บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ในโครงการ "Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us"

อังคาร ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๓๗
บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ในโครงการ Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us

จบใหม่มาทางนี้! บ้านปูฯ เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่ในโครงการ "Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us" ร่วมเป็นบุคลากรคุณภาพ เรียนรู้งานสายอาชีพพลังงาน ตอบรับเทรนด์แห่งโลกอนาคตและพร้อมเติบโตไปกับบ้านปู

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ร่วมมือภาครัฐส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบัณฑิตใหม่ ชวนนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 เข้าร่วมโครงการ "Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us" ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสานต่อการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในขณะเดียวกันยังสนับสนุนภาครัฐในการช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจพร้อมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ในสายงานด้านพลังงาน และสายงานเกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดและตอบรับเทรนด์ด้านพลังงานของโลกในอนาคต

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "สถานการณ์ โควิด-19 ยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของคนไทยอย่างต่อเนื่อง บ้านปูฯ จึงไม่หยุดนิ่งที่จะส่งต่อความช่วยเหลือของเราไปยังภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศผ่านกองทุนมิตรผล-บ้านปู รวมใจสู้ภัยโควิด-19 สำหรับโครงการ "Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us" นอกจากจะเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ยังเป็นการสานต่อการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ด้วย โดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ทั่วประเทศที่ประสบปัญหาว่างงาน เนื่องจากความต้องการจ้างงานลดลง จึงเป็นที่มาให้บ้านปูฯ ตอบรับและให้ความร่วมมือกับรัฐบาลที่จัดโครงการนี้ขึ้น ซึ่งภาครัฐจะสนับสนุนเงินเดือนของพนักงานใหม่ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีโครงการนี้ในสัดส่วนร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 7,500 บาท โดยบ้านปูฯ จะดูแลในส่วนที่เหลือ เรามีความพร้อมที่จะช่วยบ่มเพาะทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพของพวกเขา เพื่อให้เขาเป็นแรงงานคุณภาพที่ช่วยสร้างการเติบโตให้กับประเทศต่อไป"

ภายใต้โครงการส่งเสริมการจ้างงานสำหรับบัณฑิตใหม่ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เปิดโอกาสให้บัณฑิตอายุไม่เกิน 25 ปีที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาในปี 2562 หรือ 2563 ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ และการบัญชี ที่ยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน

บัณฑิตผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น จะได้รับการติดต่อจากบ้านปูฯ เพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียนออนไลน์ และสัมภาษณ์ และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้ว จะได้เข้าทำงานกับบริษัทฯ ในฐานะพนักงานสัญญาจ้างเป็นเวลา 1 ปีในวันที่ 1 มกราคม ? 31 ธันวาคม 2564 โดยนอกเหนือจากการเสริมสร้างทักษะด้านพลังงานแล้ว สิ่งที่จะได้รับคือทักษะการใช้ชีวิตและทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้วัฒนธรรม "บ้านปู ฮาร์ท" ที่เข้มแข็งที่จะพัฒนาศักยภาพไปตลอดชีวิต และเพิ่มทักษะและประสบการณ์กับองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติที่กำลังปรับเปลี่ยนให้เท่าทันโลกยุค "Never Normal" ด้วยความยืดหยุ่นและคล่องตัว (Agility) มีการนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆ มาเสริมศักยภาพ และเป็นองค์กรการเรียนไม่รู้จบที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ บัณฑิตจบใหม่ที่สนใจสมัครร่วมโครงการกับบ้านปูฯ สามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน โครงการ "Banpu New Graduates Program 2021: Boost your Energy with Us" ในวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 ? 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 8 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ (รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2) โดยผู้ร่วมงานจะได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศและรู้จักบ้านปูฯ ดียิ่งขึ้น ผ่านการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และตัวแทนพนักงานบ้านปูฯ จากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งร่วมรับฟังและพูดคุยกับ "ท้อฟฟี่ แบรดชอว์" เจ้าของพอดแคสต์ I HATE MY JOB จาก The Standard

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Banpu New Graduates Program 2021 Open House ทาง link bit.ly/…3k3SmCL ปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่ Facebook Banpu Career: www.facebook.com/…6666407

ผู้ที่สนใจโครงการฯ แต่ไม่สะดวกมาร่วมงาน สามารถส่งประวัติและหลักฐานการศึกษาเข้ามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ [email protected] ตั้งแต่วันที่ 1-16 พฤศจิกายน 2563

เกี่ยวกับบ้านปู
บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ดำเนิน 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน กลุ่มธุรกิจผลิตพลังงาน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย จีน ออสเตรเลีย ลาว มองโกเลีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๐ เสริมความแข็งแกร่งคณะผู้บริหารโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน แต่งตั้งผู้จัดการโรงแรมล่าสุดพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวเต็มที่
๑๗:๕๑ เซ็นทรัลเวิลด์ ท็อปฟอร์ม FOOD DESTINATION ระดับโลก ขนทัพร้านใหม่ต่อคิวเปิดต่อเนื่องตลอดทั้งปี ย้ำตัวจริงเดสติเนชั่นที่รวมร้านอาหารมากที่สุดในโลก
๑๗:๐๗ SPY COSMETIC เชื่อมั่นตลาดแฮนด์ครีมโอกาสเติบโต ย้ำผู้บริโภคส่วนใหญ่มีปัญหามือแห้งจากการใช้เจลฆ่าเชื้อ
๑๗:๔๘ GEC ชูระบบ ONE PDPA กระตุ้นองค์กรทั่วประเทศพร้อมรับมือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บังคับใช้เต็ม 1 มิถุนายน
๑๗:๐๐ Comviva เปิดตัวโซลูชัน Data Science-as-a-Service (DSaaS) และ AI workbench (MobiLytix AIX) เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากโครงการจัดการคุณค่าลูกค้า
๑๖:๐๙ Realty ONE Group เดินหน้าขยายธุรกิจทั่วโลก คาดทำผลงานดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ปีนี้
๑๖:๐๐ ZTE เปิดตัว Precise RAN Solution และการใช้งาน NodeEngine เชิงพาณิชย์ครั้งแรกในอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล
๑๖:๐๔ เคทีซี มอบสิทธิผ่อนชำระ พร้อมรับเครดิตเงินคืน เมื่อซื้อสินค้า Apple ที่ KTC APPLE REWARDS STORE
๑๖:๔๖ SCB 10X ประกาศร่วมลงทุนใน Anchorage แพลตฟอร์มรับฝากสกุลเงินดิจิทัล แก่นักลงทุนสถาบัน รายแรกของสหรัฐฯ เตรียมพร้อมปูทางสู่โลกการเงินแห่งอนาคต
๑๖:๐๕ Gojek จับมือ ธนาคารกรุงเทพ มอบส่วนลดเอาใจผู้ใช้บริการแอปโมบายแบงก์กิ้งฯ กดรับเลยส่วนลดสั่งอาหาร 40 บาท สำหรับบริการ