ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19

อังคาร ๒๒ ธันวาคม ๒๐๒๐ ๑๕:๒๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเรื่องแนวทางในการปฏิบัติตนเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19

เรื่อง แนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)

ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในจังหวัดสมุทรสาครโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมานั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และการปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (work from home) โดยให้นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต และบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาครและกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้

  1. 1. ให้นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตที่อศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครที่จะต้องเดินทางมาเรียน หรือสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2563 ติดต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือผู้ประสานงานรายวิชาผ่านการสื่อสารด้วยระบบออนไลน์
  2. 2. ให้รองอธิการบดีที่กำกับหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่มีภูมิลำเนาและอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร พิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from hom) ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ
  3. 3. ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนในทุกส่วนงาน นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางสังคม (social distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ด้วยการแจ้งหัวหน้าส่วนงานและผู้เกี่ยวข้องโดยทันทีที่พบว่ามีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยการติดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สินดา เกณฑ์มา)

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๘ SVOA ร่วมกับ BOXLIGHT ขยายตลาดการศึกษา ด้วยแนวคิด Smart Education แบบครบวงจร ผ่านเครือข่ายพันธมิตรและคู่ค้าทั่วประเทศ
๐๘:๕๗ MicroWorkers จับมือ Ontology เพิ่มทางเลือกในการชำระเงินด้วย ONTO Wallet
๐๘:๐๐ TerraPay ขยายบริการธุรกรรมผ่านบัญชีธนาคารสู่ตลาดสหรัฐและแคนาดา ช่วยให้ผู้ใช้โอนและรับเงินจากบัญชีต่างประเทศได้ภายในวันเดียวกัน
๑๗:๓๖ รัฐนิวเซาท์เวลส์ห้ามเพาะพันธุ์โลมา
๑๗:๑๘ วว. เผยผลวิจัยพัฒนากล้วยไข่กำแพงเพชรต้นเตี้ย. สู้พายุฤดูร้อน
๑๗:๓๖ ร่วมยินดีนักศึกษาเก่ง! ชนะเลิศประกวดผลงานสหกิจศึกษา ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัยศรีปทุม
๑๗:๔๓ IND ทำสัญญากับกรมทางหลวง รับงานที่ปรึกษาและออกแบบถนน 4 เลน เส้นทาง อ.ทองผาภูมิ-อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
๑๗:๔๔ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ร่วมกับ KBTG และ กสิกรไทย ชวนร่วมรักษ์โลก ซื้อตั๋วหนังแบบ Rekeep แทนการใช้ตั๋วกระดาษ รับสิทธิ์ซื้อชุดป๊อปคอร์นเพียง 50
๑๗:๐๗ APC Back UPS (NEW BX Series) รุ่นใหม่ล่าสุดจาก เอพีซี บาย ชไนเดอร์ เครื่องสำรองไฟเทพสำหรับเกมมิ่งเกียร์
๑๗:๐๒ นายกฯ เป็นประธานประชุมบอร์ด 5G แห่งชาติ