โปรแกรมฉายภาพยนตร์: เครือเมเจอร์ และ อีจีวี ประจำวันที่ 1 ก.พ. 49

พุธ ๐๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๐๖ ๐๙:๐๐
*จองบัตรชมภาพยนตร์ออนไลน์ได้ที่ www.majorcineplex.com/…ket.php
หรือ ทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 0-2515-5555
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:40 14:55 17:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25 22:40
3 KEEPING MUM 11:35 13:50 16:10 18:20
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:20
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 19:25 21:40
5 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:30 15:50 18:05 20:30 22:50
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:50 21:10
7 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 22:10
8 CHAI-LAI (EN SUB) 21:00
8 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 16:15
8 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 13:25
8 THE PROMISE (T) 18:30
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
11 JUST LIKE HEAVEN 11:20 13:20 15:20 19:30 21:35
11 THE FOG 17:20
12 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50
13 HINOKIO (T) 17:25
13 THE FOG 12:55 21:55
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 15:10 19:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ สุขุมวิท
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:30 17:50 20:10 22:30
2 A CHINESE TALL STORY (T) 16:55
2 KEEPING MUM 12:10
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 14:30 19:10 21:30
3 AN UNFINISHED LIFE 22:55
3 JUST LIKE HEAVEN 12:00 18:30
3 KEEPING MUM 16:10 20:40
3 THE FOG 14:05
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
5 AN UNFINISHED LIFE 11:50 14:15 16:40 19:15 21:40
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 15:00 17:20
7 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:40 14:00 16:20 18:40
8 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:30 15:55 18:15 20:35 22:55
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 AN UNFINISHED LIFE 11:35 13:55 16:15 18:40 21:00 23:20
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
3 CHAI-LAI (EN SUB) 14:40 16:55 19:10
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
3 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 11:55
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:25 15:40 17:55 20:10 22:25
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45
6 HINOKIO (T) 22:10
6 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 15:05
6 THE FOG 12:50 17:20
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 13:55 16:10 18:25 21:00 23:15
9 KEEPING MUM 12:05 16:50 19:05 23:25
9 THE FOG 21:15
9 THE PROMISE (T) 14:15
10 A CHINESE TALL STORY (T) 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
11 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35 20:50 23:10
12 JUST LIKE HEAVEN 12:00 14:20 16:25 18:25 20:25 22:30
13 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:15 13:35 15:55 18:15 20:35 22:55
14 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45 22:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รามคำแหง
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 CHAI-LAI (EN SUB) 23:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00
4 THE FOG 16:30
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 18:45 21:00
5 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 22:55
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30 22:45
7 A CHINESE TALL STORY (T) 11:50 16:05 20:20 22:35
7 JUST LIKE HEAVEN 14:05 18:20
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เวิร์ลเทรด เซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:20 16:40 19:00 21:20
2 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:20 17:40
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:50 16:10 18:30 20:50
4 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:05 16:25 18:45
4 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
5 JUST LIKE HEAVEN 13:10 15:30 17:30 21:40
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 19:30
6 A CHINESE TALL STORY (T) 12:45 15:00
6 CHAI-LAI (EN SUB) 19:45 22:00
6 THE FOG 17:20
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เชียงใหม่
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 19:25
1 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 14:25
1 THE FOG 17:20
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30
3 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30
4 JUST LIKE HEAVEN 14:50
4 THE FOG 12:35
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 17:00 19:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15
6 MEMOIRS OF A GEISHA 19:40
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รังสิต
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 KEEPING MUM 12:45 14:55 17:10 19:30 21:45
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
3 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00 23:00
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:00 13:15 15:30 17:45
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:20 13:35 15:50 18:05 20:20 22:35
6 CHAI-LAI 11:10 13:30 15:50 18:10 20:30 22:50
7 JUST LIKE HEAVEN 11:05 13:10 15:15 17:15 19:15 21:20
8 CHAI-LAI (EN SUB) 12:10 14:30 16:50 19:10
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
10 CHAI-LAI (EN SUB) 12:40 15:00 19:40 22:00
10 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 17:20
11 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40 21:00
12 HINOKIO (T) 17:40
12 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:00
12 THE CHRONICLES OF NARNIA: LION WITCH 20:10
12 VARIETY-PEE-CHA-LUI (EN SUB) 15:25
13 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
14 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:45 16:05 18:30 20:50
15 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40 22:55
16 THE FOG 11:15 16:00 20:45
16 THE PROMISE (T) 13:25 18:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล พระราม3
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:25 17:40 19:55
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
