มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัย COVID-19 ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเรียน ค่าหอพัก พร้อมวางระบบไอทีรองรับ e-Learning และ Work from Home ในวิกฤติเราต้องไปต่อ

ศุกร์ ๐๓ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๔:๓๘
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกมาตรการช่วยเหลือให้นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ขอขยายระยะเวลา หรือผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าหอพักได้ พร้อมทั้งปรับการเรียนการสอนให้เป็นระบบออนไลน์ และดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัย COVID-19 ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเรียน ค่าหอพัก พร้อมวางระบบไอทีรองรับ e-Learning และ Work from Home ในวิกฤติเราต้องไปต่อ

ให้นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอขยายระยะเวลา หรือขอผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมถึงค่าหอพักได้ตั้งแต่ภาคเรียนฤดูร้อน (2562) นี้เป็นต้นไป โดยครอบคลุมถึงนักศึกษาใหม่ที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้นักศึกษาสามารถศึกษาต่อได้จนสำเร็จการศึกษาแม้อยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่คับขันจัดหาโปรแกรมสำหรับการสอนและการประชุมออนไลน์ ได้แก่ โปรแกรม Zoom แบบไม่จำกัดผู้ใช้ (Unlimited Users) และโปรแกรม Microsoft Team สำหรับนักศึกษาและบุคลากรให้สามารถเรียนและทำงานได้อย่างต่อเนื่องจากที่สถานที่ต่าง ๆ เพิ่ม Zoom Pro ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าใช้งาน 3,000 licenses ผ่านบัญชีอีเมล @cmu.ac.th ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยใช้แนวปฏิบัติ Work from Home เพื่อสนับสนุนมาตรการ Social Distancingหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดให้บริการสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางกลับภูมิลำเนา แต่เพิ่มการควบคุมโอกาสติดเชื้อด้วยการจำกัดการเข้า–ออกทางเดียว การคัดกรองโรคด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ภายในด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง เป็นต้น และสำหรับร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะจำหน่ายอาหารเฉพาะแบบนำกลับไปรับประทานเท่านั้นตั้งชุดเฉพาะกิจเตรียมความพร้อมหากเกิดการระบาดของ COVID-19 ในระยะที่ 3 จำนวน 2 ชุด ได้แก่ คณะทำงานคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรเพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 และคณะทำงานปฏิบัติการดูแลนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 พร้อมทั้งจัดเตรียมพื้นที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงปานกลาง (Intermediate Risk) และกลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk) ทั้งยังจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการตอบสนองภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operating Center; EOC) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นเพื่อให้มาตรการต่าง ๆ สามารถดำเนินการไปได้ด้วยความรวดเร็ว

นอกจากนั้น ภาคส่วนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้จับมือร่วมสู้ภัย COVID-19 ครั้งนี้ โดยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ได้แยกคลินิกคัดกรอง COVID-19 (PUI Clinic) สำหรับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยออกจากจากคลินิกทั่วไป จัดเตรียมหอผู้ป่วย และห้องแยกเฉพาะความดันลบ (Negative Pressure Room) สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ไว้โดยเฉพาะ ในส่วนของคณะพยาบาลศาสตร์ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการช่วยคัดกรองผู้ป่วย คณะเภสัชศาสตร์เป็นกำลังหลักในการผลิตแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% เพื่อให้ส่วนงานในมหาวิทยาลัยนำไปใช้ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ได้จัดสถานที่สำหรับจัดเก็บแอลกอฮอล์ 95% และดำเนินการจัดส่งให้คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตรนำไปผลิตเป็นแอลกอฮอล์เจล และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ 70% และคณะสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาได้พัฒนาแอปพลิเคชันแบบคัดกรองตนเองเบื้องต้น 3 ภาษา เพื่อประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้สงสัยที่จะติดเชื้อ COVID-19 พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวของแต่ละระดับความเสี่ยง โดยแอปพลิเคชั่นนี้มีผู้ใช้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ขยายผลไปใช้ในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย รวมถึงพัฒนาแบบบันทึกสุขภาพ COVID-19 ภาษาไทย อังกฤษ จีน ติดตามผู้เดินทางจากประเทศเฝ้าระวัง 14 วัน หากมีอาการเข้าข่าย โปรแกรมจะเตือนให้ทราบทันที พร้อมคำแนะนำในการปฏิบัติตัวและพบแพทย์ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ ปัจจุบันมีการนำไปใช้ติดตามคนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน รวมทั้งส่วนกลางนำไปใช้ติดตามผู้เดินทางที่ลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ เป็นต้น

สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ที่เว็บไซต์ www.cmu.ac.th เฟซบุ๊ค cmuofficial และไลน์ @cmuthailand

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัย COVID-19 ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเรียน ค่าหอพัก พร้อมวางระบบไอทีรองรับ e-Learning และ Work from Home ในวิกฤติเราต้องไปต่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สู้ภัย COVID-19 ออกมาตรการผ่อนชำระค่าเรียน ค่าหอพัก พร้อมวางระบบไอทีรองรับ e-Learning และ Work from Home ในวิกฤติเราต้องไปต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android