กรุงศรีเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ที่ศรีราชาและระยอง เสริมศักยภาพบริการเหนือระดับเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในไทย

จันทร์ ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๐๙:๑๘

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) ในเครือมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นและเป็นกลุ่มสถาบันการเงินชั้นนำของโลก เปิดสำนักงานดูแลลูกค้า EEC ที่ศรีราชา จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ตามแผนงานเสริมศักยภาพบริการเพื่อสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ที่มีแนวโน้มและศักยภาพในการเติบโตสูง การเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ แสดงถึงความแข็งแกร่งของการผสานความร่วมมือระหว่างความเชี่ยวชาญในประเทศของกรุงศรีและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของ MUFG เพื่อให้บริการการเงินที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติ รวมทั้งบริษัทไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการร่วมส่งเสริมการลงทุนโดยตรงของต่างชาติและการลงทุนใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

กรุงศรีเปิดสำนักงาน EEC แห่งใหม่ที่ศรีราชาและระยอง เสริมศักยภาพบริการเหนือระดับเพื่อส่งเสริมการลงทุนต่างชาติในไทย

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "กรุงศรีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมธุรกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมการลงทุนในเขต EEC ซึ่งคาดว่าจะได้รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำแห่งหนึ่งในอาเซียนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากสำนักงาน EEC แห่งใหม่ของกรุงศรีจะช่วยเชื่อมโยงบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทข้ามชาติที่ต้องการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตสูง ยังรวมถึงบริษัทไทยที่ต้องการแรงสนับสนุนเพื่อการขยายธุรกิจในภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ กรุงศรี ในฐานะผู้นำในตลาดลูกค้าบริษัทญี่ปุ่นในไทย มีศักยภาพแข็งแกร่งที่จะนำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายและเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าบริษัทญี่ปุ่น บริษัทข้ามชาติและบริษัทไทย ผ่านการผสานพลังความแข็งแกร่งระหว่างความเชี่ยวชาญในประเทศของ กรุงศรีและเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลกของ MUFG ทำให้กรุงศรีสามารถให้บริการธุรกรรมการเงินได้ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นให้กับลูกค้า ด้วยสำนักงานที่ได้จัดตั้งในพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อรับบริการ ในเขต EEC ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดในภาคตะวันออกของไทย คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา"

"ด้วยเป้าหมายเพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันการเงินที่ทรงพลังแห่งอาเซียน กรุงศรีจึงมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรธุรกิจอันดับหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของลูกค้า นอกจากนี้ EEC ยังตั้งอยู่บนภูมิภาคที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าจะเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต เมื่อเร็วๆ นี้ กรุงศรีได้จัดตั้งฝ่ายส่งเสริมธุรกิจลูกค้า EEC เพื่อทำหน้าที่ให้บริการการเงินที่หลากหลาย ทั้งบริการข้อมูลธุรกิจและบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และยังมีการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใน 3 จังหวัดดังกล่าว ด้วยการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เพื่ออำนวยความสะดวกและสนับสนุนลูกค้าใน EEC โดยสำนักงาน EEC ของกรุงศรีที่ศรีราชาและระยองจะเป็นศูนย์กลางในการติดต่อรับบริการลูกค้าของกรุงศรี ซึ่งจะมีทั้งเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นและไทยที่จะสื่อสารและให้บริการอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และติดต่อกับลูกค้าใน EEC อีกด้วย" นายโฮริโอะกล่าวเพิ่มเติม