3 CHAI-LAI (EN SUB) 21:40
3 JUST LIKE HEAVEN 12:35 17:25 19:35
3 KEEPING MUM 14:50
4 A CHINESE TALL STORY (T) 14:20 16:35 21:05
4 KEEPING MUM 18:50
4 THE FOG 12:05
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:20 14:35 16:50 19:05 21:20
6 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:45 15:00 17:15
7 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:40
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัล บางนา
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:40 14:55 17:15 19:30 21:45
2 JUST LIKE HEAVEN 11:50 15:55 20:10
2 THE FOG 13:50 18:05
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:10 15:25 17:40 19:55
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:40 15:00 17:20 19:40 22:00
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
7 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:35 21:00
8 A CHINESE TALL STORY (T) 12:10 16:55 19:15
8 MEMOIRS OF A GEISHA 21:30
8 THE PROMISE (T) 14:25
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:20 14:35 16:50 19:05 21:20
10 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
10 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:20 15:35 17:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ บางกะปิ
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:10 13:20 15:40 18:00
1 MEMOIRS OF A GEISHA 20:15 23:15
2 CHAI-LAI (EN SUB) 12:20 14:40 17:00 22:35
3 MEMOIRS OF A GEISHA 21:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:50 14:05 16:20 18:35
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:55 15:10 17:25 19:40 21:55
5 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:25 13:40 15:55 18:10 20:25 22:40
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:35 14:50 17:05 19:20 21:35
7 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15 23:30
8 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 16:25 18:45 21:05 23:25
8 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 14:00
9 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:00 13:15 15:30 17:45 20:00 22:15
10 A CHINESE TALL STORY (T) 11:35 16:05 20:35 22:50
10 JUST LIKE HEAVEN 18:20
10 THE FOG 13:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เสรีเซ็นเตอร์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 17:30 19:45
2 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
3 CHAI-LAI (EN SUB) 15:30 20:00
3 JUST LIKE HEAVEN 13:20 17:45
4 A CHINESE TALL STORY (T) 13:35 18:00
4 KEEPING MUM 15:50
4 UNDERWORLD: EVOLUTION 20:15
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เซ็นทรัลพระราม 2
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:40 14:00 16:20 18:45
2 MEMOIRS OF A GEISHA 21:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION 11:55 14:10 16:25 18:40 20:55
4 MEMOIRS OF A GEISHA 20:00
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:45 15:00 17:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:10 15:25 17:40 19:55
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:05 16:35 21:05
7 JUST LIKE HEAVEN 18:55
7 THE FOG 14:20
8 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:20 14:35 16:50 19:05 21:20
9 CHAI-LAI (EN SUB) 14:30 16:55 19:15 21:35
9 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 12:15
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เพชรเกษม
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 19:30
2 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 17:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15
5 A CHINESE TALL STORY (T) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นครสวรรค์
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:40 13:55 16:10 18:25 20:40
2 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:40 14:55 17:10 19:25 21:40
3 CHAI-LAI (EN SUB) 11:50 14:10 16:30 18:50 21:10
4 A CHINESE TALL STORY (T) 11:30 13:40 15:50 18:00 20:15
5 CHAI-LAI (EN SUB) 12:50 15:10 17:30 19:50
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 13:30 15:45 18:00 20:15
2 CHAI-LAI (EN SUB) 15:30 17:45 20:00
2 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:15
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
4 CHAI-LAI (EN SUB) 12:15 14:30 16:45 19:00 21:15
5 UNDERWORLD: EVOLUTION 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
6 THE FOG (T) 17:30
6 UNDERWORLD: EVOLUTION 13:00 15:15 19:45
7 A CHINESE TALL STORY (T) 12:45 15:00 17:15 19:30
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อุดรธานี
โรงที่ เรื่อง เวลา
1 CHAI-LAI (EN SUB) 12:45 15:00 17:15 19:30 21:45
2 CHAI-LAI (EN SUB) 11:45 14:00 16:15 18:30 20:45
3 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 11:30 13:45 16:00 18:15 20:30
4 A CHINESE TALL STORY (T) 12:00 14:15 16:30 18:45 21:00
5 KAO-NEAW-MOO-PING (EN SUB) 13:00 15:15 17:30 19:45
6 UNDERWORLD: EVOLUTION (T) 12:30 14:45 17:00 19:15 21:30
7 VALIANT (T) 11:50 13:35 15:25 17:10 18:55 20:40
เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ฉะเชิงเทรา
โรงที่ เรื่อง เวลา
(ยังมีต่อ)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖ เม.ย. ไมโครลิสซิ่ง (MICRO) จัดประชุมผู้ถือหุ้นปี 2564 ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.055 บาทต่อหุ้น
๑๖ เม.ย. คนเดียวก็อิ่มได้ ไม่ต้องง้อเพื่อน กับ มายบ็อกซ์ ซีรีส์ จากพิซซ่า ฮัท
๑๖ เม.ย. อัปเดตใหม่! อาชีพใหม่ 'สกอลาร์' มาแล้ว! พร้อมพบโบนัสพัฒนา 5 เท่า ใน A3: STILL ALIVE
๑๖ เม.ย. ไทยพาณิชย์ จับมือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป และ ไทยไพบูลย์ประกันภัย เปิดตัว ประกันภัยไซเบอร์ (Cyber Insurance)
๑๖ เม.ย. เอ็นทีที เปิดเวที NTT Digital Innovation Challenge 2021 คัดเลือกสุดยอดคนไอทีรุ่นใหม่
๑๖ เม.ย. Wealth Dynamix เปิดตัวโซลูชัน SaaS บริหารวงจรชีวิตลูกค้าบนคลาวด์ สำหรับบริษัทบริหารจัดการความมั่งคั่ง
๑๖ เม.ย. PROS ตั้ง KGI ลีดอันเดอร์ไรท์เตอร์ เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 280 ลบ. เปิดจองซื้อ 19-21 เม.ย. เทรด 27
๑๖ เม.ย. ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งความสุขและห่วงใยในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด
๑๖ เม.ย. ออฟฟิศเมท เปิดร้านบน GrabMart Application ช้อปอุปกรณ์สำนักงาน ส่งด่วนภายใน 2 ชั่วโมง
๑๖ เม.ย. เกมมือถือ Kingdom Heroes M เปิดตัวอย่างเป็นทางการบน iOS และ Android