในระดับสูง ขณะที่กรมพัฒนาที่ดินร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านต่าง ๆ ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรทราบถึงผลเสียของการเผาตอซังพืช และให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้วิธีการไถกลบตอซังพืชร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ พด.2 แล้วไถกลบ พร้อมจัดทำแปลงสาธิตการเรียนรู้การไถกลบตอซัง จำนวน 50 แปลง แปลงละ 20 ไร่ ใน 10 จังหวัด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยขับเคลื่อนด้วยกลไกของศูนย์บริการการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

สำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อลดหมอกควัน โดยในเดือนกุมภาพันธ์ ตั้งหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ติดตามสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ โดยพร้อมออกปฏิบัติการฝนหลวงเมื่อสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติการ ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 มีนาคม 2559 เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงบรรเทาปัญหาหมอกควันโดยใช้อากาศยาน CASA 2 ลำ

ด้าน นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้ให้สถานีพัฒนาที่ดินทั้ง 10 จังหวัด ร่วมกับหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านต่าง ๆ ทำการรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรทราบถึงผลเสียของการเผาตอซังพืช รับรู้ถึงข้อดีและประโยชน์ของการใช้วิธีไถกลบตอซังพืชลงไปในดิน ซึ่งเกษตรกรสามารถทำเองได้โดยมีค่าใช้จ่ายต่ำ ได้ผลในการปรับปรุงโครงสร้างดินและบำรุงดินได้เป็นอย่างดี ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ โดยการทำน้ำหมักชีวภาพที่ได้จากการใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 หมักกับพืช ผัก หรือเศษอาหารตามบ้านเรือนนำมาช่วยในการหมักย่อยสลายตอซังพืช ช่วยเพิ่มจำนวนจุลินทรีย์ดินซึ่งทำหน้าที่ย่อยสลายตอซังได้ดี ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการผลิต และช่วยลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีลงได้อย่างดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout