สคช. ผนึก สอศ. เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล

พุธ ๐๘ สิงหาคม ๒๐๑๘ ๑๖:๒๙
สคช.จับมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ"ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" ชี้อนาคตการศึกษาไทยต้องเร่งยกระดับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล รับการเติบโตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สอศ. แนะต้องมีกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ เรียนทั้งในและนอกสถานที่ โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเข้าสู่หลักสูตรพรีเมี่ยม เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสคช. คาดจะจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพแล้วเสร็จจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด 72 สาขาวิชาชีพ 700 อาชีพ ในปี 2564 ขณะที่ปัจจุบัน สคช.ได้จัดทำคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้ว 49 สาขาวิชาชีพ 493 อาชีพ
สคช. ผนึก สอศ. เชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพเทียบชั้นสากล

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เปิดเผยว่า สคช.ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21" โดยมีวัตถุประสงค์หลักของในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกเหนือจากการพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการแข่งขันในระดับเวทีสากล โดยเฉพาะการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC สคช.ได้มุ่งเน้นการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยมีแผนการพัฒนาวิชาชีพจำนวน 310,000 คน รวมถึงได้จัดทำมาตรฐานอาชีพครอบคลุมไปใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ทั้ง 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ First S-curveและ 5 อุตสาหกรรมอนาคตNew S-curve ซึ่งที่ผ่านมา สคช.ได้มีการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพไปแล้ว 49 สาขาวิชาชีพ 493 อาชีพ จากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทั้งหมด 72 สาขาวิชาชีพ 700 อาชีพ ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะดำเนินการแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ทาง สคช . ได้ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ จัดอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐาน ISO 19011 และมาตรฐานอาชีพซึ่งเป็นเครื่องมือในการทำงานในต่างประเทศได้

ด้านดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. กล่าวว่า การก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 สิ่งสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการ เป็นเรื่องของผลิตคนให้สอดคล้องกับความต้องการของคุณสมบัติวิชาชีพของผู้ประกอบการ ซึ่งปัจจุบันยังมีช่องว่างระหว่างการศึกษากับความต้องการของผู้ประกอบการ ที่กำลังคนที่จบการศึกษามีสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ ดังนั้น สอศ. มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานวิชาชีพให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

"เป้าหมายของการพัฒนาอาชีวศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อยกระดับบุคลากรในระดับอาชีวศึกษาที่มีสมรรถนะความรู้ในด้านทักษะและความสามารถในการประยุกต์ใช้ และความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล ตลอดจนผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรอาชีวศึกษา สมรรถนะในแต่ละระดับมีสมรรถนะสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชีพทั้งระดับชาติและสากล รวมถึงผู้ประกอบการมีความพึงพอใจในศักยภาพการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาในระดับอาชีวศึกษา จึงต้องมีการต่อยอดสร้างความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดมาตรฐานอาชีพ วิเคราะห์ความต้องการกำลังคน รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพของภาคผู้ประกอบการ มีการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อต่อยอดหลักสูตรทั้งในและต่างประเทศโดยมีการแลกเปลี่ยนทั้งครู นักศึกษาเพื่อเรียนและฝึกทักษะ รวมถึงส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และพัฒนาต่อยอดหลักสูตรที่ตอบสนอง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาล ตามที่ สคช.ได้ดำเนินการจัดทำอยู่ในปัจจุบันและนำไปใช้ในการขับเคลื่อนทั้งครูและนักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษาต่อไปในอนาคต"ดร.ประชาคมกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง