หัวเว่ยเดินหน้าเสริมทักษะด้านไอซีทีให้เด็กรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Seeds For The Future

จันทร์ ๐๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๒๙
หัวเว่ยเดินหน้าเสริมทักษะด้านไอซีทีให้เด็กรุ่นใหม่ผ่านโครงการ Seeds For The Future

บริษัทไอทียักษ์ใหญ่ประกาศเตรียมนิสิตนักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานดิจิทัลที่กำลังเติบโต ร่วมสนับสนุนการพัฒนาด้านไอซีทีของไทย

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการประจำปี "Seeds For the Future 2020" ในกรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถ ได้เพิ่มพูนทักษะด้านดิจิทัลผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที โดยปีนี้ได้คัดเลือกนิสิตนักศึกษาจำนวน 15 คนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาเข้าร่วมคอร์สการฝึกอบรมด้านไอซีที เป็นระยะเวลา 5 วัน ครอบคลุมเทคโนโลยี 5G, AI, อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์, คลาวด์ และ Huawei Mobile Services (HMS)

โครงการ "Seeds For the Future" ซึ่งริเริ่มขึ้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2551 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยบ่มเพาะเยาวชน เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้วนั้น จะมีทักษะและทัศนคติที่จำเป็นสำหรับการแข่งขันในตลาดงานในอนาคตได้ โดยทุก ๆ ปีตลอด 10 กว่าปีที่ผ่านมา นิสิตนักศึกษามากความสามารถจำนวน 10 คน จะมีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านไอซีทีที่ประเทศจีนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ร่วมกับนักศึกษาจากอีก 125 ประเทศทั่วโลก พร้อมเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้และเทคโนโลยีล้ำสมัยของหัวเว่ยในเมืองเซินเจิ้นและปักกิ่ง

จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่นั้น กิจกรรมในปีนี้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและจัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในประเทศไทย โดยกิจกรรมตลอดทั้งสัปดาห์ยังคงเข้มข้นด้วยเนื้อหาที่มีประโยชน์มากมาย อาทิ คอร์สอบรมความรู้ด้านไอซีทีที่ถ่ายทอดสดมาจากสำนักงานใหญ่ของหัวเว่ยในเซินเจิ้น เวิร์กช็อปเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน การเรียนในคลาสแบบออนไลน์และออฟไลน์ที่จัดขึ้นที่สำนักงานของหัวเว่ย การเข้าชมศูนย์ Thailand 5G Ecosystem Innovation Center (5G EIC) และศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้ CSIC

ผู้เชี่ยวชาญด้าน 5G, คลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), อินเทอร์เน็ตออฟธิงส์ และ HMS ยังได้ร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกของอุตสาหกรรมและประสบการณ์ส่วนตัวในการช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการทรานสฟอร์มด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง รวมไปถึงทีมงานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ภายใต้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับบทบาทของเทคโนโลยีไอซีทีในการพัฒนาโซลูชันและบริการต่าง ๆ สำหรับธุรกิจอี-คอมเมิร์ซในประเทศไทย

โครงการเพื่อการบ่มเพาะทักษะดิจิทัลของหัวเว่ยนั้นมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศตรงกับนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการช่วยเหลือสังคมไทย ในปีนี้ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ให้เกียรติเป็นแขกในพิธีมอบประกาศนียบัตรพร้อมกล่าวว่า "กระทรวงดิจิทัลฯ เห็นว่าการพัฒนาทักษะด้านไอซีทีเป็นสิ่งจำเป็นต่อเศรษฐกิจดิจิทัลในปัจจุบัน โครงการฝึกอบรมภาคปฏิบัติจะช่วยเพิ่มพูนทักษะด้านไอซีทีและช่วยเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษา พันธกิจระยะยาวของหัวเว่ยในการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่และปลดล็อกโอกาสเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงฯ ดิฉันขอขอบคุณบริษัทหัวเว่ยที่ได้ริเริ่มโครงการ Seeds for The Future และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล อันจะขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ต่อไป"

"หัวเว่ยมีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้พันธกิจ 'Grow in Thailand, Contribute to Thailand' เราจึงมุ่งมั่นสนับสนุนประเทศไทยให้เป็นฮับด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เราพร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการ Seeds for the Future ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนที่มีความสามารถได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ช่วยปูทางสู่เส้นทางอาชีพที่มั่นคงต่อไป" นายอาเบล เติ้ง ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวสุนทรพจน์ระหว่างพิธีปิดงาน

ในฐานะผู้ขับเคลื่อนการทรานสฟอร์มสู่ดิจิทัล หัวเว่ยได้ทุ่มทุนจำนวนมหาศาลไปกับการพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีและทุ่มเทสนับสนุนการพัฒนาอีโคซิสเต็มที่สมบูรณ์สำหรับอุตสาหกรรมไอซีทีในประเทศ ตลอดระยะเวลากว่าสองทศวรรษ บริษัทริเริ่มโครงการต่าง ๆ มากมายอย่างเช่น Seeds for the Future, การแข่งขันด้านไอซีที เพื่อส่งเสริมศักยภาพของเยาวชน เร่งลดช่องว่างระหว่างความรู้ที่เรียนในห้องเรียนและทักษะที่นำไปใช้ได้จริงในอุตสาหกรรม หัวเว่ยเดินหน้าจับมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนแท้จริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๓ ก.ย. NT ผนึกความร่วมมือ GBDi เปิดตัวระบบ Health Link เชื่อมโยงข้อมูลประวัติการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
๒๓ ก.ย. พลังการตรวจสอบของผู้บริโภคสื่อ สะท้อนการขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมของสื่อมวลชนในการสื่อสารยุคดิจิทัล
๒๓ ก.ย. Central Food Hall Truly World Class: Travel around Asia ยกระดับแห่งการพักผ่อนที่บ้าน ช้อปสินค้า อาหาร
๒๓ ก.ย. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนเขียน Blog .กินอะไร ให้หายคิดถึง ล้นรับกระเป๋าเป้ Chulabook
๒๓ ก.ย. Elibrarycub อยู่บ้านยาวๆ ก็อ่านหนังสือจากห้องสมุดได้ง่ายๆ แบบฟรีๆ New Normal
๒๓ ก.ย. ศูนย์หนังสือจุฬาฯ อบรมครูเขียนแผน PLC: สร้างครูมืออาชีพ
๒๓ ก.ย. กองทุนบัวหลวงพร้อมจ่ายเงินปันผล BBASIC ในอัตรา 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน วันที่ 1 ต.ค. นี้
๒๓ ก.ย. Awions (อาเวียนส์) เครื่องฆ่าเชื้อและปรับปรุงคุณภาพอากาศ นวัตกรรมล้ำสุดจากอิตาลี พร้อมตีตลาดไทยแล้ว
๒๓ ก.ย. พญาไท นวมินทร์ มั่นใจศักยภาพ ชู Medical Technology รักษาโรคทางสมอง พร้อมอยู่เคียงข้างดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์
๒๓ ก.ย. รายการ SAFE HOUSE บ้านลับ จับ LIVE กระแสปังสนั่นออนไลน์ทั่วโลก!!!