Monday May 20, 2019 11:54

มูลนิธิวังขนาย Press Releases

มูลนิธิวังขนาย สนับสนุนน้ำดื่ม ในกิจกรรมแปรอักษรถวายความอาลัยฯ ที่ ทั่วไป—15 Nov 16

โทเฉลิมพล วิชชาชู ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 721 ค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 19,200 ขวด จาก นางจิตต์สุภา สุขเจตนี ผู้อำนวยการฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรและกิจกรรมสังคม กลุ่มวังขนาย เพื่อนำไปแจกฟรีให้กับผู้เข้าร่วมในกิจกรรมแปรอักษร

ภาพข่าว: มูลนิธิวังขนาย ร่วมจัดงานปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ พร้อมมอบชุดกีฬา ทั่วไป—08 Jul 15

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกีฬา และกิจกรรมการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ ซึ่งทางจังหวัดได้จัดขึ้นร่วมกับมูลนิธิวังขนาย โดยมี นายวัชรา ณ วังขนาย รองประธานกรรมการ และ นางจิตต์สุภา สุขเจตนี

มูลนิธิวังขนาย จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬาให้นักเรียน ผ่านแนวคิด สุขภาพดีสร้างได้ ทั่วไป—23 Jun 15

เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงงานน้ำตาลราชสีมา อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา มูลนิธิวังขนาย ได้ร่วมกับนายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา, ผู้อำนวยการเขตการศึกษา, นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

ภาพข่าว: มูลนิธิวังขนาย มอบชุดกีฬาให้กับนักเรียนที่ จ.นครราชสีมา ทั่วไป—23 Jun 15

นายวัชรา ณ วังขนาย รองประธานกรรมการ กลุ่มวังขนาย และผู้บริหารมูลนิธิวังขนาย ทำการมอบชุดกีฬาให้กับนักเรียนจำนวน 8,500 คน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้หันมาสนใจการเล่นกีฬา ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และ ห่างไกลยาเสพติด ซึ่งงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิด

จ.นครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิวังขนาย จัดกิจกรรมสุขภาพดีสร้างได้ วังขนายสร้างให้ มอบชุดกีฬา 8,000 ชุด ทั่วไป—22 Jun 15

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันนี้ (19 มิ.ย.58) ที่โรงงานน้ำตาลวังขนาย อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา นายอำเภอ, ผู้อำนวยการเขตการศึกษา, นายกเทศมนตรี และผู้อำนวยการโรงเรียน ใน อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา ร่วมกับมูลนิธิวังขนายได้จัดกิจกรรมมอบชุดกีฬา ให้กับเยาวชนกว่า

มูลนิธิวังขนาย จัดกิจกรรม วังขนาย Sporting School สนับสนุนด้านการศึกษา ทั่วไป—16 Jun 15

มูลนิธิวังขนาย ได้จัดทำกิจกรรม “วังขนาย Sporting School” ซึ่งเป็นโครงการสนับสนุนด้านการ ศึกษาและกีฬา โดยจะได้มอบชุดกีฬาให้แก่นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ตั้งโรงงานของกลุ่มวังขนาย จำนวน 10 โรงเรียน ได้แก่ 1) ศูนย์เด็กเล็กบ้านหนองขามนาดี