ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ภาคเหนือ 2019

อังคาร ๒๒ ตุลาคม ๒๐๑๙ ๑๐:๒๙
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประกาศผลชนะเลิศผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกวด Creative Eastern Lanna Award 2019 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ
ปั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ภาคเหนือ 2019

นายณัฐพงศ์ ดีบุญ ผลงานสายน้ำแห่งศรัทธา รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 นายเขมราช ขอร้อง ผลงาน iu mien รับเงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นางสาวศรีสุดา โวทาน ผลงาน Sway รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย นายสิทธิชัย อินทกาสุน ผลงานColour of Doi Tung รับเงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลชมเชย นายภาสกร แสงด้วง ข้ามสาม ผลงานน้ำยม รับเงินรางวัล 5,000 บาท

และรางวัลพิเศษ นางสาวพรพิมล วิชัยวงค์ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กับผลงาน Save Amazon ได้รับโอกาสนำผลงานไปประกวดต่องาน SDC International Design competition ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม นี้

โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ภายใต้กิจกรรมการสร้างนักออกแบบอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออก (Creative Eastern Lanna Award 2019) ในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมแฟชั่นล้านนาตะวันออกสู่ต่างประเทศ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ปีงบประมาณ 2562 (Eastern lanna fashion cluster 2019) เพื่อสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ มุ่งเน้นสร้างองค์ความรู้การออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวดรวมกว่า 230 คน จากนั้นได้ทำการคัดเลือกผู้เข้ารอบเหลือเพียง 80 คนและดำเนินการเริ่มต้นพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ และเข้าสู่กิจกรรมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ เข้าค่ายพัฒนาทักษะการออกแบบ จนนำไปสู่การคัดเลือกเหลือ 20 ผลงานสุดท้าย ก่อนนำสู่การประกาศผลคัดเลือกได้ผู้ชนะการประกวด

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ค. สุดเจ๋ง ! นศ.อาชีวะสุราษฎร์ธานี คิดค้นเกม น้องจุกผจญภัย เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง
๒๓ ก.ค. Tokyo 2020 Olympics . อานิสงส์ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีจำกัด
๒๓ ก.ค. องค์การเภสัชกรรมยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 5 ล้านโดส เริ่มนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้
๒๓ ก.ค. STECH ลั่นระฆังเทรดวันแรก เปิดตลาดฯ เหนือจอง 27.34%
๒๓ ก.ค. ประกาศผล PUBG Mobile National Championship Thailand 2021 รอบ Grand Final
๒๓ ก.ค. วิริยะประกันภัยมอบน้ำดื่ม-อาหารส่งกำลังใจทีมแพทย์ จุดฉีดวัคซีน เซ็นทรัลโคราช สู้ภัยโควิด-19
๒๓ ก.ค. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
๒๓ ก.ค. สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย
๒๓ ก.ค. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง พยาบาลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่
๒๓ ก.ค. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)