(ต่อ1) โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 29 ม.ค. 49

อาทิตย์ ๒๙ มกราคม ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
4 CHAI-LAI (EN SUB) 10:40 12:55 15:10 17:25 19:40
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20
6 CHAI-LAI (EN SUB) 11:50 14:05 16:20 18:35
6 THE FOG 20:45
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
8 A CHINESE TALL STORY (T) 10:30 12:40 14:50 17:05
8 JUST LIKE HEAVEN 19:25
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
9 JUST LIKE HEAVEN 11:05
9 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:10 15:25 17:40 19:55
10 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:10 14:25 16:40 18:55 21:10
11 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
11 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:55 13:10 15:25 17:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุบลราชธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 10:20 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
2 CHAI-LAI (EN SUB) 10:35 12:50 15:05 17:20 19:35 21:50
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:35 13:35 15:50 18:05 20:20
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:35 13:50 16:05 18:20 20:35
5 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 16:15
5 THE FOG (T) 10:15 14:15 18:15 20:15
EGV อ้อมใหญ่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 ไฉไล 10:45 13:05 15:25 17:45 20:05
2 ไฉไล 11:55 14:15 16:35 18:55 21:15
3 UNDERWORLD 2 (T) 12:25 14:45 17:05 19:25 21:45
4 UNDERWORLD 2 (T) 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35
5 A CHINESE TALL STORY (T) 13:45 16:00 20:45
5 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 11:30 18:30
EGV บางแค
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 ไฉไล 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
2 ไฉไล 12:40 15:00 17:20 19:40
3 UNDERWORLD 2 (T) 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
4 ไฉไล 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
5 VALIANT (T) 11:20
5 ไฉไล 13:10 15:30 17:50 20:10
6 A CHINESE TALL STORY (T) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:10
7 UNDERWORLD 2 (T) 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
8 UNDERWORLD 2 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30
9 UNDERWORLD 2 13:20 15:40 18:00 20:20
10 THE FOG (T) 15:40 20:40
10 THE PROMISE (T) 13:00 18:00
แกรนด์ EGV
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 JUST LIKE HEAVEN 12:00 14:20
1 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
1 THE FOG 17:00
2 UNDERWORLD 2 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
3 A CHINESE TALL STORY (T) 17:40
3 JUST LIKE HEAVEN 10:50 13:10 15:30
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
4 UNDERWORLD 2 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20 22:40
5 UNDERWORLD 2 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:20
6 JUST LIKE HEAVEN 19:20
6 KEEPING MUM 16:40
6 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
7 ไฉไล (SUB_E) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
EGV โคราช
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 VALIANT (T) 11:45 15:50 20:00
1 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง 13:30 17:35 21:45
2 UNDERWORLD 2 (T) 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
3 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
4 UNDERWORLD 2 (T) 12:10 14:30 16:50 19:10 21:30
5 ไฉไล 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
6 ไฉไล 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
EGV ลาดพร้าว
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 13:15 15:35 17:55 20:15
2 UNDERWORLD 2 12:05 14:25 16:45 19:05 21:25
3 A CHINESE TALL STORY (T) 11:50 14:10 16:35 18:50 21:15
4 ไฉไล (SUB_E) 11:45 14:05 16:25 18:45 21:05
5 ไฉไล (SUB_E) 12:55 15:15 17:35 19:55
6 UNDERWORLD 2 (T) 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
7 UNDERWORLD 2 (T) 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
EGV เมโทรโพลิส
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
2 JUST LIKE HEAVEN 12:20 14:30 19:50
2 MEMOIRS OF A GEISHA 22:00
2 THE FOG 17:00
4 JUST LIKE HEAVEN 13:25 15:35 17:45
4 MEMOIRS OF A GEISHA 20:30
4 THE FOG 11:15
5 UNDERWORLD 2 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
6 ไฉไล (SUB_E) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
7 UNDERWORLD 2 10:40 13:00 15:20 17:40 20:00 22:20
8 A BOLD FAMILY 10:45 13:00 17:30 19:45
8 HEAVEN SOLDIER 22:00
8 THE PRESIDENT 15:15
9 A CHINESE TALL STORY (T) 17:10 21:45
9 KEEPING MUM 19:30
9 UNDERWORLD 2 (T) 12:30 14:50
10 UNDERWORLD 2 (T) 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40
11 THE PAINTING (T) 11:00 13:05 15:10 17:20 19:30 21:40
12 NOEL 12:15 14:15 16:20 18:30 20:50
13 NOEL 13:30 15:40 17:45 19:50
EGV ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 10:50 13:20 15:50 18:20 20:50
