บลจ.แอสเซท พลัส ปิด IPO กองทุน STFIXED-FIF1/5M ก่อนกำหนด ระดมทุนได้กว่า 300 ล้านบาท พร้อมเปิด IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M วันที่ 4-10 พ.ย.นี้ ผลตอบแทน 1.95% ต่อปี*

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 4, 2009 10:39
กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--บลจ.แอสเซท พลัส

บลจ.แอสเซท พลัส ปิด IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M ก่อนกำหนด หลังจากผู้ลงทุนตอบรับจนเต็มมูลค่าโครงการกองทุนที่ยื่นขอจัดตั้งไว้ 300 ล้านบาท พร้อมเปิด IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลีใต้อายุประมาณ 4 เดือน ผลตอบแทน 1.95% ต่อปี* รองรับเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน นี้

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M (STFIXED-FIF1/5M) ลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้อายุประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยมีกำหนดปิดการเสนอขายในวันที่ 4 พฤศจิกายน แต่เนื่องจากผู้ลงทุนให้การตอบรับค่อนข้างดี จึงทำให้ยอดการเสนอขายครั้งแรกเต็มมูลค่าโครงการ และต้องปิดเสนอขายก่อนกำหนด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 307 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M (STFIXED-FIF1/5M) เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ (Korea Monetary Stabilization Bond (MSB)) อายุประมาณ 5 เดือน

นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ปรับตัวดีขึ้น และการลดบทบาทด้านการใช้นโยบายการเงินของรัฐบาลเกาหลีใต้ จะทำให้แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเกาหลีใต้ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าในช่วงต่อไปอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้มีแนวโน้มลดลงตาม Swap Rate จากการแข็งค่าของเงินวอน แต่ผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ทางบริษัทฯ จึงยังคงเสนอกองทุนประเภทพันธบัตรเกาหลีใต้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M เต็มแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M (STFIXED-FIF2/4M) ระหว่างวันที่ วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรองรับความต้องการลงทุนต่อเนื่อง โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ (Korea Monetary Stabilization Bond (MSB)) อายุประมาณ 4 เดือน ซึ่งคาดว่ากองทุนจะสามารถให้ผลตอบแทนหลังจากทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวนและหักค่าใช้จ่ายกองทุนแล้ว อยู่ที่ประมาณ 1.95% ต่อปี*

โดยกองทุน STFIXED-FIF2/4M เป็นกองทุนใน Series กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งเมื่อครบรอบการลงทุนแล้วกองทุนจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยัง กองทุนแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อขายได้ทุกวันทำการของบริษัทฯ

*รายละเอียดพอร์ตการลงทุนกองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M (STFIXED-FIF2/4M)

ชื่อตราสาร                                                                   สัดส่วนการลงทุน(โดยประมาณ)   ผลตอบแทนของตราสารหลังจากทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน   ผลตอบแทนการลงทุน   ค่าใช้จ่ายกองทุน   ผลตอบแทนของกองทุน

(%ต่อปี)*                                               (%ต่อปี)           (%ต่อปี)         (%ต่อปี)

พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้KoreaMonetary Stabilization Bond (MSB)ประมาณ อายุ 5 เืดือน   100.00%                   2.10                                                   2.10

2.10                                                                       0.15                     1.95

ทั้งนี้ มีธนาคาร Standard Chartered เป็นสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100%

*Bloomberg ณ 2 พฤศจิกายน 2552 หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ และตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนทั่วไป : Call Center 02-672-1111
สื่อมวลชน : ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มุกพิม จุลพงศธร โทร. 02-672-1000 ต่อ 3308
อีเมล์: mookpim_ch@assetfund.co.th

Latest Press Release

ธนาคารไทยเครดิตฯ จัดอบรมด้านการเงินและสังคมไร้เงินสดให้ผู้ค้ารายย่อยย่านรังสิต ปิดท้ายโครงการพ่อค้าแม่ค้าพากเพียร ซีซั่น 2

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ปิดท้ายโครงการ "พ่อค้าแม่ค้าพากเพียร รู้ขยัน รู้ออม รู้วินัย ซีซั่น 2" จัดอบรมด้านการเงินให้แก่ผู้ค้ารายย่อยย่านรังสิต ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต ดอนเมือง จ.กรุงเทพฯ ร่วมเปิดงานโดย...

โกลเบล็ก ประเดิมปี 62 เสนอขาย หุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝง ขยายช่องทางลงทุน ครอบคลุมในทุกสภาวะตลาด คุ้มครองเงินต้น พร้อมให้ผลตอบแทนรายเดือน

บล.โกลเบล็ก ประเดิม ต้อนรับศักราชใหม่ ส่ง 3 โปรดักส์ "Structured Notes" หรือหุ้นกู้มีอนุพันธ์แฝง อ้างอิงหลักทรัพย์ในดัชนี SET 50 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 500,000 บาท หวังเพิ่มทางเลือกนักลงทุนไทย พร้อมขยายฐานลูกค้า High Net Worth...

ภาพข่าว: กิจกรรมธรรมะในเมือง ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนมูลนิธิวิมุตตยาลัย จัดกิจกรรมธรรมะในเมือง "ส่งท้ายด้วยธรรม ต้อนรับด้วยศีล" ครั้งสุดท้ายของปี เมื่อ 16 ธ.ค. ที่ผ่านมา พุทธศาสนิกชนคนเมืองร่วมฟังธรรมบรรยายเรื่อง "เพื่อความสวัสดีแห่งชีวิต" โดย ท่าน ว. วชิรเมธี...

ภาพข่าว: ก.ล.ต. จัดสัมมนาการคุกคามทางไซเบอร์สู่ความท้าทายของคณะกรรมการ

ก.ล.ต. จัดสัมมนาการคุกคามทางไซเบอร์สู่ความท้าทายของคณะกรรมการ มุ่งหวังให้ผู้บริหารระดับสูงของผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนเห็นความสำคัญ และวางกลยุทธ์ในการรับมือกับภัยไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสม โดยมีกรรมการจากบริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน...

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD และดัชนี SETTHSI ในช่วงครึ่งปีแรก พ.ศ. 2562

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ใช้สำหรับคำนวณดัชนี SET50 ดัชนี SET100 ดัชนี sSET ดัชนี SETCLMV ดัชนี SETHD และดัชนี SETTHSI ในช่วงครึ่งปีแรกของปี2562 (1 มกราคม-30 มิถุนายน) โดยดัชนี SET50 มีหลักทรัพย์เข้าใหม่ 2 หลักทรัพย์ ดัชนี...

Related Topics