บลจ.ไทยพาณิชย์ ออกกองโกลบอลดิจิตอล ลุยหุ้น Digital Communication ทั่วโลก มองธุรกิจ Digital ขยายกว้าง พุ่งแรงเติบโตต่อเนื่อง

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday June 21, 2016 11:45
กรุงเทพฯ--21 มิ.ย.--พีอาร์ดีดี

นายสมิทธ์ พนมยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมการลงทุนในขณะนี้เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป นำโดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มทรงตัว โดยมีอุปสงค์ภายในประเทศเป็นปัจจัยหลักที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนภายในประเทศทั้งจากการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีการตั้งงบประมาณลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 20% จากในปี 2558 และการลงทุนของภาคเอกชนที่คาดว่าจะกลับมาขยายตัวอีกครั้ง โดยได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล

โดยบลจ.ไทยพาณิชย์ มองว่ายังมีสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการลงทุนและสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีคือหุ้นกลุ่ม Digital Communication เนื่องจากมองว่าการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิตอลนั้นปัจจุบันยังอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งต่อไปในอนาคตยังมีศักยภาพที่จะขยายตัวได้อีกมาก โดยดูจากฐานการใช้เทคโนโลยีมีการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาไปข้างหน้า

นายสมิทธ์ กล่าวว่า บลจ.ไทยพาณิชย์เตรียมที่จะออกกองทุนเพื่อลงทุนในหุ้นกลุ่ม Digital Communication ทั่วโลก คือกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล (SCB Global Digital Fund) มูลค่าโครงการ 3,000 ล้านบาท เสนอขายระหว่างวันที่ 21-27 มิถุนายน 2559 ด้วยมูลค่าเงินลงทุนขั้นต่ำ 5,000 บาท โดยกองทุนอาจเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสมสำหรับภาวะการณ์ในแต่ละขณะ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลดิจิตอล มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว ได้แก่ PICTET-Digital Communication (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) I USD สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งบริหารโดย PICTET Asset Management จดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศลักเซมเบิร์ก และอยู่ภายใต้ UCITS (มาตรฐานเพื่อการซื้อขายกองทุนข้ามประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป: Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities)

นายสมิทธ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกองทุน PICTET-Digital Communication ซึ่งเป็นกองทุนหลักมีกลยุทธ์ในการเลือกลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อย 20% มาจาก Interactive applications อาทิ บริษัทที่ประกอบธุรกิจในด้าน e-commerce ธุรกิจที่สร้างรายได้จากการขายพื้นที่โฆษณาออนไลน์ ธุรกิจที่ให้บริการระบบ IT กับบริษัทที่ทำธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ธุรกิจซอฟแวร์ในรูปแบบ Cloud-Based เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทดังกล่าวมีอัตราการเติบโตที่ดี และสามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทที่เลือกลงทุนเป็นหุ้นที่สามารถสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง มีงบดุลที่แข็งแรง และมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโตในอนาคต โดยหุ้น 10 อันดับแรกที่ลงทุน ได้แก่ AT&T, Alphabet, Comcast, Facebook, Verizon, Tencent, Amazon, Intuit, Salesforce และ Yahoo (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2559)

สำหรับผลการดำเนินงานย้อนหลังของกองทุนดังกล่าวในช่วง 5 ปี สามารถสร้างผลตอบแทนได้ถึง 56.07% 3 ปีอยู่ที่ 48.56% และ 1 ปี อยู่ที่ 2.69% สูงกว่าเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน MSCI World Index ในทุกช่วงเวลาเดียวกัน โดย 5 ปี ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ 35.77% 3 ปี อยู่ที่ 21.86% ขณะที่ 1 ปี ติดลบ 3.77% (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)


Latest Press Release

ภาพข่าว: กัลฟ์ จับมือ มิตซุย และสถาบันการเงินไทยและต่างประเทศ 12 แห่ง ลงนามสัญญาเงินกู้ #โครงการโรงไฟฟ้า GSRC

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF โดย นายสารัชถ์ รัตนาวะดี (ที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายโยชิโอะ โคเมตานิ (ที่ 9 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ โครงสร้างพื้นฐานธุรกิจ บริษัท มิตซุยแอนด์คัมปนี...

ภาพข่าว: บัตรเครดิตยูโอบี จับมือ ร้านอาหารเครือ Create M Group มอบความสุขแห่งการรับประทานอาหารด้วยส่วนลดพร้อมเครดิตเงินคืน ถึง ปี 62

คุณจิรัฐติกาล ศิริพูนทรัพย์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) จับมือ คุณปริเยศ คุณกุลวรนันทน์ ประธานกรรมการบริหารบริษัท Create M Group มอบความสุขให้แก่ลูกค้าบัตรเครดิตยูโอบีเมื่อรับประทานอาหารญี่ปุ่น 3 ร้านดังในเครือ ประกอบด้วย...

บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น เตรียมขาย IPO 75 ล้านหุ้น ระดมทุนลุยระบบออนไลน์รับธุรกิจประกันภัยดิจิทัล

สำนักงาน ก.ล.ต.นับหนึ่ง ไฟลิ่ง บมจ.ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (บริษัทฯ) พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ในจำนวนไม่เกิน 75,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.0 บาทต่อหุ้น ตั้งเป้านำเงินจากการระดมทุนพัฒนาระบบออนไลน์รับสังคมยุคดิจิทัล ด้านผู้บริหาร...

ภาพข่าว: TQM พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน (กลาง) ดร. นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น คุณสมพร อำไพสุทธิพงษ์ ประธานบริหารสายงานบัญชีการเงิน (ที่ 2 จากขวา) คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อำนวยการ...

SET Note ฉบับที่ 7/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด้านบุคลากรของบริษัทจดทะเบียนไทย จากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน (CEO Survey) ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2561

"ผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนไทยมีความกังวลใจต่อปัญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากร โดยเฉพาะการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือ และคาดว่าการที่สังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและสังคมเด็กเกิดน้อย จะส่งผลกระทบเชิงลบต่อทั้งเศรษฐกิจไทย กำลังซื้อในประเทศ...

Related Topics