โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 27 ม.ค. 49

ศุกร์ ๒๗ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
*จองบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ที่ www.majorcineplex.com/…ket.php
หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2515-5555
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25 22:40
2 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:40 14:55 17:10
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:30 15:50 18:05 20:30 22:50
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 19:25 21:40
5 KEEPING MUM 11:35 13:50 16:10 18:20 20:40 22:55
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:50 21:10 23:25
7 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00 23:20
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
11 JUST LIKE HEAVEN 11:20 13:20 15:20 19:30 21:35
11 THE FOG 17:20
12 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50 23:05
13 THE FOG 12:55
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 15:10 17:25 19:40 21:55
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:30 17:50 20:10 22:30
2 KEEPING MUM 12:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 14:30 16:50 19:10 21:30
3 A CHINESE TALL STORY (T) 20:40
3 AN UNFINISHED LIFE 23:05
3 JUST LIKE HEAVEN 12:00 18:30
3 KEEPING MUM 16:10
3 THE FOG 14:05
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
5 AN UNFINISHED LIFE 13:20 15:45 18:25 20:50
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 23:25
6 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:40 14:00 16:20 18:40
7 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 15:00 17:20
8 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:35 15:55 18:15 20:35 22:55
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 JUST LIKE HEAVEN 12:00 16:25 18:30 20:30 22:30
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
3 CHAI-LAI (EN SUB) 12:25 16:55 19:10
3 JUST LIKE HEAVEN 14:40
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:25 15:40 17:55
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 20:10 22:25
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45
6 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40 22:55
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40 23:55
8 CHAI-LAI (EN SUB) 15:05 19:35 21:50 00:05
8 THE FOG 12:50 17:20
9 KEEPING MUM 12:05 16:50 19:05 23:25
9 THE FOG 21:15
9 THE PROMISE (T) 14:15
10 A CHINESE TALL STORY (T) 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50 23:10
12 AN UNFINISHED LIFE 11:35 14:00 16:30 18:55 21:20 23:45
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35 22:55
14 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รามคำแหง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:45
4 CHAI-LAI (EN SUB) 23:15
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30 23:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
7 A CHINESE TALL STORY (T) 11:50 16:05 20:20
7 JUST LIKE HEAVEN 14:05 18:20
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 23:10
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
2 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:20 17:40
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50 23:10
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:30
4 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 14:50 17:10 19:30
5 A CHINESE TALL STORY (T) 15:10
5 JUST LIKE HEAVEN 13:10 17:30 19:50
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 21:50
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:45
6 CHAI-LAI (EN SUB) 15:00 17:20 19:40 22:05
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 19:25
1 CHAI-LAI (EN SUB) 23:35
1 JUST LIKE HEAVEN 21:35
1 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 14:25
1 THE FOG 17:20
2 CHAI-LAI (EN SUB) 15:00 17:15 19:30 21:45
2 JUST LIKE HEAVEN 12:50
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30 23:45
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 23:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 KEEPING MUM 12:45 14:55 17:10
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 19:20 21:35
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:00 13:15 15:30 17:45
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
6 CHAI-LAI 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
7 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00 23:20
8 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50 19:10
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00 23:15
10 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:05 15:20 17:35 19:50 22:05
12 KEEPING MUM 20:45
12 THE FOG 11:15 16:00 23:00
12 THE PROMISE (T) 13:25 18:15
13 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
14 JUST LIKE HEAVEN 11:05 13:10 15:15 17:15 19:15 21:20 23:25
15 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40 22:55
16 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:45 16:05 18:30 20:50 23:05
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม3
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:25 17:40 19:55 22:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55 23:10
3 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:40
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 18:00 20:15 22:30
4 A CHINESE TALL STORY (T) 14:20 16:35 21:05
4 CHAI-LAI (EN SUB) 23:20
4 KEEPING MUM 18:50
4 THE FOG 12:05
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:20 14:35 16:50 19:05 21:20
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:45 15:00 17:15
7 CHAI-LAI (EN SUB) 15:10 19:50 22:10
7 JUST LIKE HEAVEN 12:50 17:30
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:45 14:55 17:15 19:30 21:45
2 JUST LIKE HEAVEN 11:50 15:55 20:10 22:20
2 THE FOG 13:50 18:05
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:10 15:25 17:40 19:55 22:10
5 CHAI-LAI (EN SUB) 13:15 15:35 17:55 20:15 22:35
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 23:10
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
7 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:35 21:00 23:20
8 A CHINESE TALL STORY (T) 12:10 16:55 19:10
8 CHAI-LAI (EN SUB) 14:30
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:20 14:35 16:50 19:05 21:20
10 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:20 15:35 17:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บางกะปิ
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:20 15:40 18:00 20:20 22:35
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25 22:40
3 CHAI-LAI (EN SUB) 12:20 14:40 17:00
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 23:05
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35 23:50
6 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:25 18:45 21:05 23:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
10 A CHINESE TALL STORY (T) 11:35 16:05 20:35
10 JUST LIKE HEAVEN 18:20
10 MEMOIRS OF A GEISHA 23:00
10 THE FOG 13:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เสรีเซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
3 CHAI-LAI (EN SUB) 13:15 20:00 22:15
3 JUST LIKE HEAVEN 15:30 17:45
4 A CHINESE TALL STORY (T) 13:35 18:00
4 KEEPING MUM 15:50
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 20:15 22:30
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 2
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50 22:15
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:45
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55 23:10
4 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:45 15:00 17:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:25 17:40 19:55 22:10
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
7 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:55 19:15 21:35
8 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:20 14:35 16:50 19:05 21:20
9 A CHINESE TALL STORY (T) 12:05 16:35 21:05
9 CHAI-LAI (EN SUB) 23:20
9 JUST LIKE HEAVEN 18:55
9 THE FOG 14:20
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพชรเกษม
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
2 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45 23:00
5 A CHINESE TALL STORY (T) 13:10 15:20 17:30
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 19:45 22:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:40 15:50 18:00 20:10
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:30 15:45 18:00 20:15
2 CHAI-LAI (EN SUB) 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุดรธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
5 A CHINESE TALL STORY (T) 15:15 22:00
5 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:00 17:30 19:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
7 VALIANT (T) 11:40 13:30 15:25 17:10 18:55 20:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 14:15 16:30 18:55
1 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 12:00
(ยังมีต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout