C.P.เปิดมุมมองคิดเปลี่ยนโลก ของหนุ่มสาวผู้นำรุ่นใหม่ไทย พลังใหม่ขับเคลื่อนสังคมสู่ทิศทางความยั่งยืน

ปฏิทินข่าวและข่าวกิจกรรม Wednesday November 28, 2018 09:55
กรุงเทพฯ--28 พ.ย.--ไอแอมพีอาร์

เปิดมุมมอง"คิดเปลี่ยนโลก" ของหนุ่มสาวผู้นำรุ่นใหม่ไทย พลังใหม่ขับเคลื่อนสังคมสู่ทิศทางความยั่งยืน ชี้เวทีประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ One Young World Summit 2018 ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ สร้างความเชื่อมั่นให้พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง ช่วยแก้ปัญหาทั้งในประเทศไทยและโลกใน 5 ด้าน คือ 1.การศึกษา 2.สิ่งแวดล้อม 3.สุขภาพ 4.สิทธิมนุษยชน และ 5.การบรรเทาปัญหาความยากจนและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

"การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ คุณไม่ต้องเป็นคนใหญ่โตถึงจะมีความคิดที่ยิ่งใหญ่ เราต้องไม่สิ้นหวัง คุณคือผู้นำของวันพรุ่งนี้ และคุณสามารถเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็น"

Bob Geldof นักดนตรีและนักเคลื่อนไหว ได้อ้างถึงคำพูดของ Kofi Annan อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติและที่ปรึกษาของการประชุม One Young World ผู้ล่วงลับ เพื่อนำมาสร้างแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่กว่า 2,000 คนจาก 196 ประเทศ ในการประชุมสุดยอดผู้นำรุ่นใหม่ "One Young World Summit 2018" ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

จากความเชื่อมั่นในพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ และมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนของ "เครือเจริญโภคภัณฑ์" จึงได้เดินหน้า โครงการ "ซีพีสานฝัน ปันโอกาส สู่ผู้นำรุ่นใหม่ One Young World" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยสนับสนุนผู้นำรุ่นใหม่จากกลุ่มธุรกิจต่างๆ ในเครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้นำเยาวชนจากองค์กรภายนอก รวม 20 คน เป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนระดับโลก "One Young World 2018" เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดการเปลี่ยนโลกไปสู่ความยั่งยืน โดยการประชุมในครั้งนี้มีหัวข้อหลักของการประชุมซึ่งเป็นปัญหาที่สำคัญของโลก 5 ด้านคือ 1.การศึกษา 2.สิ่งแวดล้อม 3.สุขภาพ 4.สิทธิมนุษยชน และ 5.การบรรเทาปัญหาความยากจนและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยได้มีผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองแนวคิดและแรงบันดาลใจในการแก้ไขปัญหาอย่างหลากหลาย

นางสาวณัฐนันท์ เอมอมรจิต ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ True Money International บริษัท แอสเซนด์ กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ในโครงการ "ซีพีสานฝัน ปันโอกาส" เล่าว่าจะนำเอาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้รับและแรงบันดาลใจดีๆ จากเวที One Young World มาขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในเครือเจริญโภคภัณฑ์และในสังคมไทย โดยเฉพาะเรื่องของ Social Enterprise หรือ Social Business ที่สามารถทำให้ทั้งองค์กร บริษัท ลูกค้า และสังคมต่างก็ได้รับประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่าย

"หนึ่งในตัวอย่างดีๆ จากเวทีในครั้งนี้คือ การเสียสละและทุ่มเทของคนรุ่นใหม่ ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครให้กับ Muhammad Yunus Center เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศบังคลาเทศ ที่เขาสามารถใช้พลังความคิดสร้างสรรค์มาสร้างความเปลี่ยนแปลงและสร้างผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นได้จริง รวมถึงการทำแคมเปญประกวดโครงการ Social Business ของ Facebook ที่นำเอาทรัพยากรที่ตนเองมีมาใช้ในการสร้างสรรค์สังคม โดยมีคำพูดหนึ่งของ Ambassadors ของ One Young World ในปีที่แล้วที่ดีมากคือ อย่าคิดว่าคนอย่างเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นจุดเล็กๆ ก็ตาม และที่สำคัญคือทุกองค์กรสามารถใช้ทรัพยากรหรือศักยภาพที่มีอยู่ไปช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติได้"

