โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 30 ม.ค. 49

จันทร์ ๓๐ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
*จองบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ที่ www.majorcineplex.com/…ket.php
หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2515-5555
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:40 14:55 17:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25
3 KEEPING MUM 11:35 13:50 16:10 18:20
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 19:25 21:40
5 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:30 15:50 18:05 20:30
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:50 21:10
7 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 11:05 16:15
7 KEEPING MUM 21:00
7 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 13:25
7 THE PROMISE (T) 18:30
8 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
11 JUST LIKE HEAVEN 11:20 13:20 15:20 19:30 21:35
11 THE FOG 17:20
12 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50
13 HINOKIO (T) 17:25
13 THE FOG 12:55
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 15:10 19:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:30 17:50 20:10
2 A CHINESE TALL STORY (T) 16:55
2 KEEPING MUM 12:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 14:30 19:10 21:30
3 JUST LIKE HEAVEN 12:00 18:30
3 KEEPING MUM 16:10 20:40
3 THE FOG 14:05
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
5 AN UNFINISHED LIFE 11:50 14:15 16:40 19:15 21:40
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 15:00 17:20
7 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:40 14:00 16:20 18:40
8 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:35 15:55 18:15 20:35
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 AN UNFINISHED LIFE 11:35 13:55 16:15 18:40 21:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
3 CHAI-LAI (EN SUB) 14:40 16:55 19:10
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
3 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 11:55
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:25 15:40 17:55 20:10 22:25
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45
6 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40
8 CHAI-LAI (EN SUB) 21:50
8 HINOKIO (T) 19:30
8 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 15:05
8 THE FOG 12:50 17:20
9 KEEPING MUM 12:05 16:50 19:05
9 THE FOG 21:15
9 THE PROMISE (T) 14:15
10 A CHINESE TALL STORY (T) 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50
12 JUST LIKE HEAVEN 12:00 14:20 16:25 18:25 20:25 22:30
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35 22:50
14 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รามคำแหง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:45
4 THE FOG 16:30
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 18:45 21:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
7 A CHINESE TALL STORY (T) 11:50 16:05 20:20
7 JUST LIKE HEAVEN 14:05 18:20
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
2 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:20 17:40
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:05 16:25 18:45
4 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
5 JUST LIKE HEAVEN 13:15 15:30 17:30
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 19:30
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:45 15:00
6 CHAI-LAI (EN SUB) 19:45
6 THE FOG 17:20
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 19:25
1 JUST LIKE HEAVEN 21:35
1 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 14:25
1 THE FOG 17:20
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
4 JUST LIKE HEAVEN 14:50
4 THE FOG 12:35
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 17:00 19:15 21:30
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 KEEPING MUM 12:45 14:55 17:10 19:30 21:45
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:00 13:15 15:30 17:45
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20
6 CHAI-LAI 11:10 13:30 15:50 18:10 20:30
7 JUST LIKE HEAVEN 11:05 13:10 15:15 17:15 19:15 21:20
8 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50 19:10
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
10 CHAI-LAI (EN SUB) 12:40 15:00 19:40
10 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 17:20
11 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
12 HINOKIO (T) 17:40
12 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:00
12 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 20:10
12 VARIETY-PEE-CHA-LUI (EN SUB) 15:25
13 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
14 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:45 16:05 18:30 20:50
15 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
16 THE FOG 11:15 16:00 20:45
16 THE PROMISE (T) 13:25 18:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม3
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:25 17:40 19:55
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
3 JUST LIKE HEAVEN 12:35 17:25 19:35
3 KEEPING MUM 14:50
4 A CHINESE TALL STORY (T) 14:20 16:35 21:05
4 KEEPING MUM 18:50
4 THE FOG 12:05
5 CHAI-LAI (EN SUB) 21:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:20 14:35 16:50 19:05
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:45 15:00 17:15
7 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:45 14:55 17:15 19:30
2 JUST LIKE HEAVEN 11:50 15:55 20:10
2 THE FOG 13:50 18:05
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:10 15:25 17:40 19:55
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:40 15:00 17:20 19:40
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
7 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:35 21:00
8 A CHINESE TALL STORY (T) 12:10 16:55 19:15
8 THE PROMISE (T) 14:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:20 14:35 16:50 19:05
10 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:20 15:35 17:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บางกะปิ
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:20 15:40 18:00 20:20
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35
3 CHAI-LAI (EN SUB) 12:20 14:40 17:00
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:55 15:10 17:25 19:40
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 16:25 18:45 21:05
8 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 14:00
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
10 A CHINESE TALL STORY (T) 11:35 16:05 20:35
10 JUST LIKE HEAVEN 18:20
10 THE FOG 13:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เสรีเซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
3 CHAI-LAI (EN SUB) 15:30 20:00
3 JUST LIKE HEAVEN 13:20 17:45
4 A CHINESE TALL STORY (T) 13:35 18:00
4 KEEPING MUM 15:50
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 20:15
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 2
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
4 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:45 15:00 17:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:25 17:40 19:55
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:05 16:35
7 JUST LIKE HEAVEN 18:55
7 THE FOG 14:20
8 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:20 14:35 16:50 19:05
9 CHAI-LAI (EN SUB) 14:30 16:55 19:15
9 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 12:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพชรเกษม
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 19:30
2 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 17:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15
5 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:40 15:50 18:00 20:15
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:30 15:45 18:00 20:15
2 CHAI-LAI (EN SUB) 15:30 17:45 20:00
2 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45
6 THE FOG (T) 17:30
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 19:45
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:45 15:00 17:15 19:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุดรธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
5 A CHINESE TALL STORY (T) 15:15
5 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:00 17:30 19:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
7 VALIANT (T) 11:50 13:35 15:25 17:10 18:55 20:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 14:15 16:40 19:00 21:15
1 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 12:00
(ยังมีต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ เม.ย. PTT Station - EVLOMO ร่วมนำร่องสร้างเครือข่าย EV Station ใน อีอีซี รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการพัฒนา EV City
๑๒ เม.ย. realme เตรียมมุ่งสู่พลังแห่งอนาคต เผยโฉม realme 8 5G สมาร์ทโฟน 5G ความเร็วไร้ขีดจำกัด ร่วมสัมผัสความพิเศษอื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 21
๑๒ เม.ย. ซีพีเอฟ ย้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19 ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
๑๒ เม.ย. ววจ. เปิดหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของเมืองไทย มุ่งผลิต นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับความขาดแคลน
๑๒ เม.ย. MRT แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
๑๒ เม.ย. CGTN นำเสนอสารคดีชีวิตผู้ต้องขังอดีตสมาชิกลัทธิหัวรุนแรงในซินเจียง
๑๒ เม.ย. JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบ AGM Voting บน Blockchain ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ
๑๒ เม.ย. เอ็ทน่า เข้าใจกลุ่ม SME ออกแผนประกันใหม่ EWC จ่ายเบี้ยน้อย
๑๒ เม.ย. ทรูไอดีทีวีเอาใจหนู ๆ หยุดอยู่บ้านรับสงกรานต์ปลอดภัยดูการ์ตูนดัง
๑๒ เม.ย. มหกรรมเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก 2564 เผยความงามของเมืองตุนหวง