มกอช. 1 ใน 4 หน่วยงาน JSC MRA on PF เลือกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านตรวจประเมินและการรับรอง

พฤหัส ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๐:๓๒

มกอช. ปลื้ม JSC MRA on PF เลือกเป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญระบบการตรวจสอบ-การรับรองสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้ ASEAN MRA on PF

มกอช. 1 ใน 4 หน่วยงาน JSC MRA on PF เลือกให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนด้านตรวจประเมินและการรับรอง

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ได้เข้าร่วมการประชุม Prepared Foodstuffs Product Working Group (PFPWG) ครั้งที่ 31 ในวันที่ 19-20 มิถุนายน 2563 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง คือ การประชุม Joint Sectoral Committee on MRA for Inspection and Certification Systems on Food Hygiene for Prepared Foodstuff Products (JSC MRA on PF) ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 และการประชุม ASEAN Committee on Harmonisation of Prepared Foodstuff Standards (ACHPFS) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีคณะทำงานจากตัวแทนหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวทางการกำหนด การปรับประสานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ของอาเซียนสำหรับวัตถุเจือปนอาหาร สารปนเปื้อน ฉลากโภชนาการ วัสดุสัมผัสอาหาร พิจารณาการดำเนินงานภายใต้ความตกลงยอมรับร่วมอาเซียนสาขาผลิตภัณฑ์อาหาร (ASEAN MRA on PF) และการระบุถึงความช่วยเหลือ ทางเทคนิคและขีดความสามารถในการสนับสนุนการทำงานด้านผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรูป

ทั้งนี้ มกอช. ได้นำเสนอการทำงานเกี่ยวกับการจัดทำมาตรการเฉพาะ (specific measures) สำหรับการปรับประสานเรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร (Food Contact Material) เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาการดำเนินการ ในขั้นต่อไปของการปรับประสานเรื่องวัสดุสัมผัสอาหาร นอกจากนี้ ผู้แทนกรมประมง กรมปศุสัตว์ อย. และ มกอช. รวม 4 คน ได้รับการคัดเลือกจาก JSC MRA on PF ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญของอาเซียนที่จะทำหน้าที่ตรวจประเมิน ความสอดคล้องของระบบการตรวจสอบและการให้การรับรองด้านสุขลักษณะอาหารสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้ ASEAN MRA on PF

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๑๑ Shanghai Electric ยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพนักงานในโครงการ MBR Solar Park ในดูไบ
๑๗:๐๘ อาหารตามสั่ง ที่ดิเอมเมอรัลด์ ค็อฟฟี่ช็อพ
๑๖:๒๐ RAZER เริ่มต้นปี 2021 ในฐานะแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการเล่นเกม
๑๖:๓๙ มข. ส่ง 3 หุ่นยนต์บรรณารักษ์ กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยคุณหมอคุณพยาบาลอีกครั้ง ในการระบาดของโควิด-19
๑๖:๔๓ ใบเฟิร์นเขิน! เจมส์จิชวนจิ้นมีอนาคตร่วมกันในหนังโฆษณาใหม่ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู
๑๖:๕๓ กองทุนฮอนด้าฯ ร่วมต้านภัยโควิด-19 ระลอกใหม่ ผลิตและบริจาคนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวก พร้อมเครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อรวม 40
๑๖:๑๒ กรุงศรี รายงานกำไรสุทธิของปี 2563 จำนวน 23,040 ล้านบาท พร้อมเงินสำรองที่แข็งแกร่ง
๑๖:๔๖ ชุดขนมปังญี่ปุ่นหอมนุ่มจากโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
๑๖:๓๕ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ
๑๖:๒๗ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบกิจการ