เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร เยือนสภากทม.

ศุกร์ ๑๒ มีนาคม ๒๐๐๔ ๐๘:๕๙
กรุงเทพฯ--12 มี.ค.--กทม.
ที่ห้องประธานสภากทม. ชั้น 3 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มี.ค.47 เวลา 10.30 น. Mr.David William Fall เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักร ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสามารถ มะลูลีม ประธานสภากรุงเทพมหานครและคณะ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั่วไประหว่างสหราชอาณาจักรและประเทศไทย โดยมี นายชนินทร์ รุ่งแสง รองประธานสภากทม. และคณะสมาชิกสภากทม. ร่วมให้การต้อนรับ
Mr.David ให้ข้อสังเกตว่า จากการที่ตนได้เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตที่สถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เมื่อ 30 ปีที่แล้ว ตนเห็นว่าปัจจุบันกทม.มีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีความทันสมัย ก้าวหน้าทุกด้าน แต่ยังมีปัญหาต่างๆ ตามมาเช่นเดียวกับเมืองหลวงของประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจราจร ในการนี้ Mr.David ได้ยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงลอนดอน ที่ไม่อนุญาตให้ประชาชนขับรถส่วนตัวเข้าในเขตใจกลางเมือง หากมีความจำเป็นต้องเข้าเมือง จะต้องเสียค่าเข้าเมืองประมาณ 350 บาทต่อคันต่อวัน จึงทำให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนที่มีให้เลือกจำนวนมากใน กรุงลอนดอน ในเรื่องนี้นายชนินทร์ ได้แสดงความคิดเห็นว่า กทม.มีแนวความคิดในการดำเนินการเช่นเดียวกันแต่ต้องมีการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรองรับการสัญจรของประชาชนให้เพียงพอก่อน จึงจะสามารถดำเนินการได้ ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในทุกด้าน แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของประชาชนเป็นที่ตั้ง ส่วนในด้านสิ่งแวดล้อมนั้นกรุงเทพมหานครได้ประสานความร่วมมือกับเมืองบริสทอล ประเทศอังกฤษ ในการติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงและสนับสนุนแนวทางการจัดการคุณภาพอากาศในเขตเมืองอย่างต่อเนื่อง
นายสามารถ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์อันดีกับหลายๆ เมือง โดยมีโครงการสภาอาเซียน “Asian City Council Organization” ที่จะจัดประชุมกันในไม่ช้านี้ เป็นการประชุมหารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างเมืองต่างๆ ในภูมิภาค เอเชีย ซึ่งตนหวังว่าในอนาคตจะมีโครงการความสัมพันธ์แบบบ้านพี่เมืองน้องระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงลอนดอนอีกด้วย--จบ--
-นห-

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๔๐ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน Smart Farmer ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1
๑๗:๔๗ วช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันผลักดัน การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๗:๔๖ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3
๑๗:๑๖ Caltex Rewards สุขทุกเส้นทาง ยิ่งขับ ยิ่งเติม ยิ่งได้คะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO
๑๗:๒๗ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จับมือมิวเซียมสยาม เปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ.
๑๗:๑๗ รมช. มนัญญา ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ในพื้นที่อุทกภัยภาคอีสานสั่งกรมวิชาการเกษตรเตรียมเมล็ดพันธุ์พืช
๑๗:๒๐ อบรมออนไลน์ หลักสูตร Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
๑๗:๓๔ ธนาคารกรุงเทพ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น ตามการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น
๑๗:๕๕ เครือเฮอริเทจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 งานบุญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 10 วัน 10 คืน
๑๗:๓๘ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ รร.นนทรีวิทยา ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์