ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ม.ธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Global Social Venture Competition 2016 - The Global Final Round

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday March 15, 2016 19:26
กรุงเทพฯ--15 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมรอบชิงชนะเลิศระดับโลก ประจำปี 2559 "Global Social Venture Competition 2016 - The Global Final Round" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีกำหนดการดังนี้

14.30 น. ลงทะเบียนสื่อมวลชน
15.00 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับสื่อมวลชน
15.05 น. การสนับสนุนการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ "Global Social Venture Competition 2016 - The Global Final Round"
โดย คุณเกศรา มัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
15.10 น. การแข่งขันประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคมรอบชิงชนะเลิศระดับโลก

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ โรจนกิจอำนวยคณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

15.15 น. วีดิทัศน์แนะนำโครงการ

15.20 น. เสวนาธุรกิจเพื่อสังคม คิด สร้างสรรค์ สู่ธุรกิจยั่งยืน (The Social Business Venture: Turn Idea into Impact)

โดย ดร. เอ็ดเวิร์ด รูเบชผู้อำนวยการ Global Social Venture Competition ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณอลิสา นภาทิภาอำนวยตัวแทนจากโครงการ Social Giver
คุณลิปดา จารุเธียรตัวแทนจากโครงการ Wheel Go Round
คุณวัฒนพงศ์ ทองสร้างตัวแทนจากโครงการ Thai Biomass
15.55 น. ถ่ายภาพร่วมกัน
16.00 น. สิ้นสุดงาน

Latest Press Release

การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากการลงทุนตามโครงการจัดการลงทุนกลุ่มอาเซียน (ASEAN Collective Investment Scheme: ASEAN CIS)

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. .......

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,220.90-1,225.96 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 19,100 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท จากวันก่อนหน้าที่ระดับ 19,050 บาทต่อบาททองคำ...

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการคลังดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง)...

ครม.เห็นชอบหลักการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับเงิน ช.ค.บ. และบำเหน็จดำรงชีพ

ครม. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยปรับเพิ่ม ช.ค.บ. รวมกับเบี้ยหวัดบำนาญเป็นเดือนละ 10,000 บาท...

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า "คณะรัฐมนตรีในคราวการประชุมวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 4 มาตรการ ได้แก่...

Related Topics