กระหึ่มแน่นอน..! งานซับคอนไทยแลนด์ 2020

จันทร์ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๐ ๑๓:๑๗
กระหึ่มแน่นอน..! งานซับคอนไทยแลนด์ 2020 เนื้อหอม นักธุรกิจญี่ปุ่นในกลุ่ม FACTORY NETWORK ASIA ระดมทัพบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนจากญี่ปุ่นทุกอุตสาหกรรมกว่า 150 ราย เข้าร่วมงาน คาดยอดจับคู่ธุรกิจและผู้ร่วมงานปีนี้เติบโตก้าวกระโดด
กระหึ่มแน่นอน.! งานซับคอนไทยแลนด์ 2020

ซับคอนไทยแลนด์ งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนและจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิ ภาคอาเซียนที่ได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายอันดับต้นๆ ที่เหมาะแก่การเป็นคู่ค้าในภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้วยนโยบายที่ชัดเจนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) ให้การส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มุ่งเน้นการส่งเสริม ด้านงานวิจัยและพัฒนา การสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคการบริการ และการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมด้วยการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (New S-Curve) ที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการเติบโตด้านการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมสนับสนุนหรืออุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต

นางสาวซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (กพช.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(บีโอไอ) เปิดเผยว่า การจัดงานซับคอนไทยแลนด์ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าระดับโลก เพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย โดยปีนี้งานซับคอนไทยแลนด์ได้มีพันธมิตรใหม่ ได้แก่ กลุ่ม FACTORY NETWORK ASIA ได้เชิญบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนชาวญี่ปุ่นทั้งบริษัทผู้ซื้อและผู้ขายชาว เข้าร่วมงานจำนวน 150 ราย จากหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการพัฒนาของไทย (New S-Curve) อาทิ อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมยานยนต์เพื่ออนาคต อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ เป็นต้น เข้ามาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) เป็นปีแรก

"การผนึกกำลังครั้งนี้จึงเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับทั้งสองประเทศ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับกลุ่มผู้ซื้อที่มีจากหลายประเทศทั่วโลกที่ได้รับคำเชิญจากบีโอไอ คาดการณ์ว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถเพิ่มยอดการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ซื้อจากประเทศต่างๆ ได้ไม่น้อยกว่า 10 ถึง 15%" นางสาวซ่อนกลิ่นกล่าว

ทั้งนี้ การจัดงานซับคอนไทยแลนด์ ในปี 2019 ที่ผ่านมา มียอดการจัดคู่ธุรกิจทั้งสิ้น 8,029 คู่ คิดเป็นมูลค่า 14,098 ล้านบาท มั่นใจว่าหลังจากสิ้นสุดการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2020 ประเทศไทยจะก้าวสู่การเป็นผู้นำศูนย์กลางการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระดับโลก (Global sourcing destination) คาดว่าจะเกิดการจับคู่ธุรกิจภายในงานถึง 9,000 คู่ มีมูลค่าการเชื่อมโยงมากกว่า 16,000 ล้านบาท

มร.โยอิจิ อินุอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แฟคทอรี เน็ตเวิร์ค เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Factory Network Asia เป็นกลุ่มบริษัทธุรกิจด้านการบริการจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ เว็บไซต์ นิตยสาร FNA U-Machine และงานจับคู่ธุรกิจ ซึ่งในปีนี้มีกว่า 150 บริษัทในเครือข่ายมาเข้าร่วม โดยการเข้าร่วมงานซับคอนไทยแลนด์ในปีนี้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ บริษัทอินฟอร์มาฯ ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีการทำงานอย่างมืออาชีพ อีกทั้งเรามองเห็นความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากงานซับคอนไทยแลนด์ ที่มีผลงานการจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิต และ ผู้ซื้อ เติบโตก้าวกระโดดทุกปีด้วยศักยภาพในการเชิญบริษัทผู้ผลิตจากประเทศต่างๆมาร่วมงาน โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในกลุ่มของเรา FACTORY NETWORK ASIA ได้พบปะกับผู้ประกอบการชาวไทย และได้มีโอกาสจับคู่ธุรกิจกันเองภายในงานอีกด้วย มั่นใจว่าการเข้าร่วมงานซับคอนไทยแลนด์ของกลุ่ม จะสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในการจัดงานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ที่ก่อให้เกิดสายสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แน่นแฟ้น และยั่งยืน ระหว่างไทยกับ ญี่ปุ่น อย่างแน่นอน

นางสุกัญญา อมรนุรัตน์กุล ผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการอาวุโส อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เปิดเผยว่า การจัดงาน อินเตอร์แมค – เอ็มทีเอ เอเชีย 2020 ครั้งที่ 37 ซึ่งเป็นการจัดงานคู่ขนานไปกับงานซับคอนไทยแลนด์ ปีนี้ผู้มาร่วมงานจะได้มีโอกาสอัพเดทเทรนด์การผลิตด้วยระบบอัจฉริยะควบคู่ไปด้วย ซึ่งไฮไลท์สำคัญในปีนี้ คือ โซน iAR - Industrial Automation and Robotic show 2020 พื้นที่จัดแสดงสายการผลิตหลากหลายมิติที่ก้าวหน้าด้วยระบบอัตโนมัติ พร้อมระบบสั่งการอัจฉริยะที่โชว์การผลิตแบบเรียลไทม์ จำลองสถานการณ์จากโรงงานผู้ผลิตจริง ในโซน SMART Manufacturing Technology และ(Ro)Bot Hub จากบริษัทผู้เชี่ยวชาญชั้นแนวหน้าของเมืองไทย รวมไปถึงการแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ ซอฟท์แวร์ หุ่นยนต์แขนกล จากบริษัทชั้นนำ ทั่วโลก คาดการณ์ว่าปีนี้ จะมีเครื่องจักรร่วมงานกว่า 1,200 แบรนด์ จาก 45 ประเทศ 800 บริษัท บนพื้นที่กว่า 38, ตารางเมตร คาดว่าจะมีผู้ประกอบการทั้งในไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า 000 45,000 ราย

นางสาวซ่อนกลิ่น กล่าวทิ้งท้ายว่า งานซับคอนไทยแลนด์ปีนี้ นอกจากกิจกรรมจับคู่ธุรกิจซึ่งเป็นกิจกรรมหลักแล้ว ในปีนี้ยังมีบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่า 100 บริษัท จากหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรมตอบรับเข้าร่วมงาน อีกทั้งยังมีโซนจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแสดงศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการจัดสัมมนาที่เน้นการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไทยต่างๆ อีกมากมาย

งานซับคอนไทยแลนด์ 2020 งานแสดงอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและงานจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เป็นการร่วมจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ เป็นงานจัดคู่ขนานไปกับ งานอินเตอร์แมค-เอ็มทีเอ 2020 จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 13 ถึง เสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา สนใจติดต่อจองพื้นที่จัดงาน และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.subconthai/…and.com

กระหึ่มแน่นอน.! งานซับคอนไทยแลนด์ 2020 กระหึ่มแน่นอน.! งานซับคอนไทยแลนด์ 2020 กระหึ่มแน่นอน.! งานซับคอนไทยแลนด์ 2020

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๕ มี.ค. เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๐๕ มี.ค. เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๐๕ มี.ค. SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๐๕ มี.ค. GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๐๕ มี.ค. Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๐๕ มี.ค. Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๐๕ มี.ค. ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๐๕ มี.ค. เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๐๕ มี.ค. SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๐๕ มี.ค. Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