เดลต้าผลิตดาต้าเซ็นเตอร์ผ่านมาตรฐาน Uptime TCCF แห่งแรกในเวียดนามให้แก่บริษัท HTC-ITC

จันทร์ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๓:๓๖

บมจ. เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) ประกาศความสำเร็จของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เวียดนาม จำกัด บริษัทในเครือของเดลต้า ประเทศไทย ในการสร้าง ดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียวแห่งแรกในเวียดนามที่ผ่านการรับรองการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) จาก Uptime Institute ให้แก่บริษัท HTC-ITC ในเครือ Hanoi Telecom ตั้งอยู่ที่อาคาร HTC ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค Hoa Lac เพื่อมอบการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นแก่ผู้ใช้งานในเวียดนาม และการให้บริการที่เป็นเลิศสำหรับลูกค้าของ HTC-ITC

เดลต้าผลิตดาต้าเซ็นเตอร์ผ่านมาตรฐาน Uptime TCCF แห่งแรกในเวียดนามให้แก่บริษัท HTC-ITC

โครงการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ระยะเวลาแปดเดือนนี้ แบ่งเป็นระยะเวลาการก่อสร้างโครงสร้างอาคาร และระยะเวลาอีกสามเดือนครึ่งในการติดตั้งโครงข่ายดาต้าเซ็นเตอร์ ครอบคลุมพื้นที่ใช้งานรวม 300 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับอุปกรณ์ไอทีและแร็คเซิร์ฟเวอร์ (White space) และพื้นที่ระบบหลังบ้านที่มีห้องไฟฟ้าสำหรับโซลูชันพลังงานและแบตเตอรี่ (Gray space) รวมแล้วมีแร็คทั้งหมด 150 ชั้น ใช้การจ่ายไฟขนาด 750kW + 750kW เพื่อการป้องกัน 2 ชุดร่วมกัน

เดลต้าได้เตรียมและดำเนินการอย่างเข้มงวดในสามระยะ เพื่อให้ผ่านการรับรองจากสถาบัน Uptime ประกอบด้วย:

  1. ผ่านการรับรองเอกสารการออกแบบตามมาตรฐาน Tier Certification of Design Documents (TCDD) ระดับ 3 เมื่อเดือนธันวาคม 2562 และได้รับใบรับรองในเดือนมกราคม 2563
  2. ดำเนินการติดตั้งดาต้าเซ็นเตอร์จนสำเร็จ และเตรียมความพร้อมเพื่อทดสอบตามมาตรฐาน TCCF ตลอดเดือนสิงหาคม 2563
  3. ผ่านการรับรองการออกแบบและก่อสร้างตามมาตรฐาน Tier Certification of Constructed Facility (TCCF) ระดับ 3 ในเดือนกันยายน 2563

โดยดาต้าเซ็นเตอร์ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานระดับ 3 มีอัตราของเวลาทำงานหรือ Uptime 99.982% ต่อปี มีระยะเวลาที่หยุดทำงานได้สูงสุดไม่เกิน 94.6 นาที หรือ 1.5768 ชั่วโมงต่อ 1 ปี โดยดาต้าเซ็นเตอร์ตามมาตรฐานระดับ 3 ไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องขณะบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนอุปกรณ์เหมือนอย่างในมาตรฐานระดับ 1 และระดับ 2

เพื่อให้โครงการก่อสร้างนี้ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน TCCF ได้มีการสาธิตระบบภายใต้สภาวะการใช้งานจริง เพื่อพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระดับมาตรฐาน

  • การติดตั้งจะต้องปฏิบัติตามเอกสารการออกแบบที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TCDD อย่างเคร่งครัด
  • อุปกรณ์และสายเคเบิลทั้งหมดต้องมีฉลากถูกต้อง
  • ดาต้าเซ็นเตอร์จะต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบมากกว่า 52 รายการ

แต่ละรายการทดสอบจะแยกอุปกรณ์เพื่อพิสูจน์ว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของดาต้าเซ็นเตอร์ การรักษาระดับแรงดันในแบตเตอรี่ (Float voltage) ของแต่ละอุปกรณ์จะต้องมีค่าใกล้เคียงกับศูนย์ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการสายเคเบิลที่ดีเยี่ยม พร้อมโหลดไฟฟ้าและการต่อสายดินอย่างสมดุล ส่วนด้านการระบายความร้อน จะต้องไม่มีจุดรวมความร้อนใดที่มีอุณหภูมิเกิน 25 องศาเซลเซียส ซึ่งต้องอาศัยการจำลองการจัดเรียงหน่วยระบายความร้อนอย่างละเอียด

เดลต้าเล็งเห็นว่าความสำเร็จตลอดโครงการนี้เกิดจากการวางตำแหน่งทางธุรกิจที่เฉพาะตัวของบริษัท ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันศูนย์ข้อมูลมืออาชีพ พร้อมความสามารถในการออกแบบและเป็นที่ปรึกษา ซึ่งแตกต่างจากบริษัทอื่นๆ ที่ให้บริการเฉพาะผลิตภัณฑ์มาตรฐานเท่านั้น นอกจากนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เดลต้าเป็นผู้ให้บริการรายเดียวในเวียดนามที่มีความพร้อมสำหรับความท้าทายครั้งใหญ่ในกระบวนการตรวจสอบศูนย์ข้อมูลของ Uptime Institute และสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานความพร้อมใช้งานและความน่าเชื่อถือ โดยใช้อุปกรณ์เหมือนกันจำนวน 2 ชุดเพื่อสำรองและป้องกัน และได้มาตรฐานระดับ 3 (2N Tier III)

