“สยามคูโบต้า” ผนึกกำลัง “โตโยต้า” และ “เอสซีจี” รับซ่อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมรับ-ส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19

พฤหัส ๒๓ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๕๙
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง โตโยต้า และ เอสซีจี รับซ่อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมรับ-ส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19

สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น ร่วมมือกับโตโยต้า และ เอสซีจี เปิดศูนย์รับซ่อมเครื่องช่วยหายใจ Bird

Ventilator รุ่น Mark 7 สำหรับผู้ป่วยขั้นต้น โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

พร้อมให้บริการรับ-ส่งฟรี กับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีเครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นต้นที่สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

โดยไม่ต้องนำเครื่องช่วยหายใจชนิดประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ป่วยโคม่าและผู้ป่วยโควิดขั้นวิกฤตซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมาใช้

ย้ำความมั่นใจด้วยระบบควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ

โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ให้บริการด้านการแพทย์ ผู้สนใจติดต่อได้ที่ โทร.089-834-4370

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยในสถานการณ์ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสนับสนุนนโยบายของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ประสงค์ให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นอย่างเร่งด่วน สยามคูโบต้า จึงได้ร่วมกับ กลุ่มโตโยต้า และเอสซีจี ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาของอุปกรณ์การแพทย์ ทำให้พบว่า ปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโควิด-19ในขั้นวิกฤต มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยผู้ป่วยจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรง และกระทบต่อระบบการหายใจ จนอาจถึงแก่ชีวิต จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประสิทธิภาพสูงเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี จากการสำรวจจำนวนเครื่องช่วยหายใจในโรงพยาบาลทั่วประเทศ พบว่า

เครื่องช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยขั้นต้น Bird

Ventilator รุ่น Mark 7 ประมาณร้อยละ 10 หรือ 200

เครื่อง จากประมาณ 1,400 เครื่องที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นรุ่นที่ผลิตสำหรับการใช้งานในโรงพยาบาลมาเป็นระยะเวลานานแล้ว

ทำให้จำเป็นต้องนำเครื่องช่วยหายใจชนิดประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้ป่วยวิกฤตมาใช้แทน

จึงเกิดปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยโควิด-19 ขั้นวิกฤติที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ป่วยขั้นวิกฤติอื่นๆ ด้วย

ด้วยเล็งเห็นถึงความจำเป็นนี้ จึงเป็นที่มาของการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยหายใจ

Bird

Ventilator รุ่นดังกล่าวขึ้น ณ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้บริการซ่อมแซม

การจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อม และการจัดหาแหล่งชิ้นส่วนอะไหล่ที่จำเป็น ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ

โดยมีนายไพฑูรย์ อ่อนเอื้อน ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องช่วยหายใจ

ที่ได้รับการรับรองการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องช่วยหายใจ Bird

Ventilator โดยตรง เป็นที่ปรึกษาตลอดโครงการ และควบคุมการทำงานอย่างใกล้ชิด ร่วมกับทีมช่างคูโบต้าเฉพาะกิจที่ผ่านการฝึกฝนจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ ขั้นตอนการทำงานของศูนย์ฯ

ยังคงเน้นย้ำความปลอดภัยและสุขอนามัยในการปฏิบัติงาน โดยกำหนดให้พนักงานสวมใส่ชุด PPE และหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งปฏิบัติตามนโยบาย Social Distancing ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ ในส่วนของการซ่อมแซมฟังก์ชั่นการทำงานที่ช่วยควบคุมการผสมอ๊อกซิเจน และการตรวจสอบคุณภาพ

ยังมีผู้ให้บริการด้านการแพทย์โดยตรง คือ บริษัท ไอโซเทค อินสตรูเมนท์ (ไทยแลนด์)

จำกัด ซึ่งมี อาจารย์ประเสริฐ เสริมสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Biological และได้รับ ISO 17025

ด้านการสอบเทียบเครื่องมือทางการแพทย์ เป็นผู้รับรองคุณภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการซ่อมแซมแล้วจะได้มาตรฐานที่พร้อมใช้งานกับผู้ป่วย

ก่อนที่จะนำส่งคืนให้กับโรงพยาบาล”