นางสาวชนากานต์ กิตติจารุจิตต์ ผู้จัดการแผนก สำนักทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ เล่าว่าในเวที One Young World มีการพูดคุยกันถึงประเด็นปัญหาเรื่องของการศึกษาว่า เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตจะสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมกันในการศึกษาได้จริงหรือไม่ ซึ่งก็พบว่าแม้ปัจจุบันจะมีอินเตอร์เน็ตหรือมีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการศึกษามากมาย แต่ยังมีคนอีกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะประเทศที่กำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนา ที่ยังไม่สามารถเข้าถึงสิ่งต่างๆ เหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดความรู้ความสามารถที่จะนำเอาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในโลกโซเซียลหรือในออกมาใช้ประโยชน์กับการพัฒนาการศึกษาได้

"ประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือ เราสามารถทำให้คนที่ไม่อาจเข้าถึงอินเตอร์เน็ตสามารถที่จะเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้จากโทรศัพท์พื้นฐานธรรมดา และพัฒนาให้เป็นฐานข้อมูลหนังสือเสียง ที่สามารถช่วยให้พ่อแม่ที่อ่านหนังสือไม่ออก โทรเข้าไปแล้วเปิดให้ลูกฟัง ซึ่งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการช่วยคนให้เข้าถึงเรื่องของการศึกษาได้โดยไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมาย อย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์ก็มี True Corporation ที่สามารถนำเรื่องนี้ไปต่อยอดได้ ก็จะทำให้คนอีกเป็นจำนวนมากเข้าถึงการศึกษาได้โดยไม่จำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ต และยังมีแนวคิดที่ต้องการทำฐานข้อมูล digital profile ของเด็กนักเรียน ที่ไม่ได้เป็นแค่สมุดพกบอกเกรด แต่รวมข้อมูลทุกอย่าง เช่น พฤติกรรม ศักยภาพในด้านต่างๆ หรือความต้องการในการเรียนรู้ แล้วครูก็สามารถใช้ข้อมูลตรงนี้ในการออกแบบหลักสูตรให้เข้าถึงนักเรียนแต่ละคนได้มากขึ้น แล้วก็สามารถส่งต่อข้อมูลขึ้นไปตามลำดับชั้น และข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ยังสามารถนำไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของไทยในภาพรวมได้อีกเป็นจำนวนมาก"

นายณัฐวัชร์ สหะศักดิ์มนตรี เจ้าหน้าที่การค้าอาวุโส บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด เล่าถึงมุมมองเรื่องปัญหาสุขภาพที่ได้รับว่า มีผู้บริหารบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพและความสะอาด เขามีแนวคิดและพยายามผลักดันให้เกิดห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะเพื่อป้องกันโรค เพราะทุกวันนี้มีคนแค่ 1 ใน 3 ของโลกเท่านั้น ที่เข้าถึงห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ เขาจึงพยายามผลักดันให้ในพื้นที่ๆ ห่างไกลได้มีห้องน้ำสะอาด แล้วเขาก็สามารถขายผลิตภัณฑ์ของเขาได้ แล้วนำเงินกลับมาหมุนเวียนทำห้องน้ำในที่ใหม่ๆ เกิดเป็นการลงทุนที่ยั่งยืน ตรงนี้เองที่ทำให้เห็นว่าการประกอบธุรกิจอะไรก็ตามก็สามารถช่วยโลกได้ ซึ่งธุรกิจที่ดีไม่ใช่แค่ผลกำไรอย่างเดียว แต่ธุรกิจที่ดีต้องสามารถทำให้โลกของเราดีขึ้นด้วย

ด้านตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่มากจากองค์กรหน่วยงานภายนอก นางสาวมนัสวี ศุระศรางค์ นักกายภาพบำบัด ผู้ก่อตั้ง "คลับดูใจ" ที่เปิดพื้นที่และเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เล่าให้ฟังว่า เวทีนี้ทำให้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองในการทำงานกับคนที่คิดและทำแบบเดียวกับเรา และยังได้เครือข่ายคนที่ทำงานแบบเดียวกันจากประเทศอื่นๆ เพื่อที่จะได้ช่วยเหลือสนับสนุนกันต่อในไปในอนาคต รวมถึงได้ความมั่นใจจากการพูดคุยกับวิทยากรหลายๆ คนว่า การทำงานด้านนี้นั้นควรเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ เน้นเรื่องคุณภาพมากกว่าที่จะไปสนใจเรื่องปริมาณ

"เวทีนี้ได้ทำให้เราเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของการพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ หรือ SDGs Goal ทำให้เราได้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ แล้วก็พบว่าการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพ ปัญหาด้านการศึกษา หรือหัวข้อปัญหาอื่นๆ ของการประชุมในครั้งนี้เพียงด้านใดด้านหนึ่งนั้น ไม่สามารถทำให้โลกของเราก้าวไปสู่จุดหมาย SDGs ที่ทุกคนต้องการได้ เราพบว่าปัญหาทุกด้านๆ ไม่สามารถแยกออกจากกัน ดังนั้นเราจึงต้องแก้ปัญหาและขับเคลื่อนในประเด็นปัญหาเรื่องต่างๆ ไปพร้อมกัน จะมุ่งพัฒนาหรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพเพียงเดียว แต่ว่ากลับไม่ให้ความสำคัญกับพัฒนาการศึกษา มันก็ไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยหรือบนโลกใบนี้ได้"

