ดับบลิวเอชเอ เปิดตัวโครงการ “E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์

พฤหัส ๑๖ กรกฎาคม ๒๐๒๐ ๑๔:๕๗
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (WHAID) ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมชั้นนำในประเทศไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ “WHA E-Job Market” ตลาดนัดแรงงานออนไลน์ สร้างแพลตฟอร์มในการเชื่อมต่อระหว่างผู้ประกอบการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัทฯ โพสต์ตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร และผู้ที่กำลังหางาน ได้เข้ามากรอกข้อมูลสมัครงานเพื่อค้นหาคุณสมบัติพนักงานได้ตรงตามความต้องการ
ดับบลิวเอชเอ เปิดตัวโครงการ E-Job Market ตลาดนัดแรงงานออนไลน์

E-Job Market เป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสังคมของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป โดยบริษัทฯ ได้สร้างแพลตฟอร์มหน้าเว็บที่ใช้งานง่าย เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่กำลังหางาน ซึ่งอาศัญอยู่ในชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ให้เกิดการจ้างงานจากผู้ประกอบการในพื้นที่คลังสินค้า และนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมดของดับบลิวเอชเอ ได้คัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ตรงตามตำแหน่งงาน

ก่อนหน้านี้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เริ่มเปิดตัวเว็บไซต์และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอเข้าร่วมโครงการฯ โดยขณะนี้พบว่ามีการโพสต์ประกาศตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัครผ่านช่องทางดังกล่าวแล้วกว่า 100 ตำแหน่ง ทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป พร้อมดำเนินโครงการอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงการส่งต่อโครงการนี้ไปยังพันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมและคลังสินค้าภายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี)

นอกจากนี้ ดับบลิวเอชเอ จะจัดงาน “E-Job Market Week” สัปดาห์ตลาดแรงงานออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15-31 กรกฎาคม 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้างและบริษัทจัดหางานได้พบปะและสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวรวมถึงช่องทางออนไลน์สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้น พร้อมเปิดพื้นที่ให้ว่าที่นายจ้างและลูกจ้างได้ทำความรู้จักกัน รวมถึงคัดสรรแรงงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานมากที่สุด พร้อมเป็นการสนับสนุนวิธีคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก แต่หากมองในทางกลับกัน เราจะพบว่าบริษัทหลายแห่งกำลังมองหาและต้องการบุคคลเข้ามาร่วมทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายการผลิต” มร. เดวิด นาร์โดน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และการลงทุนต่างประเทศ บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าว พร้อมเสริมว่าโครงการ “WHA E-Job Market จะเป็นสื่อกลางในการค้นหาผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าดับบลิวเอชเอ นับว่าเป็นการสร้างโอกาสแห่งความสำเร็จให้แก่ทุกฝ่าย”

ผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ สามารถลงประกาศตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการ รวมถึงผู้ที่สนใจและกำลังหางาน สามารถเข้ามากรอกข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com นอกจากนี้เว็บไซต์ดังกล่าวยังได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ประกาศตำแหน่งงานที่น่าสนใจสำหรับบัณฑิตวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศอีกด้วย

ผู้ประกอบการสามารถโพสต์ตำแหน่งงานได้ง่ายๆ ผ่านแพลตฟอร์ม WHA Job Pool ได้ที่เว็บไซต์ www.wha-industrialestate.com จากนั้นคลิกไอคอน WHA Job Pool ที่ด้านบนของหน้าเพจ เช่นเดียวกันผู้ที่สนใจสมัครงานก็สามารถกรอกและส่งแบบฟอร์มสมัครงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

เกี่ยวกับดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งในการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านโลจิสติกส์และนิคมอุตสาหกรรมของไทย โดยธุรกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ประกอบด้วย 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน และดิจิทัล แพลตฟอร์ม ด้วยบริการโซลูชั่นแบบครบวงจรสำหรับลูกค้า ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

กลุ่มธุรกิจพัฒนาโลจิสติกส์ มุ่งให้บริการศูนย์กระจายสินค้า คลังสินค้า และโรงงาน Built-to-Suit แบบพรีเมียมที่ได้มาตรฐานระดับโลกแก่ลูกค้า โดยบริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการสร้างอาคารโรงงาน และคลังสินค้าแบบ Built-to-Suit มาตั้งแต่ปี 2546 โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีพื้นที่คลังสินค้าและโรงงานแบบ Built-to-Suit รวมทั้งสิ้นกว่า 2,390,000 ตารางเมตร บนทำเลที่ตั้งในจุดยุทธศาสตร์กว่า 20 แห่งทั่วประเทศ

กลุ่มธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมคุณภาพระดับโลก ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ มีทั้งโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค คลัสเตอร์อุตสาหกรรม ได้แก่ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนต์ คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึงบริการอุตสาหกรรมต่างๆ ที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 11+ แห่งบนพื้นที่กว่า 68,900 ไร่ โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทยที่จังหวัดระยอง ชลบุรีและสระบุรี ในปี 2561 คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (กรศ.) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการให้นิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ 9 แห่งเป็นพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) สอดคล้องกับพันธกิจของดับบลิวเอชเอ กรุ๊ปในการมุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-curve) ของประเทศด้วย รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล โซน - เหงะอาน ในประเทศเวียดนามอีกหนึ่งแห่ง

กลุ่มธุรกิจสาธารณูปโภคและไฟฟ้า ในฐานะผู้ให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้กับลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการร่วมลงทุนด้านไฟฟ้ากับผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของโลก ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จึงสามารถสร้างความมั่นใจในการให้บริการด้านสาธารณูปโภคแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีกำลังการผลิตน้ำรวมถึง 110 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และมีกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นของโรงไฟฟ้าที่เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์รวม 559 เมกะวัตต์

กลุ่มธุรกิจดิจิทัล บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท จำกัด ในเครือดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป มีบริการดาต้าโซลูชั่น และดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ อย่างครบครัน โดยมีบริการดาต้าเซ็นเตอร์ 4 แห่ง บริการไฟเบอร์ออพติก (FTTx) ครอบคลุมนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ 7 แห่ง และได้เข้าถือหุ้นในเข้าถือหุ้นในบริษัท Supernap Thailand ตลอดจนมีการลงทุนด้านดิจิตอลอินฟราสตรักเจอร์ เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจเชิงอัจฉริยะของลูกค้า ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

เว็บไซต์: www.wha-group.com www.wha-industrialestate.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง