Sasol เริ่มเดินเครื่องหน่วยผลิตแห่งที่สองในโครงการเคมีเลคชาร์ลส์

อังคาร ๐๔ มิถุนายน ๒๐๑๙ ๑๐:๑๕
- หน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์/เอทิลีนไกลคอลเป็นแห่งที่สองจากทั้งหมดเจ็ดแห่งที่เริ่มเปิดการผลิต

บริษัท Sasol ประกาศเริ่มเดินเครื่องหน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์ (ethylene oxide - EO) แห่งใหม่ในโครงการ Lake Charles Chemical Project (LCCP) หลังจากที่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมที่ผ่านมา บริษัทประสบความสำเร็จในการเริ่มเปิดหน่วยผลิตเอทิลีนไกลคอล (ethylene glycol - EG) โดยหน่วยผลิตเอทิลีนออกไซด์/เอทิลีนไกลคอล (EO/EG) รวมกันแห่งนี้ นับเป็นโรงผลิตแห่งที่สองจากทั้งหมดเจ็ดแห่งในโครงการ LCCP ที่เริ่มเดินเครื่องผลิต

นายเบอร์นาร์ด คลินเกนเบิร์ก รองประธานบริหารฝ่ายปฏิบัติการของ Sasol กล่าวว่า "โครงการ LCCP จะยังคงเดินหน้าเพื่อทำให้ภูมิภาคอเมริกาเหนือกลายเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจระดับโลกของ Sasol ด้วยการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย เหล่าพนักงาน คู่สัญญา และหุ้นส่วนอุตสาหกรรมของ Sasol จะเดินหน้าผลักดันโครงการ LCCP ต่อไป โดยเริ่มต้นจากการเปิดหน่วยผลิตแห่งที่สองนี้"

"เรากำลังทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันให้หน่วยผลิตในโครงการ LCCP อีกห้าแห่งเริ่มเปิดดำเนินการได้ตลอดทั้งปี 2562 ไปจนถึงต้นปี 2563" เขากล่าวเพิ่มเติม

ฟลีตวูด กร็อบเลอร์ รองประธานบริหารธุรกิจเคมีภัณฑ์ของ Sasol กล่าวว่า "การผลิตเอทิลีนออกไซด์มีบทบาทสำคัญในกลยุทธ์การเติบโตของกลุ่มผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์และสารลดแรงตึงผิวของเรา การเริ่มเดินเครื่องหน่วยผลิตแห่งนี้จะทำให้ Sasol มีการผลิตที่ครบวงจรในโครงการเลคชาร์ลส์ ตั้งแต่ก๊าซอีเทนและเอทิลีน ไปจนถึงแอลกอฮอล์และสารลดแรงตึงผิว อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถผลิตเอทิลีนไกลคอลโดยใช้กระบวนการผลิตที่มีสมรรถนะระดับโลก ตลอดจนอาศัยความเชี่ยวชาญและความสามารถในการเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกของ Helm AG ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านการตลาดของเรา ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้จะสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างมาก"

หน่วยผลิตดังกล่าวใช้เทคโนโลยี Scientific Design และมีกำลังผลิตเอทิลีนออกไซด์ (EO) ปริมาณ 300,000 ตันต่อปี (300 ktpa) โดย EO ถูกใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์หลักสองชนิด ได้แก่ สารลดแรงตึงผิว ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรม และสารเอทิลีนไกลคอล ซึ่งใช้ทำเส้นใยโพลีเอสเตอร์สำหรับเสื้อผ้า เบาะ และพรม ตลอดจนสารป้องกันน้ำแข็งตัว (antifreeze) และสารหล่อเย็น (coolant) ของเครื่องยนต์รถ

นอกจากนี้โรงผลิต EG/EG แห่งนี้ยังจะผลิตก๊าซเอทิลีนออกไซด์ในฐานะที่เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับหน่วยผลิตอีท็อกซิเลต (ethoxylate - ETO) ขนาด 130 ktpa ที่เลคชาร์ลส์ รวมถึงโรงผลิต LCCP ETP ขนาด 100 ktpa แห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าหน่วยการผลิตดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ภายในปลายปี 2562 นี้

เกี่ยวกับ Sasol:

Sasol เป็นบริษัทพลังงานและเคมีภัณฑ์แบบบูรณาการระดับโลก เราสร้างคุณค่าที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอย่างปลอดภัยและยั่งยืน ผ่านทางพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญของเรา เราได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในโรงงานระดับโลก เพื่อผลิตและจำหน่ายสินค้าโภคภัณฑ์และเคมีภัณฑ์พิเศษ เชื้อเพลิงเหลวและก๊าซ ตลอดจนไฟฟ้าคาร์บอนต่ำ

