กรมสุขภาพจิต จับมือ TikTok ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย

จันทร์ ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๖:๔๖
กรมสุขภาพจิต จับมือ TikTok ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย

TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงกับ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย ในโอกาส "งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2563: Working Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน" โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนากลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์เรื่องการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีบนแพลตฟอร์ม TikTok และการส่งเสริมบุคลากรเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาพจิตบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อความมุ่งมั่นของ TikTok ในการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั้งในทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทย

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า กรมสุขภาพจิตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการความร่วมมือในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยกรมสุขภาพจิตมีเป้าหมายไม่เพียงแต่การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตให้เกิดขึ้นในประชาชนไทยเท่านั้น เรายังคาดหวังอยากเห็นภาพการช่วยเหลือกันด้านสุขภาพจิตให้ทุกคนและคนรอบข้างมีสุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากปัญหาและความสูญเสียด้านสุขภาพจิต ประคับประคองซึ่งกันและกันเมื่อต้องฝ่าฟันกับวิกฤติต่างๆ ซึ่งจะนับเป็นประชาชนด้านสุขภาพจิต หรือ Mental Health Citizen อย่างแท้จริง

"การที่แพลตฟอร์มดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ เช่น TikTok เข้ามาร่วมในการทำงานด้านสุขภาพจิตของประเทศ จะก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างๆ อีกมากมายมหาศาล กรมสุขภาพจิตจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและนำเสนอเนื้อหาที่เข้ากับคนยุคปัจจุบันได้มากขึ้น และยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันสร้างเนื้อหาด้านสุขภาพจิตดีดีและส่งต่อถึงกันและกัน และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างความสุขให้กับประชาชนอีกด้วย รวมถึงการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้ TikTok เพื่อสร้างวิดีโอเพื่อการเรียนรู้สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิตอีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตเพื่อค้นหาช่องทางและเนื้อหาที่จะสามารถเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมต่อไปในอนาคต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างประชาชนด้านสุขภาพจิตของประเทศไทยต่อไป" พญ.พรรณพิมล กล่าว

นายสุรยศ เอี่ยมละออ Head of Marketing ของ TikTok ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า TikTok เป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นที่กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก จากจำนวนยอดดาวน์โหลดทั่วโลกที่สูงกว่า 2 พันล้านดาวน์โหลด ที่นอกจากจะให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาประสบการณ์แพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการและความสนใจให้กับผู้ใช้ในทุกกลุ่มอายุ แล้ว TikTok ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชุมชนผู้ใช้ TikTok ทั่วโลกรวมถึง

ในประเทศไทย ผ่านความร่วมมือจากหลายหน่วยงานในระดับโลก อาทิ องค์กรอนามัยโลก (WHO) สหพันธ์สุขภาพจิตโลก (WFMH) และ United for Global Mental Health (UnitedGMH) ในการสร้างสรรค์แคมเปญ #MoveforMentalHealth ในการจุดประกายให้ผู้คนได้หันมาพูดคุยกันถึงแนวทางการรับมือกับปัญหาสุขภาพจิต และ #3วิธีดีต่อใจ ที่ TikTok ได้ร่วมมือกับกรมสุขภาพจิต เพื่อให้ผู้คนร่วมแบ่งปัน 3 ข้อคิดที่ดีต่อใจที่ทำให้สุขภาพจิตดีและมีความสุข ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ต่างๆ ในเรื่องความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เช่น การควบคุมระยะเวลาการใช้แพลตฟอร์ม (Screen Time Management) และ การจำกัดเนื้อหาที่อาจไม่เหมาะสม (Restricted Mode) รวมไปถึงฟีเจอร์ในการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยในการใช้แพลตฟอร์ม

"ความร่วมมือระหว่าง TikTok กับ กรมสุขภาพจิตในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อนำไปสู่การสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพจิตที่ดีให้กับคนไทย ด้วยความร่วมมือในการการพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตในเชิงสร้างสรรค์บนแพลตฟอร์ม TikTok ซึ่งด้วยจุดเด่นของ TikTok ที่เป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นจะช่วยส่งเสริมให้คอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพจิตได้รับความสนใจ เกิดการรับรู้ จดจำ และสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้คนได้ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือ จุดประกายและปลุกกระแสเกี่ยวกับความสำคัญของสุขภาพจิตและทำให้ประเด็นเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้ในสังคม นอกจากนี้ด้วยความเชื่อที่ว่า ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเผยแพร่คอนเทนต์หรือเป็นครีเอเตอร์ที่สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ได้ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ เรายังมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์คอนเทนต์วิดีโอสั้นบน TikTok สำหรับเจ้าหน้าที่ของกรมสุขภาพจิตและที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสในการพัฒนานักสื่อสารสุขภาพจิตที่จะสามารถสร้างมิติใหม่ในการเผยแพร่คอนเทนต์สุขภาพจิตที่เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างน่าสนใจ" นายสุรยศ กล่าว

นอกจากนี้ นายสุรยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนไทยมีอัตราการใช้งานบนออนไลน์สูงติดอันดับ 5 ของโลก โดยใช้เวลาเฉลี่ยจากการใช้ผ่านทุกอุปกรณ์สูงถึง 9 ชั่วโมง 01 นาทีต่อวัน (ข้อมูลจาก We are social, มกราคม 2563) ซึ่งนับวันก็จะยิ่งมีอัตราการใช้เวลาในกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการทำงาน เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อติดตามรับฟังข่าวสาร โดยการใช้เวลากับกิจกรรมออนไลน์มากเกินไปอาจนำไปสู่ประเด็นปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมามากมาย เช่น การเสพติดหน้าจอ หรือแม้กระทั่งปัญหา Cyber Bullying ซึ่งทำให้การสร้างสภาพแวดล้อมออนไลน์ที่ปลอดภัยและสมดุลกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งเราเชื่อว่า ไม่เพียงแต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ แต่แพลตฟอร์มดิจิทัลก็มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความสมดุลในการใช้งานรวมไปถึงการปลูกฝังให้รู้เท่าทันและใช้ชีวิตในโลกดิจิทัลได้อย่างปลอดภัยด้วย จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นสู่แนวทางในส่งเสริมการให้ความรู้เรื่องสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพจิตในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

โดยล่าสุด กรมสุขภาพจิต ได้เปิดแอคเคาน์บน TikTok ในชื่อ @thaidmh เพื่อใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านการใช้คอนเทนต์วิดีโอสั้นซึ่งกำลังเป็นที่นิยม โดยผู้สนใจสามารถกดติดตามและเข้าชมคอนเทนต์ได้แล้ววันนี้ทาง @thaidmh รวมถึงการแจ้งเบอร์สายด่วนสุขภาพจิต ซึ่งสามารถติดต่อกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เบอร์ 1323 และ สะมาริตันส์ เบอร์ 02-713-6793 ในเมนู Safety Center บนแพลตฟอร์ม TikTok อีกด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๕ มี.ค. เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๐๕ มี.ค. เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๐๕ มี.ค. SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๐๕ มี.ค. GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๐๕ มี.ค. Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๐๕ มี.ค. Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๐๕ มี.ค. ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๐๕ มี.ค. เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๐๕ มี.ค. SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๐๕ มี.ค. Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