ภาพข่าว: บลจ.ทิสโก้รับรางวัลนวัตกรรมการลงทุน

Stocks and Financial Services Press Releases Tuesday February 12, 2019 13:39
กรุงเทพฯ--12 ก.พ.--ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป

ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.ทิสโก้ รับมอบรางวัล Most Innovative Asset Management Company - Thailand 2018 ในงาน International Finance Awards 2018 จัดโดย นิตยสาร International Finance (UK) นิตยสารการเงินชั้นนำระดับโลก โดยรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการลงทุนในรูปแบบใหม่ เพื่อเพิ่มทางเลือกที่ดีให้กับนักลงทุนอยู่เสมอ


Latest Press Release

CLMV growth to remain firm but risks arise from Chinas economic slowdown and country-specific challenges.

CLMV economy will maintain its high growth around 6-7% in 2019. Amid rising global uncertainties, especially trade war, international demand to CLMV still supports growth in exports, FDI, and tourism. CLMV exports recorded a 5%YOY growth in the first two...

Bangkok Bank joins Techsauce Global Summit 2019

Bangkok Bank will join Techsauce Global Summit 2019 where it will discuss the revolutionary potential of blockchain for trade finance, share ideas about how to get the most out of partnerships between financial institutions and technology companies and...

PRM in growth mode, expects strong growth in 2019, led by domestic transport vessel, FSU segments

PRM expressed confidence that it is in growth mode in 2019 and will record strong growth which will be driven by strong performance in all segments. It highlighted the exceptional performance in the domestic transport vessel segment following the...

KTC penetrates the personal loans business with the launch of loans with objectives. Creates an alliance network, screens and maintains quality ports of receivables for sustainable growth.

KTC reveals an intense competition in the personal loans business. The firm plans to advance its operations to build sustained growth in the second half of the year from real customer demands. Aims to release personal loans with joint objectives with...

Photo Release: KBank sends trainers to offer financial literacy to university students

At KBank Rat Burana Building, Mr. Predee Daochai, KBank President, recently presented certificates to 30 KBank employees, who acted as trainers in the "Financial Literacy for New Generation" program No. 1, organized by the Thai Bankers' Association and...

Related Topics