ในส่วนของกลุ่มบริษัทโตโยต้า โดย นายเกรียงศักดิ์ ปัญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด กล่าวว่า “กลุ่มบริษัทโตโยต้า โดย บริษัท สยามโตโยต้า (STM) ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ในการติดต่อประสานงานโดยเร็วที่สุดกับทางโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาเครื่องช่วยหายใจชำรุดและใช้การไม่ได้ รวมถึงประสานกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรอง มาช่วยตรวจสอบทุกขั้นตอน พร้อมวิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในการใช้งานของเครื่องช่วยหายใจให้ได้ตามมาตรฐานก่อนส่งกลับคืนยังโรงพยาบาล ซึ่งผมมีความยินดีและภาคภูมิใจที่ได้นำศักยภาพของบริษัทฯ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยในครั้งนี้”

นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “เอสซีจี จะสนับสนุนด้านการขนส่งโดย “เอสซีจี เอ็กซ์เพรส” ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการจัดส่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรืออุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคล จากองค์กรต่าง ๆ ไปยังโรงพยาบาลหรือเครือข่ายการแพทย์ทั่วประเทศ โดยมีมาตรการดูแลและป้องกันความสะอาดและปลอดภัยเป็นอย่างดี เพื่อให้การขนส่งนอกจากจะมีความรวดเร็วแล้ว ยังมีความปลอดภัยทั้งในส่วนของเครื่องช่วยหายใจ พนักงาน และผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ”

สำหรับโรงพยาบาลที่มีความประสงค์จะรับการซ่อมแซมเครื่องช่วยหายใจ

สามารถติดต่อเพื่อรับการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่ พร้อมรับส่งฟรีถึงโรงพยาบาล ได้ที่คุณชุณห์ธน

รัตนพรสมปอง โทรศัพท์ 089-834-4370

สยามคูโบต้ามุ่งมั่นที่พร้อมจะอยู่เคียงข้าง

และร่วมมือกันกับองค์กรชั้นนำต่างๆ ในการช่วยเหลือให้พี่น้องชาวไทยผ่านพ้นวิกฤตการระบาดของไวรัส

COVID-19 ไปด้วยกัน พร้อมทั้งขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละทำงานหนักเพื่อรักษาผู้ป่วย

และร่วมกันหยุดการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ผ่านไปโดยเร็ว

สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง โตโยต้า และ เอสซีจี รับซ่อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมรับ-ส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง โตโยต้า และ เอสซีจี รับซ่อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมรับ-ส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19 สยามคูโบต้า ผนึกกำลัง โตโยต้า และ เอสซีจี รับซ่อมเครื่องช่วยหายใจพร้อมรับ-ส่งให้โรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี ช่วยคนไทยสู้ภัย COVID-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๒ รพ.ไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ที่บริษัทคู่สัญญา ไทยฮอนด้า
๑๗:๔๘ โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม ทักษะจำเป็นสำหรับคนทำงานในยุคการเปลี่ยนแปลง
๑๗:๓๑ ไซเบอร์จีนิคส์ ชูแนวคิด ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อ Business Cyber Resilience ที่มีส่วนร่วมทั้งองค์กร ในงาน Smart Cybersecurity Summit Thailand
๑๗:๐๖ จังซีลอน ชวนชมนิทรรศการศิลปะจากขยะ
๑๗:๑๗ ส่องเทรนด์ความงามที่มาแรงในปี 2566 กัลเดอร์ มาเผยนิยามความงามคอนเซ็ปต์ใหม่ THIS IS MY LOOK เติมเต็มทุกตัวตน
๑๗:๑๗ STIEBEL ELTRON (สตีเบล เอลทรอน) เปิดตัวเครื่องกรองน้ำรุ่น CLOUD (คลาวด์) นวัตกรรมตอบโจทย์สุขภาพที่ดี ด้วยน้ำดื่มบริสุทธิ์สะอาดจาก 5
๑๗:๓๐ ผู้บริหารบริษัทอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของจีน เผยเบื้องหลังความมั่งคั่งของย่านธุรกิจหัวเฉียงเป่ย นครเซินเจิ้น
๑๗:๕๒ เมซอง แบร์เช่ ปารีส จัดเต็มให้ลูกค้าวีไอพี เลือกน้ำหอมเติมตะเกียงได้ในราคาสุดพิเศษ วันนี้ - 30 มิถุนายน
๑๗:๕๕ ส่องเทรนด์โลจิสติกส์สู่การลงทุนเปิดแฟรนไชส์ขนส่งพัสดุด่วน
๑๗:๑๓ LINE VOOM โซเชียลมีเดียมาแรง เผยตัวเลขการใช้งานเติบโต ชูแตกต่างด้วยสาระคู่ความสนุก