สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เดินหน้า BEDO Concept

พฤหัส ๑๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๐:๓๓

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เล็งเห็นถึงความมั่นคงของฐานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และ ความมั่งคั่งในระดับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นห่วงโซ่สำคัญของเศรษฐกิจระดับประเทศ จึงได้นำหลักการของความมั่งคั่งมาดำเนินงานให้ชุมชนท้องถิ่นมีรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพบนความยั่งยืน ให้ "การสร้างรายได้เป็นเครื่องมือการอนุรักษ์" โดยการดำเนินงานตามหลักการ BEDO Concept 3 ประการ ได้แก่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เดินหน้า BEDO Concept

1) การใช้ทรัพยากรชีวภาพชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นวัตถุดิบหลัก
2) การผลิตที่เป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
3) การปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ

สนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนมีความรู้และทักษะในการนำทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอัตลักษณ์ มีความโดดเด่น จึงจัดกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและมีคุณภาพ มีเป้าหมายในการนำทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจมาเป็นวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์ พัฒนารูปแบบให้มีความโดดเด่นและแตกต่างในระดับสากล มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื่อให้สามารถพัฒนาและเติบโตสู่การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้มแข็ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติ 5 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ กลุ่มหม้อห้อมย้อมสีโบราณจังหวัดแพร่ , วิสาหกิจชุมชนปกาเกอะญอเต่อโป่คี จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มทอผ้าย้อมครามบ้านอูนดง-หนองไชยวาลย์ กลุ่มทอผ้าไหม-ผ้าฝ้ายบ้านกุดแฮด หมู่ 9 จังหวัดสกลนคร และผลิตภัณฑ์จากไผ่ 1 ชุมชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์พอเพียงร่วมใจสันติสุข จังหวัดน่านที่ตรงตามความต้องการของตลาดในระดับสากลรวมทั้งองค์ความรู้ด้านการผลิตการควบคุมคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (BEDO) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรนำทีมโดย อาจารย์ดร. เรืองลดา ปุณยลิขิต อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบและหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากรและที่ปรึกษาโครงการ พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไผ่จากมหาวิทยาลัยศิลปากรลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสำรวจทรัพยากรชีวภาพของชุมชนที่มีศักยภาพของชุมชนดึงศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจในแต่ละชุมชนมาเป็นวัตถุดิบสำคัญของผลิตภัณฑ์และพัฒนารูปแบบให้มีความโดดเด่นและแตกต่างในระดับสากลมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพในเชิงธุรกิจเพื่อให้สามารถพัฒนาและเติบโตสู่การเป็นผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙ เม.ย. OPPO Band คู่หูเพื่อสุขภาพรุ่นใหม่ล่าสุด ภายใต้สโลแกน Activate Your Health วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ในราคาเพียง 1,199
๐๙ เม.ย. ซัมเมอร์นี้ นัท วอล์คเกอร์ ยกขบวนถั่วเกรดพรีเมียม มาในราคาพิเศษ เพียง 99 บาทเท่านั้น
๐๙ เม.ย. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนาม MOU พัฒนากัญชง กัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ร่วมมือกับ บริษัท ซิดนีย์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย)
๐๙ เม.ย. คิดถึงญี่ปุ่นมากขนาดไหน มาหาทางออกกันได้ในงาน Japan Signature 2021 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 15 สาขา ตั้งแต่ 19 เมษายน 2564 ถึง 5 ธันวาคม
๐๙ เม.ย. TAKA Marche (ทาคา มาร์เช่) ส่งตรงความสดจากญี่ปุ่นถึงใจกลางเมือง ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สยาม พารากอน เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
๐๙ เม.ย. ม.รามฯ เลื่อนสอบไล่ภาค 2/2563 (ส่วนกลาง)
๐๙ เม.ย. แพทโก้ กรุ๊ป ผนึก 4 หน่วยงาน กฟน. AIS ธอส และบุญถาวร เปิดตัวโครงการ THER (เธอ) ลาดพร้าว 93
๐๙ เม.ย. ติงส์ ออน เน็ต จับมือ พูนธนามาร์เก็ตติ้ง ขยายตลาดไอโอทีโซลูชัน ยกระดับการพัฒนาองค์กรและคุณภาพชีวิตสู่ความอัจฉริยะ
๐๙ เม.ย. ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #50 โลจิสติกส์กับ การบริหารจัดการ สำหรับการแสดงละคร
๐๙ เม.ย. FINNOMENA จัด Recharge Week ให้พนักงานเต็มอิ่มกับการพักผ่อนในวันหยุดยาว เพื่อลดปัญหาภาวะ Burnout