บลจ.แอสเซท พลัส ปิด IPO กองทุน STFIXED-FIF1/5M ก่อนกำหนด ระดมทุนได้กว่า 300 ล้านบาท พร้อมเปิด IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M วันที่ 4-10 พ.ย.นี้ ผลตอบแทน 1.95% ต่อปี*

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Wednesday November 4, 2009 10:39
กรุงเทพฯ--4 พ.ย.--บลจ.แอสเซท พลัส

บลจ.แอสเซท พลัส ปิด IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M ก่อนกำหนด หลังจากผู้ลงทุนตอบรับจนเต็มมูลค่าโครงการกองทุนที่ยื่นขอจัดตั้งไว้ 300 ล้านบาท พร้อมเปิด IPO กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐเกาหลีใต้อายุประมาณ 4 เดือน ผลตอบแทน 1.95% ต่อปี* รองรับเม็ดเงินอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 4-10 พฤศจิกายน นี้

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M (STFIXED-FIF1/5M) ลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้อายุประมาณ 5 เดือน ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว โดยมีกำหนดปิดการเสนอขายในวันที่ 4 พฤศจิกายน แต่เนื่องจากผู้ลงทุนให้การตอบรับค่อนข้างดี จึงทำให้ยอดการเสนอขายครั้งแรกเต็มมูลค่าโครงการ และต้องปิดเสนอขายก่อนกำหนด ในวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งสามารถระดมทุนได้ 307 ล้านบาท

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M (STFIXED-FIF1/5M) เป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ ที่มีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ (Korea Monetary Stabilization Bond (MSB)) อายุประมาณ 5 เดือน

นางสาวจารุลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ที่ปรับตัวดีขึ้น และการลดบทบาทด้านการใช้นโยบายการเงินของรัฐบาลเกาหลีใต้ จะทำให้แนวโน้มอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเกาหลีใต้ปรับเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าในช่วงต่อไปอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้มีแนวโน้มลดลงตาม Swap Rate จากการแข็งค่าของเงินวอน แต่ผลตอบแทนยังคงอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทย ทางบริษัทฯ จึงยังคงเสนอกองทุนประเภทพันธบัตรเกาหลีใต้ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในประเทศ

ทั้งนี้ หลังจากที่กองทุนเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 1/5M เต็มแล้ว บริษัทฯ ได้เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M (STFIXED-FIF2/4M) ระหว่างวันที่ วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2552 เพื่อรองรับความต้องการลงทุนต่อเนื่อง โดยกองทุนมีนโยบายลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้ (Korea Monetary Stabilization Bond (MSB)) อายุประมาณ 4 เดือน ซึ่งคาดว่ากองทุนจะสามารถให้ผลตอบแทนหลังจากทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวนและหักค่าใช้จ่ายกองทุนแล้ว อยู่ที่ประมาณ 1.95% ต่อปี*

โดยกองทุน STFIXED-FIF2/4M เป็นกองทุนใน Series กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศระยะสั้น ซึ่งเมื่อครบรอบการลงทุนแล้วกองทุนจะสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยัง กองทุนแอสเซทพลัสตราสารหนี้ (ASP) ซึ่งเป็นกองทุนตราสารหนี้ที่ซื้อขายได้ทุกวันทำการของบริษัทฯ

*รายละเอียดพอร์ตการลงทุนกองทุนเปิดเอฟไอเอฟตราสารหนี้ระยะสั้น 2/4M (STFIXED-FIF2/4M)

ชื่อตราสาร                                                                   สัดส่วนการลงทุน(โดยประมาณ)   ผลตอบแทนของตราสารหลังจากทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงเต็มจำนวน   ผลตอบแทนการลงทุน   ค่าใช้จ่ายกองทุน   ผลตอบแทนของกองทุน

(%ต่อปี)*                                               (%ต่อปี)           (%ต่อปี)         (%ต่อปี)

พันธบัตรรัฐบาลเกาหลีใต้KoreaMonetary Stabilization Bond (MSB)ประมาณ อายุ 5 เืดือน   100.00%                   2.10                                                   2.10

2.10                                                                       0.15                     1.95

ทั้งนี้ มีธนาคาร Standard Chartered เป็นสถาบันการเงินที่บริษัทฯ ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน 100%

*Bloomberg ณ 2 พฤศจิกายน 2552 หากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไปผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ และตราสารที่ลงทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดหรือตามที่ผู้จัดการกองทุนเห็นว่าเหมาะสม

ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
ผู้ลงทุนทั่วไป : Call Center 02-672-1111
สื่อมวลชน : ส่วนงานประชาสัมพันธ์ มุกพิม จุลพงศธร โทร. 02-672-1000 ต่อ 3308
อีเมล์: mookpim_ch@assetfund.co.th

Latest Press Release

ก.ล.ต. สั่งพักผู้แนะนำการลงทุนกรณีรับมอบหมายจากผู้ลงทุนในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์แทนผู้ลงทุน

ก.ล.ต. สั่งพักการให้ความเห็นชอบเป็นผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 และผู้วางแผนการลงทุน นายตฤน นิลุบลวันเดชา ขณะกระทำผิดใช้ชื่อนายสุรเดช เอกโรจน์ปรีชา สังกัดบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นเวลา 3 เดือน 22 วัน...

กรุงศรีรายงานกำไรสุทธิสูงสุดจำนวน 12.7 พันล้านบาทในไตรมาส 1/2562 เพิ่มขึ้น 104.9% จากไตรมาส 1/2561

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) รายงานผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาส 1/2562 ด้วยกำไรสุทธิรายไตรมาสสูงสุด จำนวน 12.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงถึง 104.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน...

ผถห. LIT ไฟเขียวจ่ายปันผล 0.33บ. /หุ้น เตรียมรับเงินสดวันที่ 3 พ.ค.นี้ คาดปี 62 ยอดปล่อยสินเชื่อแตะ 1.3 หมื่นล.ดันรายได้โตเข้าเป้า 10 - 20%

ผู้ถือหุ้นบมจ.ลีซ อิท (LIT) อนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท เคาะจ่ายวันที่ 3 พฤษภาคมนี้ ด้าน "สมพล เอกธีรจิตต์" กรรมการผู้จัดการ คาดปีนี้ยอดปล่อยสินเชื่อเติบโตทะลุเป้าหมาย 1.3 หมื่นล้านบาท หนุนรายได้เพิ่มขึ้น 10-20%...

เฟดคงดอกเบี้ย-คาดหวังสงครามการค้าคลี่คลาย หนุนหุ้นจีนพุ่งส่งผล KT-CHINAตั้งแต่ต้นปีโตกว่า22%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณพักการขึ้นดอกเบี้ย...

ภาพข่าว: ฟินันเซีย มอบทุนแก่ผู้ชนะโครงการ HERO Stock Learning at DPU

นายช่วงชัย นะวงศ์ (ที่ 4 จากขวาบน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ Finansia ร่วมมอบเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ที่ชนะในโครงการ HERO Stock Learning at DPU...

Related Topics