5 ข้อต้องรู้ ! ทำไมต้อง “ขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” สำหรับวิศวกรจบใหม่

ศุกร์ ๒๔ เมษายน ๒๐๒๐ ๑๓:๑๔
Construction and structure concept of Engineer or architect meeting for project working with partner and engineering tools on model building and blueprint in working site, contract for both companies.
5 ข้อต้องรู้ ! ทำไมต้อง ขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับวิศวกรจบใหม่

อสังหาริมทรัพย์

สิ่งปลูกสร้าง แหล่งพลังงาน หรือแม้แต่กระแสไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงภาคส่วนต่าง ๆ

จะขับเคลื่อนทุกชีวิตให้สมบูรณ์ได้อย่างไร หากขาด “ทีมวิศวกรคุณภาพ”

ผู้ทำงานอยู่เบื้องหลัง คอยควบคุมคุณภาพ และพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ

ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตอยู่เสมอ “วิศวกร”

จึงถือเป็นกองกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสิ่งต่าง ๆ

ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการสร้างความมั่นคงและปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คน อีกทั้งยังต้องเตรียมแผนรับมือ-ป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

ระหว่างการทำงานอีกด้วย

Man's hands typing on laptop keyboard

Contractor and engineer with blueprints discuss at a modern construction site, Engineers in mechanical factory reading instructions

ดังนั้น หากคุณเป็น “วิศวกรจบใหม่” ที่สำเร็จการศึกษาในปริญญาที่ “สภาวิศวกร” รับรอง อีกทั้งมุ่งทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้คน ครอบคลุม 7 สาขาวิศวกรรมนั้น จะต้อง “ยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม” เพื่อเป็นการยืนยันถึงศักยภาพ และมาตรฐานความรู้ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมสาขานั้น ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ว่าจ้าง ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในอนาคต แต่ทั้งนี้ การยื่นขอรับใบอนุญาตฯ ดังกล่าว จะพาทำให้วิศวกรผู้ขอได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างนั้น ติดตามได้จากรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ได้วัดศักยภาพรายบุคคล พร้อมประเมินโอกาสการเติบโตในสายงานวิศวกรรม เพราะการวัดความรู้ความสามารถวิศวกรรายบุคคล ที่ผ่านการสมัครเป็น “สมาชิกสภาวิศวกร” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการผ่านการสอบในหมวดวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม และวิศวกรรมหลักเฉพาะสาขา ถือเป็นบททดสอบแรกในการก้าวเป็นวิศวกรชำนาญการ เมื่อผ่านการทดสอบ โดยมีคะแนนจากสองหมวดความรู้ที่มากกว่า 60% นั้น จะต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้เกี่ยวกับความพร้อมในการประกอบวิชาชีพ และเมื่อผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาวิศวกร ก็จะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม “ระดับภาคีวิศวกร” ซึ่งเป็นการรับประกันมาตรฐานและศักยภาพของวิศวกร พร้อมระบุถึงขอบเขตการทำงานในด้านวิศวกรรม ขั้นพื้นฐาน เช่น สายงานวิศวกรรมโยธา สามารถควบคุมการสร้างคลังสินค้าได้ทุกขนาด สายงานวิศวกรรมเครื่องกล สามารถออกแบบและคำนวณเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องทำความเย็นที่มีขนาดทำความเย็นไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ต่อเครื่อง

อย่างไรก็ตาม ผลสอบความรู้ฯ ระดับภาคีดังกล่าว สามารถสะสมได้ 2 ปี โดยวิศวกรจบใหม่ที่สนใจ สามารถยื่นสมัครสอบได้ที่ www.coe.or.th ทั้งนี้ ในอนาคต หากต้องการเปิดประสบการณ์ทำงานในสายวิชาชีพที่กว้าง และท้าทายความสามารถในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับความมั่นคงทางการเงินนั้น จะต้องทำการยื่นเอกสารขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เพื่อเลื่อนระดับเป็น สามัญวิศวกร และวุฒิวิศวกร ตามลำดับ โดยนำเสนอเอกสารสรุปผลการทำงานที่โดดเด่นแก่เจ้าหน้าสภาวิศวกร เพื่อขอนัดสอบสัมภาษณ์เป็นลำดับต่อไป

- ได้สิทธิพิเศษร่วมเสวนาฟรี! แบบ NO LIMIT พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เฉพาะสมาชิก เพราะเมื่อก้าวมาเป็นครอบครัวเดียวกับสภาวิศวกร ในฐานะ “สมาชิกสภาวิศวกร” แล้ว จะได้รับสิทธิเข้าร่วมงานอบรม/ เสวนา ฟรี! จากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของไทย อีกทั้งยังมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับต่างประเทศ ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์แบบถ่ายทอดสดทาง www.coe.or.th ในหลากประเด็นร้อน อาทิ เสวนา “เมกะโปรเจกต์ภาครัฐ วิศวกรไทยได้หรือเสีย” และเสวนา “รวมพลังปัญญา แก้ปัญหา ฝุ่นพิษ” โดยผู้สนใจสามารถติดตามประเด็นอบรม/ เสวนา ที่น่าสนใจได้ที่ www.coe.or.th (หัวข้อ : ข่าวสัมมนา และอบรม) หรือดูย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/coethailand