ที่ปรึกษาโครงการทำงานร่วมกับทีมเทคนิคที่เชี่ยวชาญของเดลต้าในการออกแบบและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับขั้นตอนการทดสอบ ในขณะเดียวกัน เดลต้ายังได้ประโยชน์จากการทำงานร่วมกันระหว่างทีมพัฒนาโซลูชันระดับโลกและทีมงานในพื้นที่ นอกจากนี้ เดลต้ายังใช้ประโยชน์จากการออกแบบอัจฉริยะที่เหนือกว่าของโซลูชันการระบายความร้อนในแถว (In-row cooling) เพื่อให้ผ่านการทดสอบแยกที่เคร่งครัดในด้านการระบายความร้อน

เมื่อเทียบกับการติดตั้งศูนย์ข้อมูลแบบเดิม การออกแบบศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วน (Modular) ที่ทันสมัยของเดลต้าช่วยให้การติดตั้งง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สถาปัตยกรรมศูนย์ข้อมูลแบบแยกส่วนที่ปรับสเกลได้ของเดลต้าทำให้ HTC-ITC ได้รับโซลูชันที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ศูนย์ข้อมูลสีเขียวมีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (PUE) อยู่ที่ 1.4 ซึ่งต่ำกว่าศูนย์ข้อมูลอื่นๆ ในตลาดเวียดนาม นอกจากนี้ยังมีระบบสำรองไฟและระบายความร้อนที่ประหยัดพลังงานได้ดีเยี่ยม

นาย Tony Meng ผู้จัดการเดลต้าประจำประเทศในเวียดนาม กล่าวว่า "ทีมเดลต้ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นผู้ให้บริการโซลูชันรายแรกในเวียดนามที่สามารถสร้างศูนย์ข้อมูลที่ผ่านการรับรอง Uptime 2N Tier III TCCF แบบครบวงจร ประเทศเวียดนามถือเป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเราจะพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะให้บริการเกินความคาดหวังของลูกค้าในทุกๆ ครั้ง นอกจากนี้เรายังยินดีที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับ HTC-ITC อย่างราบรื่นมาโดยตลอด และได้รับเกียรติในการสร้างดาต้าเซ็นเตอร์ที่ผ่านรับการรับรอง TCCF แห่งแรกของเวียดนาม"

HTC-ITC เป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและการส่งสัญญาณ มีเครือข่ายใยแก้วนำแสงทั่วประเทศเวียดนามเกือบ 10,000 กิโลเมตร รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ดาต้าเซ็นเตอร์สีเขียว Tier 3 แห่งใหม่นี้จะให้บริการแก่องค์กรและธุรกิจที่ดำเนินงานในประเทศเวียดนามทั้งบริษัทท้องถิ่นและบริษัทข้ามชาติ ทั้งยังสนองความต้องการด้านการบริการขั้นสูงในแง่ของฟีเจอร์ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของข้อมูล

ด้วยมาตรฐาน Uptime TCCF ทำให้มั่นใจได้ว่าดาต้าเซ็นเตอร์ถูกสร้างขึ้นตรงตามแบบ และพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำงานได้ตรงตามความพร้อมใช้งานที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ยังช่วยปกป้องการลงทุนของลูกค้าโดยผู้ตรวจสอบดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นกลางของ Uptime Institute เพื่อยืนยันความครบถ้วนสมบูรณ์ของโครงการศูนย์ข้อมูลแบบครบวงจรแห่งนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าดาต้าเซ็นเตอร์ได้ที่ https://www.deltathailand.com/en/products/Infrastructure/ICT-Infrastructure/Data-Center

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๗ นักศึกษา DTC โชว์ฝีมืออวดนักการทูต ในงาน Sawasdee France ที่สถานทูตฝรั่งเศส
๑๗:๓๕ ttb analytics คาดธุรกิจบริการดิจิทัลปี 2566 โตแตะ 5.6 แสนล้าน แรงหนุนจากกระแสบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๑๗:๔๗ ธนาคารกสิกรไทย ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยเพียง 0.10% และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง
๑๗:๕๒ เจมาร์ท ประกันภัย เปิดตัวแคมเปญใหม่ Embedded Stackable Insurance มุ่งสู่ Lifestyle Insurance Technology
๑๗:๔๑ คอนเฟิร์ม ไม่เพิ่มราคา!! ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งด่วนด้วย EMS ทุกเส้นทางทั่วไทย พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่บวกเพิ่ม
๑๗:๓๔ ฟอร์ดฉลองชัย 4 รางวัลแห่งปี ที่งาน The Night of Champions 2022
๑๗:๑๒ ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๑๗:๒๗ จ๊อบซ์มอลล์ เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอเรซูเม่ของคนหางานไว้มากที่สุดในโลก
๑๖:๒๘ WORLD นักพัฒนาอสังหาฯมือทอง
๑๖:๒๒ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า