MSIG Asia ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตร 3 ปีกับ Conservation International Asia-Pacific เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

พุธ ๐๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๐๙:๓๐

MSIG Asia มุ่งมั่นสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและตั้งใจบรรลุเป้าหมายการอนุรักษ์ภายในระยะเวลา 3 ปีที่ร่วมมือกับ Conservation International Asia-Pacific (CIAP)

ความร่วมมือ 3 ปีนี้จะส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน 6 ประเทศหลักในเอเซียที่ MSIG ดำเนินธุรกิจ และอีก 2 ประเทศในแปซิฟิก

MSIG Asia เปิดตัวศูนย์ข้อมูลเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนเว็บไซต์บริษัทฯ

MSIG Asia ประกาศความร่วมมือเป็นพันธมิตรระยะเวลา 3 ปีกับ Conservation International Asia-Pacific (CIAP) เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและขับเคลื่อนความยั่งยืนของธุรกิจในภูมิภาค

MSIG Asia ร่วมพัฒนาสังคมที่แข็งแกร่งและสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับโลก โดยการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของคนหลายล้านด้วยน้ำ อาหาร เชื้อเพลิง ยา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระบบนิเวศ

ข้อตกลงของการเป็นพันธมิตรดังกล่าวเป็นผลมาจากการเล็งเห็นถึงความยั่งยืนของสังคมที่มีโมเดลทางธุรกิจที่ร่วมลงทุนในกองทุนเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ [1]  การเป็นพันธมิตรจะช่วยสนับสนุนโครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพใน 6 ประเทศหลักที่ MSIG Asia ดำเนินธุรกิจอยู่ซึ่งได้แก่ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม รวมถึงอีก 2 ประเทศในแปซิฟิก ได้แก่ ฟิจิ และนิวแคลิโดเนีย ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายชีวภาพสูงและมีการดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์ของ CIAP อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์พื้นที่ป่าขนาดราว 9,500 เฮกเตอร์ (เท่ากับสนามฟุตบอลราว 13,000 สนาม) และพื้นที่มหาสมุทรขนาดราว 72,500 เฮกเตอร์ (พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าสิงคโปร์เล็กน้อย) โดยคาดว่าจะช่วยลดหรือควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได้ 4.7 ล้านตัน ซึ่งเทียบเท่ากับมลพิษที่ถูกปล่อยออกมาจากรถยนต์ประมาณ 1 ล้านคันบนถนนเป็นเวลา 1 ปี หรือการบริโภคน้ำมันราว 10.8 ล้านบาร์เรล

"ความร่วมมือเป็นพันธมิตรถือเป็นอีกก้าวที่เปลี่ยนความห่วงใยเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็นการลงมือที่เป็นรูปธรรมด้วยการเสริมสร้างกิจกรรมในพื้นที่จริง การอนุรักษ์ และการสื่อสารของเราทั่วเอเชียเพื่อปกป้อง อนุรักษ์ ธรรมชาติ ร่วมกับองค์กรไม่แสวงกำไรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญและความรู้ในการสร้างเศรษฐกิจที่ส่งผลเชิงบวกต่อธรรมชาติ" Mr. Alan J. Wilson รองประธานฝ่ายธุรกิจนานาชาติ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) กล่าว

ในเอเชีย การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากร การพัฒนาทางเศรษฐกิจ วิถีปฏิบัติที่ไม่ยั่งยืน การประมงที่ไม่มีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และการตัดไม้ทำลายป่า ได้ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดวิกฤตการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ [2] ดังที่มีรายงานว่าเกิดความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ถึง 1 ล้านสายพันธ์ของพืชและสัตว์ และในขณะเดียวกันก็ส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ด้วย

เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ Conservation International Asia-Pacific มุ่งมั่นอนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติสำคัญที่ยังเหลืออยู่ในภูมิภาค เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาติผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ งานวิจัย การให้ทุน และความร่วมมือกับรัฐบาล ภาคเอกชน ภาควิชาการ องค์กรไม่แสวงผลกำไร (NGO) และชุมชนต่าง ๆ

"หลักฐานที่มีชี้ให้เห็นชัดเจนว่าเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูและชุมชนที่เข้มแข็งจำเป็นต้องมีระบบธรรมชาติที่แข็งแกร่ง ไม่มีเวลาไหนจะเหมาะกว่าตอนนี้ที่จะลงทุนในการรักษาธรรมชาติสำหรับคนรุ่นต่อๆไป" Dr. Richard Jeo รองประธานอาวุโสของ Conservation International Asia-Pacific กล่าว "เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ MSIG Asia เพื่อสร้างสังคมที่แข็งแกร่งและใส่ใจธรรมชาติโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ความร่วมมือระหว่าง MSIG Asia และ CIAP ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายอย่างเช่น เสวนาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ โครงการอาสาสมัคร และกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วมในชุมชนท้องถิ่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งได้แก่ พนักงานของ MSIG คู่ค้าทางธุรกิจ และลูกค้า ในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ MSIG Asia ยังได้เปิดตัวศูนย์ข้อมูลความรู้เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพบนเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูลความรู้ต่างๆ ระบบคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ Conservation International และเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ คุณค่าที่มีต่อมวลมนุษย์ ตลอดจนวิธีการรักษาและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงศูนย์ข้อมูลความรู้ดังกล่าวได้ที่ www.msig-asia.com/biodiversity

หมายเหตุ:

[1] กองทุนเกี่ยวกับธรรมชาติหมายถึง หุ้นที่ลงทุนในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติทั้งแบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน (เช่น พืช สัตว์ อากาศ น้ำ ดิน และแร่ธาตุ) ซึ่งสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์

[2] ในรายงาน Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services เกี่ยวกับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศของโลกซึ่งเผยแพร่เมื่อปี 2019 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) ระบุว่าสัตว์และพืชจำนวนหนึ่งล้านชนิดกำลังมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เกี่ยวกับ MSIG Asia

MSIG Asia เป็นบริษัทในเครือของมิตซุย สุมิโตโม ประกันภัย และเป็นสมาชิกของกลุ่ม MS&AD Insurance MSIG เป็นแบรนด์ประกันวินาศภัยชั้นนำที่ดำเนินงานใน 46 ประเทศทั่วโลก กลุ่ม MS & AD เป็น 1 ใน 10 ของกลุ่มบริษัทประกันภัยชั้นนำของโลกเมื่อพิจารณาจากรายได้รับรวม และเป็นบริษัทประกันภัยอันดับ 1 ของญี่ปุ่นที่ได้คะแนนความน่าเชื่อถือคงที่ระดับ A+ MSIG มีพนักงานกว่า 40,000 คนทั่วโลก และมีสำนักงานอยู่ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮ่องกง จีน เกาหลี อินเดีย และไต้หวัน

www.msig-asia.com/

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง