มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

จันทร์ ๑๓ มกราคม ๒๐๒๐ ๑๑:๕๓
เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 63 ที่ผ่านมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์ เดินทางไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 และเยี่ยมชมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมเฝ้ารับ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark , ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์ (QR Trace On Cloud) และตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGT Farm.com เพื่อสร้างความเข้าใจ และความมั่นใจ ในการที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย ให้มองหาตราสัญลักษณ์ Q ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงเกษตและสหกรณ์ สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรได้ด้วยระบบ QR Trace On Cloud รวมถึงช่องทางการเลือกซื้อสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บนเว็บไซด์ตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ www. DGT Farm.com โดยมีผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 19 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา" เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ และเผยแพร่ความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานวิจัยด้านการเกษตร ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 มกอช.สร้างการรับรู้ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q Mark ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๒ UMI ลงนามในสัญญาร่วมกับ กรีนเยลโล่ ซื้อขายไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
๑๗:๔๐ ทีมวิจัยวิศวะมหิดล คิดค้นต้นแบบนวัตกรรม EV Quick Charger ระบบชาร์จเร็วที่บ้าน ไม่ถึง 2 ชม.
๑๗:๔๙ โนโวเทล เมอร์เคียว และ ไอบิส ในเครือ ดิ เอราวัน กรุ๊ป x เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 คุ้ม 3 ต่อ
๑๗:๑๐ CGTN: สามนักบินอวกาศยานเสินโจว-13 เตรียมทำภารกิจนานหกเดือนบนสถานีอวกาศจีน
๑๗:๒๓ เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง ผนึกแคมเปญสินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน กู้ปีนี้ ผ่อนปีหน้า นาน 6 เดือน รับดอกเบี้ย 0%
๑๗:๐๘ ARV ชวนคนไทยร่วมฟังเสวนาพิเศษในงาน AI Robotics Hackathon 2021
๑๗:๒๐ ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย แนะนำลงทุนหุ้นกู้ตลาดรอง ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking สะดวก ง่าย ลดเสี่ยงโควิด-19
๑๗:๒๔ เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน
๑๗:๒๘ KBTG เปิดตัว KASIKORN X เน้นภารกิจสร้างนวัตกรรม DeFi and Beyond พร้อมเผยโฉม Coral แพลตฟอร์ม NFT Marketplace
๑๖:๐๐ ซีบีอาร์อีเผยผู้ใช้พื้นที่โลจิสติกส์วางแผนขยายอีกมากในเอเชียแปซิฟิก แต่ซัพพลายมีไม่เพียงพอ