2 ไฉไล (SUB_E) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
3 A CHINESE TALL STORY (T) 21:35
3 THE FOG 15:15
3 THE PAINTING (T) 11:15
3 WAITING 13:15 17:25 19:30
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:35 18:25
4 JUST LIKE HEAVEN 13:45 20:45
4 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง SUB_E 16:00
5 ไฉไล (SUB_E) 10:20 12:50 15:10 17:30 19:50 22:10
6 UNDERWORLD 2 12:05 14:35 17:05 19:35 22:05
7 ไฉไล (SUB_E) 11:00 13:20 15:40 18:00 20:20
8 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
8 UNDERWORLD 2 (T) 12:25 14:55 17:25
9 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:20 16:50 19:20 21:50
10 UNDERWORLD 2 (T) 10:35 13:00 15:35 18:00 20:35
11 UNDERWORLD 2 11:30 14:00 16:30 19:00 21:30
12 UNDERWORLD 2 12:45 15:15 17:45
13 HINOKIO (T) 20:45
13 THE FOG 18:00
13 THE PROMISE (T) 13:30
13 VALIANT 11:45 16:00
14 JUST LIKE HEAVEN 12:35 14:55 17:15 19:35
14 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
EGV รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
2 ไฉไล (SUB_E) 11:30 13:50 16:15 18:35 20:55
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:05
3 ไฉไล (SUB_E) 10:20 12:40 15:00 17:25
4 UNDERWORLD 2 (T) 11:20 13:40 16:00 18:20 20:40
5 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
5 UNDERWORLD 2 (T) 12:30 14:50 17:10 19:30
6 JUST LIKE HEAVEN 14:30 18:45
6 THE FOG (T) 16:35
6 THE PROMISE (T) 20:45
6 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง SUB_E 12:10
7 A CHINESE TALL STORY (T) 13:20 15:45 18:00 20:20
7 VALIANT (T) 11:00
8 UNDERWORLD 2 10:25 12:45 15:00 17:25 19:45
9 UNDERWORLD 2 18:35 21:00
9 ไฉไล 10:50 13:10 15:30
10 ไฉไล 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
EGV ซีคอน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD 2 13:15 15:35 17:55 20:15
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:40
2 UNDERWORLD 2 12:05 14:25 16:45 19:05
3 UNDERWORLD 2 (T) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
4 ไฉไล (SUB_E) 10:50 13:10 15:30 17:50
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
5 UNDERWORLD 2 (T) 13:00 15:20 17:40
6 ไฉไล (SUB_E) 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
7 A CHINESE TALL STORY (T) 14:50 19:35 21:50
7 HINOKIO (T) 12:20
7 THE PROMISE (T) 17:05
8 ไฉไล 11:25 13:45 16:00 18:25 20:45
9 NOEL 17:10
9 THE FOG 21:30
9 THE PAINTING (T) 10:40
9 WAITING 12:50 15:05 19:20
10 AN UNFINISHED LIFE 11:00 13:20 18:10 20:30
10 ข้าวเหนียวหมูปิ้ง SUB_E 15:40
11 UNDERWORLD 2 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
12 JUST LIKE HEAVEN 13:35 20:25
12 UNDERWORLD 2 (T) 11:15 15:45 18:00
13 KEEPING MUM 18:30
13 THE FOG 16:10
13 UNDERWORLD 2 11:30 13:50 20:50
14 UNDERWORLD 2 (T) 12:25 14:45 16:55 19:15 21:35
EGV สำโรง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 ไฉไล 10:30 12:50 15:10 17:30 19:50
2 ไฉไล 11:40 14:00 16:20 18:40
3 A CHINESE TALL STORY (T) 10:40 15:00 17:15 19:30
3 ELECTION (T) 13:00
4 UNDERWORLD 2 (T) 12:35 14:45 16:55 19:05
5 ไฉไล 11:05 13:25 15:45 18:05
6 UNDERWORLD 2 (T) 11:30 13:40 15:50 18:00
EGV ศรีราชา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:30 16:45 19:00
1 THE PROMISE (T) 21:15
2 THE PROMISE (T) 16:00
2 UNDERWORLD 2 11:45 20:30
2 VALIANT (T) 14:00 18:30
3 UNDERWORLD 2 10:40 12:50 15:00 17:10 19:30 21:30
4 ไฉไล 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00
สาขา โรงที่ ประเภทโรง
สุขุมวิท 1 Nokia Platinum Screen
3 Honeymoon Seat
รัชโยธิน 1 Nokia Platinum Screen
2 Nokia Platinum Screen
11 Emperor Class
11 Honeymoon Seat
เซ็นทรัลเวิร์ดฯ 1 Nokia Platinum Screen
รังสิต 1 Hall of Feam Suite
2 Emperor Class
บางนา 1 Emperor Class
2 Honeymoon Seat
เสรี 1 Emperor Class
1 Honeymoon Seat
แฟชั่นฯ 7 Emperor Class

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๒ เม.ย. PTT Station - EVLOMO ร่วมนำร่องสร้างเครือข่าย EV Station ใน อีอีซี รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในโครงการพัฒนา EV City
๑๒ เม.ย. realme เตรียมมุ่งสู่พลังแห่งอนาคต เผยโฉม realme 8 5G สมาร์ทโฟน 5G ความเร็วไร้ขีดจำกัด ร่วมสัมผัสความพิเศษอื่นๆ พร้อมกันทั่วประเทศ 21
๑๒ เม.ย. ซีพีเอฟ ย้ำ สงกรานต์ปลอดภัย ห่างไกลวิด-19 ส่งต่อความห่วงใยหนุนจุดบริการปชช.ในเส้นทางหลัก
๑๒ เม.ย. ววจ. เปิดหลักสูตรใหม่ แห่งแรกของเมืองไทย มุ่งผลิต นักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ เพื่อรองรับความขาดแคลน
๑๒ เม.ย. MRT แจ้งพนักงานรักษาความปลอดภัย สถานีกระทรวงสาธารณสุข ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด-19
๑๒ เม.ย. CGTN นำเสนอสารคดีชีวิตผู้ต้องขังอดีตสมาชิกลัทธิหัวรุนแรงในซินเจียง
๑๒ เม.ย. JMART จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านระบบ AGM Voting บน Blockchain ผู้ถือหุ้นอนุมัติผ่านทุกวาระที่นำเสนอ
๑๒ เม.ย. เอ็ทน่า เข้าใจกลุ่ม SME ออกแผนประกันใหม่ EWC จ่ายเบี้ยน้อย
๑๒ เม.ย. ทรูไอดีทีวีเอาใจหนู ๆ หยุดอยู่บ้านรับสงกรานต์ปลอดภัยดูการ์ตูนดัง
๑๒ เม.ย. มหกรรมเมืองวัฒนธรรมแห่งเอเชียตะวันออก 2564 เผยความงามของเมืองตุนหวง