เกี่ยวกับกรุงศรี
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เป็นกลุ่มธุรกิจการเงินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของไทยด้านสินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝาก และเป็นหนึ่งในห้าสถาบันการเงินที่มีความสำคัญเชิงระบบ (D-SIB) โดยดำเนินธุรกิจมานานถึง 75 ปี กรุงศรีเป็นบริษัทในเครือของมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) กลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และเป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดระดับโลก กลุ่มกรุงศรีให้บริการทางการเงินการธนาคารอย่างครบวงจร ทั้งในด้านสินเชื่อเพื่อผู้บริโภค การลงทุน การบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอันหลากหลายแก่กลุ่มลูกค้าบุคคล ลูกค้า SME และลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ ผ่านสาขาของธนาคารกว่า 679 สาขา (เป็นสาขาที่ให้บริการทางการเงินในรูปแบบปกติ 640 สาขาและสาขาที่ให้บริการเฉพาะสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ 39 สาขา) และช่องทางการขายกว่า 33,325 แห่งทั่วประเทศ นอกจากนี้ กรุงศรียังเป็นผู้ออกบัตรเครดิตรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีจำนวนบัญชีบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระ/สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 9.4 ล้านบัญชี และเป็นผู้ให้บริการด้านสินเชื่อรถยนต์ชั้นนำ (กรุงศรี ออโต้) พร้อมทั้งมีบริษัทบริหารจัดการกองทุนที่มีอัตราเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่ง (บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี จำกัด) ทั้งยังเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย (บริษัท เงินติดล้อ จำกัด) อีกด้วย

กรุงศรี มีพันธสัญญาในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสูงสุด ธนาคารและบริษัทในเครือได้ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์ของ "แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต" โดยมุ่งร่วมมือกับองค์กรชั้นนำในไทยและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของธนาคาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น

เกี่ยวกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG)
มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เป็นหนึ่งในกลุ่มสถาบันทางการเงินชั้นนำระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานในการดำเนินธุรกิจกว่า 360 ปี MUFG มีเครือข่ายสำนักงานกว่า 2,700 แห่ง ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกและมีพนักงานกว่า 180,000 คน MUFG นำเสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมทั้งธุรกิจธนาคารพาณิชย์ ทรัสต์แบงก์กิ้ง ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจบัตรเครดิต ธุรกิจสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธุรกิจเช่าซื้อ MUFG มีเป้าหมายที่จะเป็น "กลุ่มสถาบันทางการเงินที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในโลก" ด้วยการผสานศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองทุกความต้องการทางการเงินของลูกค้าโดยคำนึงถึงสังคมและการแบ่งปัน สู่ความเติบโตอย่างยั่งยืน MUFG จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โตเกียว ตลาดหลักทรัพย์นาโกยา และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MUFG กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.mufg.jp/…english

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๕ ก.พ. โมรินากะ ลุยตลาดออนไลน์ ส่งตรงผลิตภัณฑ์ อร่อย-กินเพลิน-ดีต่อสุขภาพ มัดใจผู้บริโภคไทย
๒๕ ก.พ. TM เผยงบปี 2563 กำไรสุทธิ 41.69 ล้านบาท เดินหน้าปันผล 0.10 บาทต่อหุ้น พร้อมเคาะจ่ายปันผล 14 พ.ค.นี้
๒๕ ก.พ. ทริส คอร์ปอเรชั่น เตรียมจัดงาน TRIS Annual Forum ภายใต้แนวคิด Maturity in Privacy เผยแพร่ความสำคัญของ Data Governance และ
๒๕ ก.พ. อินโดรามา เวนเจอร์ส แถลงผลประกอบการปี 2563
๒๕ ก.พ. 'เดอะเซนโทร คอนโด บางแสน' ยอดขายดีต่อเนื่อง ตอกย้ำความเป็นหนึ่ง แบบห้อง Dual Key แห่งเดียวในภาคตะวันออก มั่นใจ EEC
๒๕ ก.พ. ดาร์วิดฯ จับมือธ.ไทยเครดิตขายสินทรัพย์ติดจำนอง
๒๕ ก.พ. ATT จับมือ TEPCO PG คว้างานที่ปรึกษาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินลุมพินี กฟน.
๒๕ ก.พ. เอ็นไอเอ เตรียมส่ง 66 สตาร์ทอัพฮีโร่ ร่วมแก้วิกฤตภาคเกษตรไทย พร้อมโชว์ 3 เทรนด์นวัตกรรมเกษตรทำแล้วรวย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การบริโภคปี
๒๕ ก.พ. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประกาศผลประกอบการปี 2563 รับรู้รายได้ 5,748.82 ล้านบาท ขยายตัว 24% กำไรสุทธิ 1,333.17 ล้านบาท ขยายตัว
๒๕ ก.พ. คณะวิศวฯ มก. สนับสนุนงบฯ 3 ล้านบาท เดินหน้าพัฒนา นวัตกรรมต้านภัยโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง