โครงการ ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์ เปิดเวทีสัมมนารับฟังความเห็นของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์การสื่อสาร ข่าวโทรศัพท์เคลื่อนที่ Wednesday September 12, 2018 14:08
กรุงเทพฯ--12 ก.ย.--กสท โทรคมนาคม

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" หรือโครงการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ได้กำหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน วันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมกิจกรรมรับฟังความเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการฯ ดังกล่าว

โครงการดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์เป็นโครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐเอกชน (PPP) ซึ่ง CAT ดำเนินการด้วยความโปร่งใส และได้จัดรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้เพื่อเปิดกว้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน โดยจะได้นำข้อมูลไปปรับปรุงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 เนื่องด้วย โครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" ถือเป็นหนึ่งในโครงการสำคัญภายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญของประเทศไทยและภูมิภาคในอนาคต เป็นแหล่งการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีในการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลของประเทศให้เพียงพอและมีคุณภาพ เพื่อสามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการยกระดับอุตสาหกรรมไอซีทีของประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมดิจิทัลแห่งอนาคต ทั้งนี้ ในส่วนการจัดทำทีโออาร์สำหรับผู้ร่วมลงทุนในโครงการ "ดิจิทัลพาร์คไทยแลนด์" นั้นได้จัดสัมมนารับฟังความเห็นภาคเอกชนเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยคาดว่าการดำเนินงานจะเป็นไปตามกรอบเวลาและจะคัดเลือกผู้ลงทุนในโครงการฯได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562


Latest Press Release

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018

ทีโอที โชว์โครงข่ายพื้นฐานโทรคมล้ำสมัยใหญ่ขนาดใหญ่สุดของประเทศรองรับ BIG DATA-IoT ภายใต้แนวคิด "โครงข่ายมีชีวิต โครงข่าย ทีโอที" ในงาน Digital Thailand Big Bang 2018 บมจ.ทีโอที ร่วมมหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ "TOT : Lively Network...

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1

เอไอเอส ชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 1800 MHz งวดที่ 1 จำนวน 6.6 พันล้านบาท และหนังสือค้ำประกันให้กับกสทช. ตอกย้ำเป็นผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่ถือครองคลื่นมากที่สุดจำนวน 120 MHz(60 MHz x2) พร้อมเตรียมเปิดบริการ อย่างเป็นทางการ 28...

กสทช. เตรียมเร่งประมูลคลื่น 900 หวังจบปัญหาเยียวยาดีแทค

ในการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ครั้งที่ 18/2561 บ่ายวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สำนักงาน กสทช. เตรียมเสนอที่ประชุมพิจารณาร่างประกาศ กสทช. เรื่อง...

ภาพข่าว: กสทช. และ ITU จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการกำกับดูแลภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ภายใต้กรอบการประชุมใหญ่ WTDC ประจำปี พ.ศ.2561 (COE 2018)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Mr.Ashish Narayan ผู้แทนจาก ITU (ที่ 1 จากขวา) นายขจิต สุขุม ผู้ช่วยปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่2จากขวา) ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) (ที่ ๓...

ไทยคมร่วมงาน ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018 โชว์ศักยภาพแพลตฟอร์มด้านดาวเทียม ร่วมขับเคลื่อนเทคโนโลยีไทย เชื่อมต่ออนาคตไกลสู่โลกดิจิทัล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย นำแพลตฟอร์มบริการด้านดาวเทียม ร่วมโชว์ศักยภาพในงานมหกรรมดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ "ดิจิทัล ไทยแลนด์ บิ๊กแบง 2018" ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3...

Related Topics