ADVANC ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อน โดดเด่น 3 ด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Tuesday September 11, 2018 17:54
กรุงเทพฯ--11 ก.ย.--เอไอเอส

เอไอเอส ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) 4 ปีซ้อน โดยมีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ประจำปี 2561 จากการประเมินข้อมูลความยั่งยืนของบริษัทและการบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือ เอไอเอส ได้รับการจัดอันดับโดยฟุตซี่ รัสเซล ให้เป็นบริษัทที่ติดดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good 4 ปีซ้อนที่มีการดำเนินการโดดเด่นด้าน สิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล ( ESG ) สะท้อนให้เห็นว่า เอไอเอสเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จนได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งนับเป็นดัชนีเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน อีกทั้งยังเป็นดัชนี้พื้นฐานของกองทุนหลัก (Tracker Funds) และผลิตภัณฑ์ตราสารประเภทซับซ้อน (Structured Products) รวมทั้งถือเป็นดัชนีมาตรฐานวัดผลการดำเนินงาน (Performance Benchmark) อีกด้วย

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า การได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก FTSE4Good ในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตขององค์กรอย่างสมดุลทั้ง 3 ด้าน คือ 1. บริษัทฯ ตั้งมั่นในบรรษัทภิบาลเป็นรากฐาน มีการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส 2. บริษัทฯมุ่งมั่นที่เสริมสร้างความเท่าเทียมกันของระบบทางสังคมและประสานชุมชนให้เป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ 3. การให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยสรรค์สร้างนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และบริการที่ใช้สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรและสร้างความรับผิดชอบร่วมกับพันธมิตรของบริษัทเพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้กรอบแห่งความยั่งยืน

"สำหรับธุรกิจของเอไอเอส เรามีโครงสร้างพื้นฐาน คือการให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เราใช้ศักยภาพภาพที่เรามีอยู่มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยสู่ยุคดิจิทัล พร้อมทั้งสร้างการเติบโต ร่วมกันอย่างยั่งยืน กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมี บรรษัทภิบาลที่ดี ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน"

ทั้งนี้ดัชนีความยั่งยืน FTSE4Good (FTSE4Good Index Series) เปิดตัวครั้งแรกในปี 2544 เพื่อช่วยให้นักลงทุนตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล (environmental, social and governance: ESG) และเพื่อให้นักลงทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็นกรอบการดำเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท


Latest Press Release

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด "โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที" ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "TOT : Lively Network...

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6.6 พันล้านบาท และหนังสือค้ำประกันให้กับกสทช. ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดจำนวน 120 MHz(60 MHz x2) พร้อมเตรียมเปิดบริการ อย่างเป็นทางการ 28...

กสทช. เตรียมเร่งประมูลคลื่น 900 หวังจบปัญหาเยียวยาดีแทค

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2561 บ่ายวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง...

ภาพข่าว: กสทช. และ ITU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE 2018)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr.Ashish Narayan ผู้แทนจาก ITU (ที่ 1 จากขวา) นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่2จากขวา) ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ที่ ๓...

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

Related Topics