UPA ฉลุย!! ผู้ถือหุ้นไฟเขียวให้สัตยาบันลงทุน โรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ 200 MW ที่เมียนมาร์

ข่าวข่าวประชาสัมพันธ์หุ้น การเงิน การธนาคาร Tuesday December 6, 2016 10:09
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--IR network

UPA ฉลุย!! ผู้ถือหุ้นไฟเขียวให้สัตยาบันลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าพลังก๊าซธรรมชาติ กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ ที่เมียนมาร์ ช่วยต่อยอดและขยายฐานธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศให้แข็งแกร่ง สร้างความมั่นคงทางธุรกิจในระยะยาว

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย จำกัด (มหาชน) (UPA) มีมติอนุมัติให้สัตยาบันในการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) ระหว่างบริษัท เมียนมาร์ ยูพีเอ จำกัด (Myanmar UPA Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ กับการไฟฟ้าแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Myanmar Electric Power Enterprise: MEPE) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าและจัดจำหน่ายไฟฟ้า เนื่องจากการเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าดังกล่าว เป็นการต่อยอดและขยายฐานธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน ซึ่งบริษัทฯ ได้เริ่มขยายฐานธุรกิจมายังธุรกิจพลังงานจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ APU ให้กว้างขวางและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

ปัจจุบัน APU มีโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ (โรงไฟฟ้า เฟส 1) กำลังการผลิต 6-20 เมกะวัตต์ และมีระยะเวลาของสัญญา 2 ปี แต่การเข้าทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในครั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ที่ดำเนินการโดย MUPA กำลังการผลิต 200 เมกะวัตต์ และมีระยะเวลาของสัญญา 30 ปี จึงมีความแน่นอนมั่นคงกว่า เนื่องจากเป็นสัญญาระยะยาวและสามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอันจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ยังจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและบทบาทของบริษัทฯ ในธุรกิจพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อการดำเนินการดังกล่าวเป็นระดับสากล ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้บริษัทฯ ต่อยอดในธุรกิจดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องและกว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจระยะยาว เสริมความแข็งแกร่งในด้านการเงินของกิจการและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจ

ทั้งนี้ โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอกันบก 2.4 กิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ของโครงการประมาณ 59 ไร่ ดำเนินการก่อสร้างและลงทุนโครงการโดยบริษัทย่อย ที่จะเช่าที่ดินจาก MEPE ภายใต้สัญญาเช่าระยะยาวจนถึงวันสิ้นสุดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้า มีกำหนดการก่อสร้างเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี เมื่อก่อสร้างเสร็จ โรงไฟฟ้าจะมีกำลังผลิตติดตั้งประมาณ 210 เมกะวัตต์ โดยจะสามารถผลิตและจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ MEPE ด้วยกำลังผลิตตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจำนวน 200 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทย่อยจะรับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าเฟส 2 ตามพลังงานไฟฟ้าที่จำหน่ายจริง ในอัตราค่าไฟฟ้าที่กำหนดในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และมีอายุสัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปีนับจากวันจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ โดยสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อมีการดำเนินการตามเงื่อนไขการมีผลบังคับของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าทั้งหมดครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันบริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท วอเล่ย์พาร์สันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรมในการเริ่มต้นโครงการ ออกแบบ คำนวณต้นทุนและวิเคราะห์โครงการ วางแผนและควบคุมการก่อสร้างจนกระทั่งโครงการสามารถจ่ายไฟฟ้าได้ ซึ่งบริษัทฯ คาดว่ารายงานของวอเล่ย์พาร์สันส์ฯจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1/2560 โดยผลที่ได้น่าจะก่อให้เกิดความชัดเจนกับการประเมินความคุ้มค่าของโครงการและการขอรับใบอนุญาตต่างๆ เนื่องจากรายงานของวอเล่ย์พาร์สันส์ฯ จะมีความชัดเจนในรายละเอียดที่มีลักษณะเฉพาะของโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ที่มากกว่ารายงานการศึกษาโครงการในเบื้องต้นทางด้านเทคนิคและทางด้านการเงิน (Pre-feasibility Report) ของ EEC นอกจากนี้จะเป็นการลดความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของการก่อสร้างโครงการ และจะทำให้ Risk Premium ในการประเมินความคุ้มค่าของการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า เฟส 2 ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้การดำเนินโครงการมีความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจมากขึ้นอีกด้วย


Latest Press Release

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจในรายชื่อของ ก.ล.ต.

ก.ล.ต. เปิดเผยผู้ประกอบธุรกิจในชื่อ Financial.org ไม่ได้เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จึงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวัง สืบเนื่องจาก ก.ล.ต. ได้รับข้อมูลเบาะแสจากผู้ลงทุนว่า เว็บไซต์ชื่อ...

ทรูมันนี่จัดเต็ม ออกแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน สแกนจ่ายด้วยทรูมันนี่ วอลเล็ท รับเงินคืน 5 บาทต่อครั้ง

ทรูมันนี่ ผู้ให้บริการแอปพลิเคชั่น ทรูมันนี่ วอลเล็ท เอาใจสายกิน ช้อป ปล่อยแคมเปญ อิ่มท้อง ช้อปเพลิน เพียงสแกนจ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ทขั้นต่ำ 30 บาท ในร้านค้าที่ร่วมรายการ รับเงินคืนทันที 5 บาทต่อครั้ง ขั้นตอนการเข้าร่วมเป็นไปอย่างง่ายดาย...

ฟิทช์คงอันดับเครดิตของธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ที่ #A-/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศคงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตสากลสกุลเงินในประเทศระยะยาวของธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) (SCBT) ที่ 'A-' พร้อมกับประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว ที่ 'AAA (tha)'...

ภาพข่าว: ธ.ไทยเครดิต ฯ จัดงาน Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner แทนคำขอบคุณลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จัดงานเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ลูกค้า Micro SME ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเชิญอาจารย์ช้าง ทศพร ศรีตุลา มาให้คำชี้แนะศาสตร์เสริมโชคด้านธุรกิจ ในงาน "Thai Credit SME Customer Exclusive Dinner"...

สรุปสภาวะตลาดทองคำแท่งและโกลด์ฟิวเจอร์ส วันที่ 21 กันยายน 2561

สภาวะตลาดวันที่ 21 กันยายน 2561 ราคาทองคำแกว่งตัวในกรอบที่ระดับ 1,206.30-1,211.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่ราคาทองคำแท่ง 96.5% ภายในประเทศขายออกอยู่ที่ 18,600 บาทต่อบาททองคำ โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 100 บาทจากวันก่อนหน้าที่ระดับ 18,500 บาทต่อบาททองคำ...

Related Topics