ม.กรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดประชุม Erasmus Mundus LEADERS Kick Off Meeting

General Press Releases Monday October 27, 2014 10:21
กรุงเทพฯ--27 ต.ค.--มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบของที่ระลึกให้แก่ Prof. Dr. B.M. Azizur Rahman, Erasmus Mundus Project Leader จาก City University London สหราชอาณาจักร และ Prof. Rezwan Khan, Project Joint Coordinator จาก United International University สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "Erasmus Mundus

ดร.มัทนา สานติวัตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มอบของที่ระลึกให้แก่ Prof. Dr. B.M. Azizur Rahman, Erasmus Mundus Project Leader จาก City University London สหราชอาณาจักร และ Prof. Rezwan Khan, Project Joint Coordinator จาก United International University สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม "Erasmus Mundus LEADERS Kick Off Meeting" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรปและเอเชีย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรปและเอเชีย เพื่อหาแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนอาจารย์นักวิจัย และนักศึกษา ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ


Latest Press Release

Italian Buffet Every Wednesday Night At Kantary Bay Hotel, Rayong.

Every Wednesday night from 18.00-22.00 hrs., at the No. 43 Italian Bistro, Kantary Bay Hotel, Rayong, come and join our special Italian buffet dinner in elegant surroundings with a wide selection of delicious dishes such as Italian pizza, home-made...

FLEC: a showcase of Thailand efforts to enhances fishermens quality of life to end IUU for good

By Nattaya Petcharat, Project Coordinator at Stella Maris Songkla Center and FLEC's committee Strong partnerships has been a driving force behind Thailand's transition toward becoming IUU free country. Fishermen Life Enhancement Center (FLEC)is among...

2019 International Signs and LED Exhibition Hosting 20 Conferences to Promote Industrial Development

The 2019 International Signs and LED Exhibition (ISLE), a four-day, fully-integrated LED industry chain solution exhibition to be held from March 3-6, 2019 in Area B of the Canton Fair Complex in Guangzhou, China, has announced special travel offers to...

Your Year of Good Fortune is here at the #CHINESE NEW YEAR FESTIVAL 2019 1-11 February at Central Embassy Central Chidlom

Happy Chinese New Year! Central Embassy & Central Chidlom, along with Central The 1 Credit Card & Mastercard invite you to celebrate the Year of Good Fortune and enjoy the Chinese New Year celebrations with a mix of modern and traditional Chinese...

Photo Release: Fujitsu Donates Gifts on National Childrens Day

Members of the Fujitsu (Thailand) marketing team recently spread a little bit of happiness on National Children's Day in 2019 with the donation of snacks, toys and school supplies to children at the Child Development Center of Buengkasam Sub-district...

Related Topics