ADVANC ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อน โดดเด่น 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday September 11, 2018 17:54
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เอไอเอส

เอไอเอส ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) 4 ปีซ้อน โดยมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2561 จากการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทและการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้รับการจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล ให้เป็นบริษัทที่ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อนที่มีการดำเนินการโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ( ESG ) สะท้อนให้เห็นว่า เอไอเอสเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งนับเป็นดัชนีเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นดัชนี้พื้นฐานของกองทุนหลัก (Tracker Funds) และผลิตภัณฑ์ตราสารประเภทซับซ้อน (Structured Products) รวมทั้งถือเป็นดัชนีมาตรฐานวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) อีกด้วย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ 1. บริษัทฯ ตั้งมั่นในบรรษัทภิบาลเป็นรากฐาน มีการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส 2. บริษัทฯมุ่งมั่นที่เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของระบบทางสังคมและประสานชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 3. การให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสรรค์สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสร้างความรับผิดชอบร่วมกับพันธมิตรของบริษัทเพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน

"สำหรับธุรกิจของเอไอเอส เรามีโครงสร้างพื้นฐาน คือการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เราใช้ศักยภาพภาพที่เรามีอยู่มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งสร้างการเติบโต ร่วมกันอย่างยั่งยืน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี บรรษัทภิบาลที่ดี ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน"

ทั้งนี้ดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 เพื่อช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (environmental, social and governance: ESG) และเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท


Latest Press Release

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2018 ภาคธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจาก (มสวท.)

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ขึ้นรับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" ด้านธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในโครงการ "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2018" (Quality Person of the Year 2018)...

AIS Fibre สร้างความต่าง! ผุด แพ็กเสริมเน็ตบ้าน SpeedBOOST รายแรกของไทย ให้เพิ่มสปีดได้แบบรายวัน แรงสุดถึง 1 Gbps ตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากใช้เน็ตเร็วสูงเฉพาะบางวัน

นายศรัณย์ ผโลประการ หัวหน้าฝ่ายงานบริหารธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ เอไอเอส กล่าวว่า "นอกเหนือจากการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อุตสาหกรรมบรอดแบนด์ด้วยอินเทอร์เน็ต ไฟเบอร์แท้ (Pure Fibre) รายแรกของไทยแล้ว เรายังมุ่งมั่นคิดค้นเทคโนโลยี และนวัตกรรมรูปแบบแพ็กเกจที่แตกต่าง...

แถลงความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท BECi และ AIS เปิดแพ็กเกจเสริม AIS เหมา เหมา Mello

บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ร่วมกันประกาศความร่วมมือทางด้านธุรกิจ โดยมี คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน), ม.ล.ฤดีชนก กฤดากร...

ภาพข่าว: การประชุมคณะกรรมการสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ครั้งที่ 2 ประจำปี 61

เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 16 ต.ค. 2561 ที่ผ่านมา นายชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคณะกรรมการ สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) ได้ทำการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ. ศูนย์บริการ PSI สาขาพัฒนาการ (สำนักงานใหญ่)...

ITEL โชว์ศักยภาพบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้ารับ-ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ได้รวดเร็วตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL โชว์ศักยภาพการบริการ Dark Fiber ให้ลูกค้าบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างอิสระ ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสงทั้งระบบซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดความเร็วได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนชนิดของสายสัญญาณ...

Related Topics