แต่ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สภาวิศวกร มีความห่วงใยในสุขภาพของสมาชิกทุกท่าน จึงขอเลื่อนการจัดอบรม/ เสวนาต่าง ๆ ออกไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ

- ได้รับบริการที่สะดวกสบาย โดยไม่ต้องออกจากบ้าน ปัจจุบัน สภาวิศวกร ได้ปรับรูปแบบการให้บริการแก่สมาชิกที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางออกจากบ้าน เผชิญกับภาวะฝุ่นหรือโควิด-19 ผ่านทางเว็บไซต์สภาวิศวกร อาทิ การสมัครสมาชิกวิศวกรและขอรับใบอนุญาต สมัครอบรมและทดสอบความพร้อมในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ขอเลื่อนระดับใบอนุญาต ทุกระดับ ทุกสาขา ขอรับใบอนุญาตฯ นิติบุคคล และขอรับรองใบปริญญา โดยสภาวิศวกร จะดำเนินการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ไปให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้ นอกจากนี้ ยังไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญของสภาวิศวกร เพียงติดตามผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

- เว็บไซต์ www.coe.or.th

- เฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/coethailand

-

ไลน์ไอดี @coethai

-

อินสตาแกรม Instagram :

council_of_engineers_thailand

- ได้เรียนรู้ กระตุกต่อมคิด ร่วมกับวิศวกรรุ่นอาวุโสโดยตรง เพราะจากตารางอบรม/ เสวนาของสภาวิศวกร ที่มีต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะของวิศวกรในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกร รายสาขา รวมถึงหลักสูตรอบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่องวิศวกรรม (CPD) ณ องค์กรแม่ข่าย จะได้รับความสนใจจากวิศวกรหลากหลายรุ่น ทั้งวิศวกรรุ่นอาวุโส ที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ วิศวกรรุ่นใหม่ ที่ไฟแรงและพร้อมเรียนรู้ทุกสิ่ง ดังนั้น วิศวกรรุ่นใหม่ จึงสามารถใช้โอกาสนี้ ในการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ควบคู่ไปกับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงจากวิศวกรรุ่นอาวุโส ทั้งด้านวิชาการ การทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิต

- ได้เครือข่ายในสายงานวิศวกรรม นอกเหนือไปจากความรู้ต่าง ๆ จากการอบรมและเข้าร่วมสัมมนาแล้ว สิ่งหนึ่งที่วิศวกรใหม่ จะได้รับมาโดยไม่รู้ตัว นั่นคือ “เครือข่าย” เพราะงานอบรมถือเป็นแหล่งรวมเครือข่ายพันธมิตรคุณภาพ ในสายงานวิศวกรรม เนื่องจากการอบรมในแต่ละครั้ง จะมีโอกาสได้พบกับสมาชิกสภาวิศวกร ในหลายรุ่น และพรั่งพร้อมด้วยประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมจำนวนมาก ที่สามารถพูดคุยและต่อยอดในสายอาชีพได้ในอนาคต ซึ่งที่ผ่านมา มีวิศวกรให้ความสนใจเข้าร่วม และรวมทีมกันพัฒนาโครงการด้านวิศวกรรมจนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก

- ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เบิกเส้นทางทำงานแบบมืออาชีพ ต้องยอมรับว่า ปัจจุบันสายงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้คนใน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ วิศวกรรมเคมี ยังขาดแคลนวิศวกรมืออาชีพจำนวนมาก ดังนั้น การมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ เรียบร้อยแล้ว ย่อมสร้างความเชื่อมั่นแก่บริษัทผู้ว่าจ้าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่าเป็น วิศวกรที่พร้อมด้วยความรู้ด้านประกอบวิชาชีพและจรรยาบรรณ อีกทั้งยังมีโอกาสเติบโตในสายงานที่สูง มีรายได้ที่มั่นคง และมีประสบการณ์การทำงานที่หลากหลาย ด้วยขอบข่ายที่รับผิดชอบแต่ละระดับใบอนุญาตฯ ที่แตกต่างกัน

สภาวิศวกร มุ่งเดินหน้าเป็นองค์กรนำร่วมกันพัฒนาชาติประเทศและสังคมไทย ให้เป็นสังคมคุณภาพสูง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ศรัทธาอันแรงกล้า และความภาคภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งอาชีพวิศวกรรมของพวกเราทุกคน ดั่งปณิธานที่พวกเราร่วมกันน้อมนำและเตือนสติให้พึงระลึกไว้เสมอว่า “ข้าฯ คือ วิศวกร”

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของสภาวิศวกรได้ที่ สายด่วน 1303 เว็บไซต์ www.coe.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/coethailand และไลน์ไอดี @coethai

5 ข้อต้องรู้ ! ทำไมต้อง ขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับวิศวกรจบใหม่ 5 ข้อต้องรู้ ! ทำไมต้อง ขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับวิศวกรจบใหม่ 5 ข้อต้องรู้ ! ทำไมต้อง ขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำหรับวิศวกรจบใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง