มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

จันทร์ ๑๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๓
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมเฝ้ารับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark , ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGT Farm.com เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจ ในการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้มองหาตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตและสหกรณ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรได้ด้วยระบบ QR Trace On Cloud รวมถึงช่องทางการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนเว็บไซด์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGT Farm.com โดยมีผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ค. สุดเจ๋ง ! นศ.อาชีวะสุราษฎร์ธานี คิดค้นเกม น้องจุกผจญภัย เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนไหวสำหรับผู้สูงอายุและผู้มีภาวะความดันโลหิตสูง
๒๓ ก.ค. Tokyo 2020 Olympics . อานิสงส์ต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีจำกัด
๒๓ ก.ค. องค์การเภสัชกรรมยืนยันการจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ของโมเดอร์น่า จำนวน 5 ล้านโดส เริ่มนำเข้าในประเทศไทยตั้งแต่ไตรมาสสี่ปีนี้
๒๓ ก.ค. STECH ลั่นระฆังเทรดวันแรก เปิดตลาดฯ เหนือจอง 27.34%
๒๓ ก.ค. ประกาศผล PUBG Mobile National Championship Thailand 2021 รอบ Grand Final
๒๓ ก.ค. วิริยะประกันภัยมอบน้ำดื่ม-อาหารส่งกำลังใจทีมแพทย์ จุดฉีดวัคซีน เซ็นทรัลโคราช สู้ภัยโควิด-19
๒๓ ก.ค. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545
๒๓ ก.ค. สนพ.อำนาจเจริญ เปิดฝึกอาชีพผู้สูงอายุ สาขาการทำเครื่องหอมและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย
๒๓ ก.ค. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง พยาบาลรวมใจ ปกป้องเด็กไทยได้กินนมแม่
๒๓ ก.ค. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.)