ไทยพาณิชย์ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Friday August 26, 2016 10:37
กรุงเทพฯ--26 ส.ค.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ1.50 บาท โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 16 กันยายน 2559 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของธนาคารที่ยังคงความแข็งแกร่งแม้ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า "แม้ในภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ธนาคารไทยพาณิชย์ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของการดำเนินธุรกิจที่คงความสามารถในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพของทุกกลุ่มธุรกิจของธนาคาร การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ และระดับเงินกองทุนที่มั่นคงของธนาคาร รวมถึงความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อธนาคาร โดยธนาคารมีความตั้งใจที่จะรักษาผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น ด้วยความมุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ของธนาคารที่จะเป็นธนาคารที่ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน และสังคมเลือก"

ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะกรรมการธนาคารมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการงวดครึ่งปีแรกของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร ในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น5,099 ล้านบาท ซึ่งมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานงวดครึ่งแรกของปี 2559 ตามงบเฉพาะธนาคาร จำนวน ทั้งสิ้น 20,866ล้านบาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ง ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตราเท่ากับ 3/7 ของเงินปันผลที่ได้รับ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิและผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคารเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของธนาคารตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 กันยายน 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 7 กันยายน 2559 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 16 กันยายน2559


Latest Press Release

ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการระดมทุนของผู้ออกและเสนอขาย และเพิ่มความคุ้มครองผู้ถือหุ้นกู้ ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้พิจารณาทบทวน พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ...

PRAPAT พบนักลงทุน OPPORTUNITY DAY Q3/63

นายวีระพงค์ ลือสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางสาวประภัสสร จำปาทอง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT ร่วมนำเสนอข้อมูลผลประกอบการของบริษัทฯ ประจำไตรมาสที่ 3/2563 และแผนการดำเนินงานของบริษัท ต่อนักลงทุน ในงาน...

TPIPP กวาดกำไรสุทธิ 9 เดือน 3,345 ล้านบาท เผยโค้งสุดท้ายเติบโตแกร่ง ตามปริมาณขายไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

'บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์' หรือ TPIPP ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งรายใหญ่ของไทย เผยผลงานไตรมาส 3/2563 กำไรสุทธิ 1,206 ล้านบาท และรายได้รวม 3,011 ล้านบาท ดันผลงาน 9 เดือนแรก 2563 ทำกำไรสุทธิ 3,345...

CHAYO โชว์ศักยภาพบริษัทฯ ณ บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป

คุณสุขสันต์ ยศะสินธุ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO พร้อมด้วยคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณณฐพล ทิพชัชวาลวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายบัญชีและการเงิน...

"SGP" ให้ข้อมูลนักลงทุนในงาน Opportunity Day มั่นใจผลงานปี 63 โตแกร่ง

นางจินตณา กิ่งแก้ว (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP พร้อมด้วยนายพินิตย์ โล่ห์จินดารัตน์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันภายหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัทในงาน Opportunity Day...

Related Topics