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต

ในเอกสารฉบับนี้ Sasol อาจกล่าวข้อความบางข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต และอาจเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งตั้งอยู่บนการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคตและการประมาณการที่ไม่สามารถระบุแน่นอนได้ นอกจากนี้ ข้อความเหล่านี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับโอกาส การพัฒนา และกลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคต ตัวอย่างของข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ได้แก่ แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความเกี่ยวกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน การเติบโตของปริมาณ การเพิ่มขึ้นในส่วนแบ่งตลาด ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยรวม การดำเนินโครงการที่เติบโตแล้วของเรา (รวมถึง LCCP) แหล่งสำรองน้ำมันและก๊าซ การลดต้นทุน โปรแกรม Continuous Improvement (CI) ของเรา และแนวโน้มผลการดำเนินธุรกิจ คำต่าง ๆ เช่น "เชื่อ" "มุ่งหวัง" "คาด" "ตั้งใจ" "แสวงหา" "จะ" "วางแผน" "อาจจะ" "อาจ" "พยายาม" "ตั้งเป้า" "คาดการณ์" และ "วางแผน" รวมถึงคำอื่น ๆ ที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ถือเป็นข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต อย่างไรก็ดี คำเหล่านี้ไม่ใช่วิธีเดียวที่บ่งบอกถึงข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ทั้งนี้ ตามปกติแล้ว ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตมีความเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ทั้งโดยทั่วไปและที่เฉพาะเจาะจง และมีความเสี่ยงที่การคาดการณ์ การคาดเดา การทำนาย และข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตอื่น ๆ จะไม่เกิดขึ้นจริง หากความเสี่ยงเหล่านี้เกิดขึ้นจริง หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากสิ่งที่คาดการณ์ไว้ ผู้อ่านจึงควรเข้าใจว่า ปัจจัยที่สำคัญต่าง ๆ อาจเป็นสาเหตุให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างออกไปอย่างมากจากแผนการ วัตถุประสงค์ ประมาณการ และความตั้งใจ ตามที่ระบุถึงในข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้ถูกกล่าวถึงอย่างละเอียดกว่านี้ในรายงานประจำปีล่าสุดบน Form 20-F ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่กล่าวถึงในเอกสารดังกล่าวไม่ถือเป็นทั้งหมด เพราะฉะนั้นผู้อ่านจึงไม่ควรยึดถือข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคต เมื่อทำการตัดสินใจลงทุน ผู้อ่านควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ ควบคู่กับความไม่แน่นอนและเหตุการณ์อื่น ๆ อย่างรอบคอบ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ หมายความถึง ณ วันที่จัดทำขึ้นเท่านั้น และเราไม่ขอรับผิดชอบในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ ไม่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือไม่ก็ตาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๖ มจธ. อันดับ 1 ของโลก SDG 7 พลังงานสะอาด และอันดับ 54 ของโลก TOP 100 จาก THE Impact Rankings 2021
๑๗:๑๘ เอไอเอส ผนึก ห้างเซ็นทรัล และห้างโรบินสัน ชวนเหล่านักช้อปสนุกกับการช้อปปิ้งออนไลน์ พร้อมดูแลลูกค้าในช่วงโควิด-19
๑๗:๐๒ อิชิตัน กรุ๊ป ส่ง อิชิตัน กรีนแลป ชูจุดเด่นเทอร์ปีน น้ำมันหอมระเหยจากพืชธรรมชาติ พร้อมแอล-ธีอะนีน ดื่มได้เพลิน
๑๗:๓๑ Gojek เผยอินไซต์ 5 เมนูยอดนิยมที่คนเสิร์ชหาบ่อยที่สุดบนแอป
๑๗:๐๔ ททท. ชวนกักตัว ลดเสี่ยงโควิดแบบไม่น่าเบื่อ จัดกิจกรรมให้ร่วมสนุก ชู More Inspire เที่ยวภาคใต้ สไตล์คุณ
๑๗:๓๐ ไทยเวียตเจ็ทออกโปรฯ จองก่อน คุ้มกว่า เริ่มต้นเพียง 5 บาท มุ่งให้บริการเที่ยวบินอย่างต่อเนื่อง แม้ในช่วงการระบาดของโควิด-19
๑๗:๑๕ SPALI จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์
๑๖:๒๓ HOTEL FEST วิถีใหม่ แห่งการปาร์ตี้คอนเสิร์ต ริมระเบียงโรงแรม แบบ New Normal ตอบโจทย์ยุคโควิด
๑๖:๑๙ MR.DIY ห่วงใย ใส่ใจคุณ แลกซื้อหน้ากากอนามัยในราคาสุดคุ้ม
๑๗:๔๔ โครงการอบรมบริการวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จาก ICT Mahidol