INDA Parade 2020 นิทรรศการการแสดงผลงานนิสิตสถาปัตย์ ในรูปแบบ VR เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

พฤหัส ๐๗ พฤษภาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๕๓
อินดา พาเหรด 2020 (INDA Parade 2020) นิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิตชั้นปีที่ 1 – 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (International Program in Design and Architecture - INDA) โดยในแต่ละปีจะมีนิสิตแสดงผลงานการออกแบบทางสถาปัตย์ กว่า 300 ชิ้นงาน ออกแสดงสู่สายตาคนภายนอกให้ได้เห็นถึง “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม” ซึ่งในปีนี้ผลงานของพวกเขาถูกจัดแสดงให้โลดแล่นบน Virtual Reality Environment ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ในพื้นที่กว่า 2 แสนตารางเมตร ซึ่งเป็นครั้งแรกของแวดวงการศึกษาของไทย
INDA Parade 2020 นิทรรศการการแสดงผลงานนิสิตสถาปัตย์ ในรูปแบบ VR เสมือนจริงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า นิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิต หรือที่เรียกว่า อินดา พาเหรด (INDA Parade) เริ่มจัดมาตั้งแต่ปี 2558 โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 6 ซึ่งที่ผ่านมานั้นจะจัดนิทรรศการในสถานที่สาธารณะ ได้แก่ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยนิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิต เป็นตัวชี้วัดการเรียนรู้ทั้งหมดของนิสิตตลอดปีการศึกษา โดยในปีนี้ INDA Parade 2020 ได้เปลี่ยนพื้นที่จัดนิทรรศการให้อยู่ในโลกเสมือนจริง หรือ Virtual Reality (VR) ทั้งหมดเป็นครั้งแรก จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม 2563 โดยมีอุปกรณ์ให้สำรวจโลก VR จัดไว้ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิทรรศการการแสดงผลงานประจำปีของนิสิต INDA Parade 2020 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 รูปแบบหลัก ได้แก่

นิทรรศการแสดงผลงานนิสิต การสร้างนิทรรศการผลงานนิสิตด้วยการใช้เทคโนโลยีจำลอง สภาพแวดล้อมเสมือนจริงสามมิติ Virtual Reality Environment นำเสนอผ่าน Online Platform ที่ชื่อ Sansar ซึ่งมักใช้กับการจัดคอนเสิร์ตและการแสดง Live รูปแบบต่าง ๆ โดยมีผลงานของนิสิตกว่า 300 ผลงานจากทุกชั้นปีตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 – 4 มาจัดแสดงผลงานโปรเจคของตัวเองในรูปแบบ VR ในพื้นที่ 30 x 30 ตร.ม.ต่อคน รวมกันกว่า 200,000 ตร.ม. เพื่อให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้เห็นผลงานของกันและกัน ตลอดจนอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านสถาปัตย์จากทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจทั่วไปได้เข้ามาชมผลงานของนิสิตและทำความรู้จักกับหลักสูตรฯ มากขึ้นการตรวจผลงานนิสิตทุกชั้นปี (Final Review) เป็นการตรวจงานผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วย Zoom และถ่ายทอดสดผ่าน Twitch ทั้งนี้การนำเสนอผลงานของนิสิตกับอาจารย์ต่างชาติ แขกผู้เกียรติ และผู้เชี่ยวชาญงานด้านสถาปัตย์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมนี้จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมกว่า 40 กลุ่ม เฉลี่ยกลุ่มละ 6 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่สะท้อนปรัชญาของหลักสูตรฯ ในการเสริมสร้างความคิดเชิงสร้างสรรค์และความคิดเชิงวิเคราะห์ให้นิสิต ผ่านการวิพากษ์ผลงานจากคณาจารย์นานาชาติอย่างเข้มข้น โดยมุ่งเน้นให้นิสิตกล้าที่จะออกแบบสิ่งใหม่ๆ ปรับทัศนะมุมมองให้มีความเป็นสากลมากขึ้น สามารถออกแบบผลงานให้ตอบสนองความต้องการของตลาดนานาชาติ และตอบโจทย์โลกในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมการบรรยายจากวิทยากรชั้นนำจากต่างประเทศ ผ่าน Zoom ซึ่งเป็นการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ Ms. Marina Otero Verzier (Het Nieuwe Instituut), Ms. Sarah Ichioka (Curator from Singapore) ในหัวข้อ "From Sustainable to Regenerative", Ms. Kate Cheyne (De Montfort University) ในหัวข้อ “Situated Practice in the Time of COVID” และ Mr. John Lin (University of Hong Kong) บรรยายหัวข้อ “Architecture Without Architects: Revisited and Revised” โดยหัวข้อบรรยายมีความทันสมัย สร้างความตระหนักในสถานการณ์โลก ให้แก่อาจารย์ นิสิตและผู้ที่สนใจเข้ารับชมได้

นอกจากนี้ ยังกิจกรรมอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่

การสัมมนาจากศิษย์เก่า INDA ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ได้รับฟัง โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา อาทิ MIT, Harvard เป็นต้น และได้ร่วมงานกับบริษัทรุ่นใหม่ที่มาแรงในระดับ Top Five ของโลกการมอบรางวัลให้กับผลงานที่ดีที่สุดของนิสิต จำนวน 10 ผลงาน ที่ได้รับการตัดสินจากคณาจารย์ และวิทยากรต่างประเทศ

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการแสดงผลงานนิสิตประจำปี INDA Parade 2020 ในรูปแบบ Virtual Reality Environment ผ่านทาง website หลักสูตรฯ ที่ cuinda.co/…/parade

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๐ เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๑๗:๕๑ เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๑๗:๐๗ SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๑๗:๔๘ GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๑๗:๐๐ Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๑๖:๐๙ Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๑๖:๐๐ ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๑๖:๐๔ เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๑๖:๔๖ SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๑๖:๐๕ Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