บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SCBEAI1YA วันที่ 24-27 พ.ย.นี้ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

พฤหัส ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๐ ๑๔:๑๘

นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขายกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ เอ็นแฮนซท์ เอไอ 1YA (SCB Fixed Income Enhanced Fund 1YA : SCBEAI1YA) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย อายุโครงการประมาณ 1 ปี โดยกองทุนจะลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้คุณภาพดีทั้งในและต่างประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ พร้อมทั้งลงทุนในธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Forward โดยมีหุ้นกู้เป็นทรัพย์สินอ้างอิง (Bond Forward) เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนมากขึ้น โดยเปิดขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2563 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SCBEAI1YA วันที่ 24-27 พ.ย.นี้ สร้างโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำหรับ SCBEAI1YA มีกลยุทธ์การลงทุนคล้ายกองทุนประเภท Term Fund และเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนด้วยการเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม Bond Forward ซึ่งพอร์ตการลงทุนจะแบ่งการลงทุนเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลงทุนทั้งจำนวนในเงินฝากทั้งในและต่างประเทศและ/หรือตราสารหนี้คุณภาพดีที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป เพื่อลดความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อครบกำหนดอายุกองทุนมีโอกาสได้รับเงินลงทุนคืนพร้อมผลตอบแทน ซึ่งกองทุนจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ส่วนที่ 2 กองทุนจะเข้าเป็นคู่สัญญาในธุรกรรม Bond Forward ในฐานะผู้ซื้อหุ้นกู้อ้างอิงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยคู่สัญญาและหุ้นกู้อ้างอิงมีอันดับความน่าเชื่อถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป โดยเงื่อนไขการจ่ายเงินต้นและผลตอบแทนของกองทุนมี 2 กรณี คือ กรณีที่ 1) เมื่อถึงวันครบกำหนดอายุของธุรกรรมและไม่เกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะทำการชำระราคาเป็นเงินสดโดยการหักกลบลบหนี้ระหว่างกันตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญา หักด้วยค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) และกองทุนจะชำระคืนเงินต้นและผลตอบแทนจากการลงทุนในส่วนที่ 1 รวมถึงผลตอบแทนจากการเข้าทำธุรกรรม Bond Forward ในส่วนที่ 2 หักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน กรณีที่ 2) เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและการส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กองทุนต้องนำเงินส่วนที่ 1 มาชำระเงินให้แก่ธนาคารคู่สัญญาเท่ากับราคาซื้อขายที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้า รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) และธนาคารคู่สัญญาจะส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงให้แก่กองทุน

ดังนั้น ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจไม่ได้เงินต้นและผลตอบแทนจากส่วนที่ 1 เต็มจำนวน เนื่องจากกองทุนอาจต้องนำเงินมาชำระให้แก่ธนาคารคู่สัญญา และในส่วนที่เหลืออยู่ กองทุนจะถือจนครบกำหนดอายุของทรัพย์สินและชำระให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามสัดส่วนของจำนวนหน่วยลงทุนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนถือครอง

"ด้วยสภาวะโดยรวมที่ดอกเบี้ยในตลาดอยู่ในระดับต่ำ กองทุนนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถการสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่ากองทุนประเภท Term Fund ซึ่งจุดเด่นของกองทุนนี้เราจะลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือระดับ Investment Grade ทั้งพอร์ตลงทุน โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลทาง credit ที่จะช่วยลดความเสี่ยงด้านการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งนับว่าเป็นกองทุนที่น่าสนใจอีกกองทุนหนึ่งในช่วงสภาวะผันผวนเช่นนี้ "นายณรงค์ศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนควรศึกษาเหตุการณ์ที่ส่งผลให้มีการชำระราคาและส่งมอบหุ้นกู้อ้างอิงก่อนวันครบกำหนดอายุของธุรกรรม และควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ scbam./…ink/ww3

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๒ วิริยะประกันภัย สนับสนุน กรมราชทัณฑ์ มอบหนังสือสู่ ห้องสมุดพร้อมปัญญา ทั่วประเทศ
๑๗:๕๒ ศุภาลัย บุกเมืองคอน ส่งแบรนด์ พรีมา วิลล่า คฤหาสน์หรู ราคาเริ่ม 5 - 10 ล้านบาท
๑๗:๔๔ โปรโมชั่น Advance Purchase และ Stay Longer Save More ที่ทินิดี กอล์ฟ รีสอร์ท ภูเก็ต
๑๗:๑๐ Deep Renewal Massage ที่ ควอน สปา โรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค
๑๗:๕๗ เด็กแฟชั่นธุรกิจ DPU คว้า Top 5 ระดับประเทศ มหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก
๑๖:๒๒ บิ๊กซี ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน โครงการ อบด้วยใจ ส่งไปด้วยรัก CROISSANTS TOGETHER
๑๖:๒๕ วศ. เป็นห้องปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เร่งปรับบทบาทรองรับภารกิจบริการทางวิทยาศาสตร์ให้รวดเร็วและมีคุณภาพ
๑๖:๐๒ NRF ก้าวสู่การลงทุน E-commerce Platform ระดับโลก ผลักดันเป้าหมายรายได้แตะ 3,000 ล้านบาทเร็วกว่าคาด
๑๖:๑๗ พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ส่งเสริมทักษะฝีมือคนพิการ
๑๖:๐๙ เมซอง แบร์เช่ ปารีส ให้คุณสัมผัสความสดชื่นสุดพลังในฤดูร้อนนี้ กับโปรโมชั่นชุดผลิตภัณฑ์ The Essence of