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวว่าการประชุม One Young World เป็นโอกาสที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เกิดความตระหนักรู้และขยายมุมมองให้กว้างขึ้น โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเมื่อมีความรู้แล้วต้องลงมือทำเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน 3 ประการ คือ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

"เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในพลังและความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ ที่จะสามารถกำหนดทิศทางและอนาคตของโลกให้เปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ทั้ง 17 ข้อได้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและความมุ่งมั่นของเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการพัฒนาทั้งธุรกิจและสังคมไทยให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน ภายใต้ค่านิยม 3 ประโยชน์คือ เพื่อประเทศชาติ เพื่อประชาชน และเพื่อองค์กร"

ภายหลังจากเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้ง ผู้นำเยาวชนคนรุ่นใหม่จะกลายเป็น "ทูตเยาวชน" และจะกลับไปดำเนินโครงการของตัวเองหรือใช้เครือข่ายจากทูตเยาวชน One Young World ที่เกิดขึ้นเพื่อสานต่อโครงการที่ดำเนินงานอยู่ และกลับไปสร้างพลังความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรและประเทศชาติของตนเอง โดย Kate Robertson ผู้ร่วมก่อตั้ง One Young World กล่าวว่า "ตั้งแต่ปี 2553 ทูตเยาวชน One Young World ได้ช่วยให้กว่า 17.5 ล้านคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ว่าเยาวชนสามารถทำให้เป้าหมายสำเร็จได้"

"ลองจินตนาการดูว่าโลกจะเป็นอย่างไรหากคุณสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ คุณมีพลังที่จะสร้างโลก" Professor Muhammad Yunus ผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพกล่าวทิ้งท้าย ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายสำหรับผู้นำรุ่นใหม่ทุกคนในที่ประชุม One Young World 2018


Latest Press Release

Chain IQ Group แต่งตั้ง Marcel Stalder เป็นซีอีโอคนใหม่

คณะกรรมการบริษัท Chain IQ Group มีมติแต่งตั้งนาย Marcel Stalder เข้าดำรงตำแหน่งซีอีโอคนใหม่ของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 การแต่งตั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ระยะยาว โดยนาย Urs Dogwiler ซีอีโอคนปัจจุบันจะลงจากตำแหน่งในวันที่ 31...

15 เอสเอ็มอีไทย เปิดมุมมองการขับเคลื่อนองค์กรสู่ดิจิทัล ภายใต้โครงการ Smart Business Transformation ครั้งแรกในประเทศไทย

15 เอสเอ็มอีไทยร่วมถ่ายทอดมุมมองความสำเร็จในการพลิกโฉมธุรกิจและองค์กรสู่ดิจิทัล ภายใต้โครงการ "Smart Business Transformation" ในงาน Showcase Day ที่จัดขึ้น ณ สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ สยามพารากอนเมื่อเร็วๆ นี้...

กลุ่มธุรกิจ TCP มูลนิธิอุทกพัฒน์ และ สสน. ร่วมมือกันเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโครงการ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ที่มูลนิธิชัยพัฒนา กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง (เรดบูล) เรดดี้ โสมพลัส สปอนเซอร์ แมนซั่ม เพียวริคุ ซันสแนค และวอริเออร์ โดย "โครงการ TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย"...

บอสหนุ่มไฟแรง กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ แห่ง เค.อี.แลนด์ จัดแถลงข่าวจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุน รีท บีเคอีอาร์

อยากให้ธุรกิจด้านรีเทล เติบโต โดดเด่น และมั่นคง ล่าสุดบอสหนุ่มไฟแรง กวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ แห่ง เค.อี.แลนด์ จัดแถลงข่าวจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รีท บีเคอีอาร์ (REIT BKER)...

18 ก.ย. นี้ บราเดอร์ เชิญร่วมงานสัมมนา #พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย DO or DIEผ่าสึนามิดิจิทัล สร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยบิสสิเนสโซลูชัน

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานสัมมนาในหัวข้อ 'พลิกวิกฤติสร้างเศรษฐกิจไทย DO or DIE' เพื่อรู้เท่าทันพายุดิจิทัล ฝ่ามรสุมทางเศรษฐกิจ พลิกสู่การเติบโตด้วยบิสสิเนสโซลูชัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์...

Related Topics