Sasol เริ่มเดินเครื่องผลิตที่โรงงานอัลค็อกไซเลชั่นแห่งใหม่ในประเทศจีน

พุธ ๒๔ เมษายน ๒๐๑๙ ๑๕:๓๘
Sasol Limited (JSE: SOL) (NYSE: SSL) บริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์ครบวงจรระดับโลก ประกาศว่า บริษัทได้เริ่มเดินเครื่องผลิตที่โรงงานอัลค็อกไซเลชั่น (alkoxylation) แห่งใหม่ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

นายเบอร์นาร์ด คลินเกนเบิร์ก รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของ Sasol กล่าวว่า "Sasol ประสบความสำเร็จในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับติดตั้งในโรงงานอัลค็อกไซเลชั่น การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ภายในกรอบเวลาที่กำหนดและภายในงบประมาณที่วางไว้ โดยไม่มีอัตราการบาดเจ็บจากการทำงาน"

การก่อสร้างโรงงานอัลค็อกไซเลชั่นแห่งใหม่เริ่มต้นขึ้นฤดูร้อนของปี 2560 โดยถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดของ Sasol ในภูมิภาค

โรงงานแห่งนี้มีกำลังการผลิตประมาณ 150 กิโลตันต่อปี พร้อมด้วยทางเลือกว่าจะใช้แอลกอฮอล์แบบสายตรง (linear) หรือที่มีการแตกแขนงเป็นกิ่งก้าน (branched) เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่แตกต่างกันของลูกค้า เช่น ผงซักฟอก สิ่งทอ งานโลหะ และการหล่อลื่น รวมถึงตลาดเฉพาะกลุ่มอื่น ๆ นอกจากนี้ Sasol ยังได้ขยายขีดความสามารถด้าน R&D และการสนับสนุนทางเทคนิคภายในนิคมอุตสาหกรรมเคมีหนานจิง (NCIP) โดยเป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการดำเนินงานดังกล่าว

"เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความสำเร็จที่ทีมงานของ Sasol China ได้สร้างขึ้น" ฟลีตวูด กร็อบเลอร์ รองประธานบริหารธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ Sasol กล่าว

เขาเผยว่า ความต้องการเคมีในตลาดจีนมีแนวโน้มเติบโตขึ้นเป็น 40% ของความต้องการทั่วโลกภายในปี 2563 และ Sasol มองเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในแง่ของความต้องการนวัตกรรมและการสร้างความแตกต่าง

"โรงงานใหม่จะทำให้เราสามารถตอบรับการเติบโตและความต้องการด้านคุณภาพที่มีความซับซ้อนในตลาดที่น่าตื่นเต้นอย่างมากแห่งนี้" กร็อบเลอร์ กล่าว "Sasol มีชื่อเสียงในประเทศจีนในฐานะซัพพลายเออร์ที่น่าเชื่อถือด้วยมาตรฐานคุณภาพระดับสูง ขณะที่กลุ่มงานด้าน R&D ที่แข็งแกร่งจะช่วยให้เรายกระดับการนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าแต่ละราย โรงงานแห่งนี้จะสนับสนุนการเติบโตของเราในเอเชีย และช่วยให้เราให้บริการลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น"

ในเอกสารฉบับนี้ Sasol อาจกล่าวข้อความบางข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตและการประมาณการที่ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ นอกจากนี้ ข้อความเหล่านี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับโอกาส การพัฒนา และกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต ตัวอย่างของข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเติบโตของปริมาณ การเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งตลาด ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวม การดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เติบโตขึ้น (รวมถึง LCCP) ปริมาณสำรองน้ำมันและก๊าซ การลดต้นทุน โครงการ Continuous Improvement (CI) ของเรา และแนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจ คำต่าง ๆ เช่น "เชื่อ" "มุ่งหวัง" "คาด" "ตั้งใจ" "แสวงหา" "จะ" "วางแผน" "อาจจะ" "อาจ" "พยายาม" "ตั้งเป้า" "คาดการณ์" และ "วางแผน" รวมถึงคำอื่น ๆ ที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ดี คำเหล่านี้ไม่ใช่วิธีเดียวที่บ่งบอกถึงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ตามปกติแล้ว ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งโดยทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง และมีความเสี่ยงที่การคาดการณ์ การคาดเดา การทำนาย และข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื่น ๆ จะไม่เกิดขึ้นจริง หากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ ผู้อ่านจึงควรเข้าใจว่า ปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ อาจเป็นสาเหตุให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากแผนการ วัตถุประสงค์ ประมาณการ และความตั้งใจ ตามที่ระบุถึงในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ถูกกล่าวถึงอย่างละเอียดกว่านี้ในรายงานประจำปีล่าสุดบน Form 20-F ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่กล่าวถึงในเอกสารดังกล่าวไม่ถือเป็นทั้งหมด เพราะฉะนั้นผู้อ่านจึงไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เมื่อทำการตัดสินใจลงทุน ผู้อ่านควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ ควบคู่กับความไม่แน่นอนและเหตุการณ์อื่น ๆ อย่างรอบคอบ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ หมายความถึง ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือไม่ก็ตาม

เกี่ยวกับ Sasol:

Sasol เป็นบริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์แบบบูรณาการระดับโลก เราสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ผ่านทางพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญของเรา เราได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโรงงานระดับโลก เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์และเคมีภัณฑ์พิเศษ เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ ตลอดจนไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ

เผยแพร่โดย:

Alex Anderson

Head of Group Media Relations

โทร: +27-(0)-10-344-6509

มือถือ +27-(0)-71-600-9605

อีเมล: [email protected]

Matebello Motloung

Senior Specialist: Media Relations

โทร: +27-(0)-10-344-9256

มือถือ: +27-(0)-82-773-9457

อีเมล: [email protected]

Sunna Schulz

Senior Manager: Corporate Affairs Eurasian Operations

โทร: +49-(0)-40-63684-1364

อีเมล: [email protected]

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๖ มจธ. อันดับ 1 ของโลก SDG 7 พลังงานสะอาด และอันดับ 54 ของโลก TOP 100 จาก THE Impact Rankings 2021
๑๗:๑๘ เอไอเอส ผนึก ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ชวนเหล่านักช้อปสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ พร้อมดูแลลูกค้าในช่วงโควิด-19
๑๗:๐๒ อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง อิชิตัน กรีนแลป ชูจุดเด่นเทอร์ปีน น้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ พร้อมแอล-ธีอะนีน ดื่มได้เพลิน
๑๗:๓๑ Gojek เผยอินไซต์ 5 เมนูยอดนิยมที่คนเสิร์ชหาบ่อยที่สุดบนแอป
๑๗:๐๔ ททท. ชวนกักตัว ลดเสี่ยงโควิดแบบไม่น่าเบื่อ จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ชู More Inspire เที่ยวภาคใต้ สไตล์คุณ
๑๗:๓๐ ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ จองก่อน คุ้มกว่า เริ่มต้นเพียง 5 บาท มุ่งให้บริการเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
๑๗:๑๕ SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
๑๖:๒๓ HOTEL FEST วิถีใหม่ แห่งการปาร์ตี้คอนเสิร์ต ริมระเบียงโรงแรม แบบ New Normal ตอบโจทย์ยุคโควิด
๑๖:๑๙ MR.DIY ห่วงใย ใส่ใจคุณ แลกซื้อหน้ากากอนามัยในราคาสุดคุ้ม
๑๗:๔๔ โครงการอบรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จาก ICT Mahidol