ทีมเดลต้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินเดียเข้ารอบแข่งขันเดลต้าคัพ ครั้งที่ 6

อังคาร ๐๖ สิงหาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๓๗
ทีมผู้บริหารเดลต้า ประเทศไทย ถ่ายภาพร่วมกับทีมนักศึกษาจากประเทศไทย อินเดีย และเวียดนามในงานเดลต้าคัพ ครั้งที่ 6 ณ เมืองอู๋เจียง ประเทศจีน

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนทีมนักศึกษาจากประเทศไทย อินเดีย และเวียดนาม เข้าร่วมแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ครั้งที่ 6 ณ เมืองอู๋เจียง ประเทศจีน มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 79 ทีม จาก 72 สถาบันในปีนี้ ทีมเดลต้า ประเทศไทยเผชิญกับการแข่งขันอย่างดุเดือดกับทีมไต้หวัน จีน และเนเธอร์แลนด์ ภายใต้ธีม "Seeking Smart IIoT Talents"

ภายในงาน Mr. Yancey Hai ประธานบริหารบริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ อิงค์ กล่าวว่า "พรสวรรค์และความสามารถพิเศษ คือ ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างเมืองอัจฉริยะและยกระดับมนุษยชาติทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ เดลต้าเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถในช่วงปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงไปสู่การผลิตอัจฉริยะ ดังนั้นการแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) จึงเป็นอีกหนึ่งหนทางที่ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยแนวคิดการผลิตอัจฉริยะและเทคโนโลยีขั้นสูงของเดลต้าและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ บริษัท และมหาวิทยาลัย เราหวังว่าเราจะช่วยสร้างสร้างและค้นหาบุคลากรที่มีความสามารถมากขึ้น จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เดลต้าคัพ ถือเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมสำหรับเยาวชนเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มของการผลิตอัจฉริยะผ่านการปฏิบัติจริง

การแข่งขันเดลต้าคัพปีนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ นวัตกรรมเครื่องจักร (Innovative Machines) โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory) และความเป็นอยู่ที่ดีกว่าสำหรับอนาคต (Better Future Living) เดลต้า ประเทศไทย ได้ให้การสนับสนุนทีมจาก ประเทศไทยและอินเดีย ประเทศละ 3 ทีม และ อีก 2 ทีมจากเวียดนาม ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่มีตัวแทนทีมของยุโรปจากประเทศเนเธอร์แลนด์เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งทุกทีมได้แข่งขันเพื่อชิงรางวัลใหญ่ทั้งหมด 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ CTO Special Awards ซึ่งเป็นรางวัลพิเศษ

ในช่วงระหว่าง 4 วันของการแข่งขันอันดุเดือด ผู้ร่วมแข่งขันต้องชนะการแข่งขันด้วยกัน 2 รอบ ได้แก่ การแข่งขันแบบทีมและการแข่งขันชิงชนะเลิศ โดยแต่ละทีมต้องนำเสนอและสาธิตผลงาน รวมไปถึงการตอบคำถามจากคณะกรรมการ

ทีมนักศึกษาไทย 3 ทีมที่สามารถคว้ารางวัลจากเดลต้าคัพมีดังต่อไปนี้

- ทีม Woodpecker จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการ Flood Management by IIoT

- ทีม KU Non-Stop จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการ Smart Real-Time Supply Chain

- ทีม The Presenters จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการ Industrial AR Demo Kit

นอกจากนี้ ทีมนักศึกษาจากอินเดียทั้ง 3 ทีม และทีมนึกศึกษาจากเวียดนามทั้ง 2 ทีม ที่ได้รับการสนับสนุนจากเดลต้าสามารถคว้ารางวัลจากเดลต้าคัพได้ดังต่อไปนี้

- ทีม The Neat Fleet จาก R.V. College of Engineering ประเทศอินเดีย คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จาก โครงการ Solar Panel Cleaning Robot

- ทีม Easy Maintenance จาก Ho Chi Minh City University of Technology ประเทศเวียดนาม คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการ Power Cable Inspector (PI)

- ทีม B-IoTians จาก Bannari Amman Institute of Technology ประเทศอินเดีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการ IoT Based Smart Factory for Additive Manufacturing System (ISFAMS) with Visual Inspection using Machine Learning Approach

- ทีม Neurons จาก Vellore Institute of Technology ประเทศอินเดีย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการ A Friendly Chair for Your Care

- ทีม IOTSP จาก Industrial University of Ho Chi Minh City ประเทศเวียดนาม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากโครงการ Smart Parking System

นอกเหนือจากทีมทั้งหมดที่กล่าวมา ยังมีทีม Neat Fleet จาก RV College of Engineering ประเทศอินเดีย คว้ารางวัลทีมที่มีผลโหวตสูงสุดจากผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดเนื่องจากความโดดเด่นของโครงการ Solar Panel Cleaning Robot (รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1) ซึ่งโซลูชั่นทำความสะอาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้สามารถประหยัดกักเก็บปริมาณน้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายพลังงานเพิ่มเติม ทั้งนี้ โซลูชั่นดังกล่าวยังได้นำเอาอุปกรณ์ PLC ของเดลต้ามาปรับใช้ในการกักเก็บและตรวจสอบพลังงาน ในขณะเดียวกันก็สามารถเปรียบเทียบและคำนวณตัวแปรต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม โซลูชั่นนี้ทำงานโดยพลังงานแสงอาทิตย์และใช้ WLAN เพื่อส่งสถานะการทำงานไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์สำหรับการตรวจสอบผ่านระบบ WiFi

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2559 เป็นต้นมา เดลต้า ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนทีมนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เปิดฝึกอบรมและให้การสนับสนุนหลักสูตรระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ มอบห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ รวมทั้งจัดแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสังคมและสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ด้วยความเป็นผู้นำด้านการให้บริการโซลูชันระบบอัตโนมัติระดับภูมิภาค เดลต้าฯ มุ่งส่งเสริมวิศวกรรมระดับโลกทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการแข่งขันความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (เดลต้าคัพ) นี้จะเป็นแรงบันดาลใจในการประสานพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ช่วยกันสร้างสรรค์นวัตกรรมและส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติให้อัจฉริยะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตามเจตนารมณ์ของบริษัท "Smarter. Greener. Together."

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๓๙ สงกาญ์ อัจฉริยะทรัพย์ คว้าลิขสิทธิ์ ครูบ้านนอก ทุ่มสุดฝีมือทำละครดีแห่งปี
๐๙:๐๕ VGI ผงาด! งบไตรมาสแรกโตแรง 74.9% ดันรายได้รวมทะยานสู่ 1,042 ล้านบาท พลิกมีกำไร 25 ล้านบาท รับอานิสงค์ทุกหน่วยธุรกิจฟื้นตัวแข็งแกร่ง
๐๙:๑๐ TVI โชว์ผลงาน 1H22 แกร่ง! เบี้ยประกันภัยรับโตทะลุ 3,200 ล้านบาท
๐๙:๔๔ CH โรดโชว์ เชียงใหม่ ย้ำความเชื่อมั่นนักลงทุน
๐๙:๓๓ บางจากฯ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ บรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาด รับซื้อลำไยอบแห้งมาสมนาคุณลูกค้า
๐๙:๔๔ แบรนด์เนเจอร์เซ็นเซชั่น จัดโปรลดจุใจ เซ็นเซชั่น กราโนล่า ฉลองเทศกาลวันแม่ ที่เดอะมอลล์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม-24 สิงหาคม
๐๙:๑๓ LINE MAN คว้า ญาญ่า-อุรัสยา ขึ้นแท่นพรีเซ็นเตอร์คนล่าสุด ปลุกตลาดครึ่งปีหลัง ย้ำภาพผู้นำแพลตฟอร์มออนดีมานด์ของคนไทย
๐๙:๒๕ PTG อุดหนุนลำไยอบแห้งชาวสวน นำมาแจกลูกค้าฟรี!
๐๙:๐๐ ซีเจ เอ็กซ์เพรส เลือกระบบจัดการคลังสินค้าของฮันนี่เวลล์ เพื่อบริหารศูนย์กระจายสินค้าทั้งหมดในประเทศไทย
๐๙:๓๙ XT.COM เว็บเทรดคริปโตระดับโลก ร่วมลงนาม MOU เป็นพาร์ทเนอร์ กับ Jakaverse พร้อมลิสต์เหรียญ JK เทรดวันแรก 30 ก.ย.